Rysk vetenskapsman försvarar noosfären mot Al Gore

I en kommentar i gårdagens Novosti kritiserade vice ordföranden för Rysslands nationella stiftelse för geokryologi (studie av permafrost), Sergej Golubchikov, de politiker som vinner Nobelpris genom att passionerat gapa och skrika om global uppvärmning och hållbar utveckling. Miljöexperten varnade för den panik som spridit sig på detta område och betonade vikten av den ryske biogeokemisten Vladimir Vernadskijs begrepp om ”noosfären” när man behandlar miljöfrågor.

”Ängslan över klimatförändringar har enligt mig gått för långt”, skrev han. ”Mänskligheten fokuserar sina ansträngningar på miljöområdet på det globala uppvärmningsspöket. Varför inte byta fokus till att skydda den syreproducerande miljön? Större koncentrationer av koldioxid skulle faktiskt vara positivt och hjälpa växtligheten att frodas. De verkliga problemen är allvarliga förorenare som svaveldioxid och andra giftiga substanser, som förorenar viktiga områden på jorden.”

”Inget förtjänar närmare uppmärksamhet från vetenskapsmän och politiska ledare än världshaven, Arktis och Sibirien”, menade Golubchikov. ”Politiker och experter vinner Nobelpris med lidelsefulla rop till kamp emot global uppvärmning och för att rikta in nationalekonomin på hållbar utveckling.”

”Ärligt talat låter löftena om en strålande noosfärisk framtid förbryllande för mig, för det finns inga objektiva kriterier för noosfären [det tredje stadiet av planetarisk utveckling efter geosfären och biosfären]. Den kan inte mätas, vägas eller uppskattas på annat sätt; inte heller finns det något sätt att fastställa dess gränser i tid och rum. Men tro inte att jag struntar i doktrinen om noosfären. Tvärtom hyser jag den yttersta respekt för den, precis som för dem som stod vid dess vagga – de lysande ryska vetenskapsmännen Vladimir Vernadskij och Nikita Moisejev.”