"Rädda hus och hem, och bankerna": LaRouches lösning på bank och bolånekrisen diskuteras i Pennsylvanias delstatskongress

Kongressen i den amerikanska delstaten Pennsylvania höll den 29 november ett extrainkallat utskottsförhör med anledning av en motion som kräver att kongressen i Washington ska rösta igenom Homeowners and Bank Protection Act (HBPA). En indikation om hur allvarligt man ser på den kris som den föreslagna lagstiftningen är tänkt att hantera, var att ett dussintal kongressmän och 50-60 åhörare hade infunnit sig till utskottsförhöret, trots att delstatskongressen just nu inte är samlad. Utskottsförhöret var en viktig milstolpe i en landsomfattande mobilisering för att få kongressen i Washington att leva upp till sina skyldigheter enligt författningen och resa upp en brandvägg för att skydda både villaägare och banker innan det är för sent.

Den förste talaren var Harold James, den demokratiske ledamoten som lagt motionen, som fått benämningen HR 418. James förklarade varför han lagt motionen, som han sa byggde på en idé från Lyndon LaRouche. James berättade också att fullmäktigeförsamlingarna i flera städer i Pennsylvania redan har röstat igenom motioner som stöder HR 418, bl.a. i Pittsburgh och tidigare samma dag enhälligt i Philadelphia.

Näste talare var Steve Kaplan, ansvarig för frågor rörande bankväsendet i Pennsylvania. Han gav å ena sidan en riktig beskrivning av krisens omfattning i delstaten, men avslöjade å andra sidan hur lite hjälp man har att erbjuda enbart på delstatsnivå (jourtelefoner, bolånevillkor översatta till "enkelt språk" m.m.).

Därmed var det upplagt för LPAC:s Paul Gallagher, som underströk att det inte handlar om en bolånekris, utan om en kollaps av hela det internationella finanssystemet. Gallagher gick igenom alla de hundratusentals miljarder dollar som bankerna redan har tvingats skriva av, de hundratusentals miljarder dollar som USA:s Federal Reserve och Europeiska centralbanken redan har pumpat in i systemet till ingen nytta och de fasor som väntar villaägare och banker om inte HBPA omedelbart införs.

Richard Freeman, även han från LPAC, påminde om att "det gemensamma bästa" (general welfare) finns inskriven som en princip i den amerikanska författningen och pekade på Franklin D. Roosevelts politik på 1930-talet som en modell för det som LaRouche nu föreslår med sin HBPA. Freeman betonade att LaRouche vill att delstatskongresser över hela USA ska pressa kongressen i Washington att omedelbart rösta igenom HBPA.

Näste talare var Brian Hudson från Pennsylvanias byggnads- och bolånekontor, som hävdade att med de fem miljoner dollar som Citi-Bank ställt till förfogande och de 150 miljoner dollar som delstaten tror sig kunna låna upp kommer krisen att kunna hanteras. Men på frågan hur många familjer man kommer att kunna hjälpa blev svaret bara 250-300 familjer. En av ledamöterna på podiet frågade honom då: "Sa du inte nyss att det är mellan 12.000 och 15.000 bolån som inte har betalats?"

Därefter talade Linda Thompson, fullmäktigeledamot i staden Harrisburg. Hon sa att hon stöder HBPA, till 100 procent. Hon arbetar med en grupp som heter Loveship, som hjälper människor som fått hot om vräkning. Men de senaste tre månaderna har antalet vräkningar i Harrisburg fyrdubblats och nu är gruppen helt nedringd av hjälpbehövande.

Siste talare var domaren Jeffrey Sprecher, som dömer i civilmål i Berks County. Han hade stoppat verkställandet av vräkningshot i ett mål som gällde 800 familjer i centrala Pennsylvania. Han sa att han helhjärtat stöder HBPA. Han påpekade att ingen tjänar på vräkningar, varken husägarna eller bankerna; de innebär tvärtom stora kostnader för skattebetalarna.

När utskottsförhöret var avslutat förklarade utskottsordföranden Curtis Thomas inför alla de församlade: "Vi kommer att tillstyrka den här motionen."