Dollarsystemet har kraschat: Tänker du nu agera för att rädda landet

Efter en genomgång av utvecklingarna på finansmarknadena och världsekonomin i onsdags den 7 november lät världens ledande ekonom, Lyndon LaRouche, understryka följande punkter:

1. Amerikanska dollarn och finanssystemet har redan exploderat. Det får vara slut på pratet om hur krisen i systemet “kommer”--den är redan här. Dollarsystemets krasch kommer att orsaka en explosion i hela internationella finanssystemet. Till och med den fjäskige franske presidenten Nicholas Sarkozy, som i veckan talade inför amerikanska Kongressen, varnade Washington att de hotar hela världsekonomin, med att tillåta dollarn att falla samman.

Bitar av den exploderade planeten flyger redan omkring som asteroider--men endast en dåre skulle säga att asteroiderna “kommer att orsaka” explosionen! Planeten har exploderat! Endast en dåre eller en lögnare skulle prata om någonting i stil med “en trend mot en kommande kris”. Katastrofen är här nu.

Enligt Bank of Englands chef, Mervyn King, håller världens centralbankirer konferenssamtal varje dag. De har dock förlorat varje tillstymmelse till kontroll över den pågående hyperinflationära dollarkraschen. Några indikatorer:

• Dollarn störtar med tilltagande hastighet gentemot alla valutor, vilket fick en talesman för USA:s största långivare, Kina, att den 7 november säga att, amerikanska dollarn “förlorar sin status som världsvaluta”.

• Hyperinflation och spekulation har drivit oljepriset till närmare 100 dollar, guld över 840 dollar och de flesta andra råvaror, innefattat livsmedelsvaror, till tvåsiffriga prisökningar.

• USA:s största banker, först Citigroup och Merrill Lynch, redogör för tiotals miljarder dollar i förluster, ett faktum som lett till till nedgradering av deras värdepapper och utgör fara för en detonation av världens mer än 750 biljoner dollar (ca 4 725 biljoner kr) stora derivatmarknad. Injektioner av hundratals miljarder dollars från Federal Reserve har inte haft någon effekt på blödningen.

• Finanskollapsen orsakar tilltagande takt av utmätning av egendom, nedgradering av multibiljondollarmarknaden för obligationer och urholkning av stats- och kommunbudgetar, till tydlig och överhängande fara för allmänna välfärden.

Vad ska LaRouches kritiker göra nu? De har alla fel i det att de förnekar denna kollaps och nu måste de agera. Vad ska de göra? “Systemet kollapsar runt era huvuden just nu. Detta är värre än 1929, era idioter! Den här kollapsen kommer att föra med sig en ny mörk tid”!

2. Regeringen Cheney/Bush är fullständigt diskrediterad och någon kombination av andra krafter kommer att behöva plocka upp bitarna. I verkligheten är rådande administrationen en fallen regim. Finanssystemet och regeringen kan bara återupplivas genom en ny politisk kombination. Någon måste åter ta kontroll över dollarn och över regeringsfunktionen. Denna kombination borde börja processen med att genomföra den brandväggspolitik som framlagts i LaRouches Homeowners and Bank Protection Act (HBPA).

3. Problemet är att folk i maktpositioner inte lyssnade på LaRouches varningar, att denna kollaps var oundviklig under deras rådande politik. LaRouche varnade finansminiser Paulson, när han första gången klev in på finansdepartementet; han varnade återkommande demokraternas ledare i Representanthuset och Senaten. Han sa till dem att de måste agera för att frysa systemet och sätta upp en brandvägg för att skydda befolkningen och bankerna, som ett steg mot fullt konkursförfarande för det konkursmässiga finanssystemet.

Låt oss vara frispråkiga: Ingen, varken vi eller det rådande ledarskapet, tänker rädda finanssystemet. Det kan inte räddas. Vi tänker rädda landet och rädda ekonomin; men endast ett nytt finanssystem kan genomföra räddningsaktionen. Och det första enkla steget borde vara att genomföra LaRouches indikerade “brandväggs”-lagstiftning nu.

Alla andra valmöjligheter har diskrediterats. Nu är det dags att slå igenom den enda lösningen, HBPA!