LaRouche varnar för “hänsynslöst” firande av dollarkollapsen på OPEC-mötet

Venezuelas och Irans presidenter, Hugo Chavez’ och Mahmoud Ahmadinejads upprop till OPEC-länder att bryta med dollarn ignorerar verkligheten: världen står inte inför en dollar-kollaps, utan en kollaps av systemet som helhet, varnade Lyndon LaRouche den 19 november. Hela systemet går under—detta innefattar deras eget! Ett vanligt problem, kräver en vanlig lösning, snarare än politisk exploatering av dollar-problemet. Antingen föreslår du en funktionerande ersättning för det kollapsade systemet, annars är du ”hänsynslös”, fortsatte han.

I synnerhet president Chavez var i ett maniskt macho-rus på OPEC-mötet och under hans påföljande Iran-besök prisade han gud att “dollarns värde på den globala marknaden går ned och att vi kommer att bevittna dollarns fall i framtiden”. I enlighet med hans ideologi firade han dollarns fall som “USA-imperiets fall” och antydde att euron på något vis skulle kunna överleva den globala disintegrering som dollar-systemets kollaps skulle framkalla, så länge inget alternativt system etableras.

Till och med Ecuador’s president Rafael Correa, som har en betydligt mer realistisk förståelse för ekonomi än Chavez, drogs in i den idémässiga gyttjan på OPEC-mötet, när han kastade in sitt sitt stöd för idén, att avkoppla oljepriser från dollarn på något vis skulle representera en lösning.

LaRouche, som sedan 1994 har organiserat för ett nytt Bretton-Woods-avtal för att ersätta det dödsdömda rörliga-växelkurs-systemet, med ett med fast växelkurs fysisk-ekonomiskt grundat valutasystem, pekade på att krisens primära centrum faktiskt är Bank of England och det är vad folk borde prata om, såvida vi vill hitta lösningar. Om du inte pratar om Storbritanniens Royal Bank of Scotland och deras spanska förbundna, Santander-banken och BBVA (Bilbao y Vizcaya), pratar du inte om problemet, sa LaRouche.