LaRouches finanskrislösning ger respons från Kina

Den officiella kinesiska nyhetsbyrån Xinhua (Nya Kina), den kinesiskspråkiga Folkets Dagblad och den engelskspråkiga China Daily går alla i dag ut med nyheten om det tal som Lyndon LaRouche höll i lördags i Los Angeles. LaRouche noterade att denna nyhetsrapportering från officiellt kinesiskt håll introducerar en optimism som är till stor hjälp i försöken att hantera det pågående sammanbrottet i det internationella finans- och valutasystemet.

Här följer Xinhuas telegram om LaRouches framträdande i Los Angeles:

Ekonom: USA och Kina bör gå ihop om att reformera det internationella finanssystemet

LOS ANGELES 24 nov (Xinhua) - USA och Kina bör gå samman om att försöka reformera det internationella finanssystemet, som nu befinner sig i sin allra dödligaste kris på flera hundra år, sa en känd amerikansk ekonom på lördagen.

- Det nuvarande internationella finans- och valutasystemet går mot sitt oundvikliga slut, såvida inte systemet byts ut mot ett nytt internationellt system under den relativt korta tid som vi ännu har på oss, sa Lyndon LaRouche vid en lunch på Forum on U.S.-China Relations and China's Peaceful Reunification.

LaRouche, som också är en berömd politisk aktivist, sa att den nuvarande internationella finanskrisen kan bringas under kontroll bara om stora länder som USA och Kina samarbetar.

- Så fort en mäktig kombination av nationella regeringar kan komma överens om att ändra ett finans- och valutasystem som inte fungerar, går det att hitta en lösning på alla nutida finanskriser, sa han.

Han sa att USA borde föreslå bildandet av en första initiativtagargrupp bestående av regeringarna i USA, Kina, Ryssland och Indien, som sedan skulle kunna samla en majoritet nationer bakom sig i syfte att stabilisera det internationella systemet.

LaRouche beklagade att allting tyder på att det är en kris, inte minst USA-dollarns fallande kurs gentemot de andra stora valutorna, men att ingen regering ännu har gjort någonting för att ändra på det internationella finanssystemet för att lösa problemet.

Sammankomsten, som hade arrangerats av flera kinesisk-amerikanska organisationer, samlade närmare hundra ämbetsmän, experter och aktivister från USA och Kina, vilka under två dagar skulle diskutera frågor rörande förbindelserna mellan USA och Kina och hur de inverkar på frågan om Taiwan.

- Taiwanfrågan är fortfarande den känsliga huvudfrågan i förbindelserna mellan Kina och USA, sa Kinas generalkonsul i Los Angeles Zhang Yun i sitt anförande vid sammankomstens öppningsceremoni.

Redaktör: An Lu

Läs artikeln på

http://english.peopledaily.com.cn/90001/90778/90858/90864/6308992.html

Se även:

från 2007/11/09: Dollarsystemet har kraschat: Tänker du nu agera för att rädda landet?

från 2007/10/27: Ryssland debatterar LaRouches fyrnationsförslag för dollarn