Nedskrivningar för världens största banker!

Kvartalsrapporterna för några av världens största finansinstitutioner, som offentliggjorts under de två senaste månaderna, har ett återkommande tema: massiva nedskrivningar och/eller förluster från subprime-bolån, värdepapper som backas upp av sådana lån (s.k. Mortgage-Backed Securities, MBS), lånefinansierade lån för lånefinansierade uppköp som inte blev av, CDOs (Collateralised Debt Obligation) m.m.

En sammanställning av nedskrivningar och avskrivningar av lån för elva av världens största banker:

Merrill Lynch, $8,4 miljarder; Citigroup, $6,5 miljarder; UBS (Union Bank of Switzerland), $4,4 miljarder; Deutsche Bank, $3,12 miljarder; Credit Suisse, $2,16 miljarder; Bank of America, $2 miljarder; Countrywide, $1,62 miljarder; Dresdner Bank, $1,09 miljarder, Morgan Stanley, $940 miljoner; Bear Stearns, $700 miljoner; och JP Morgan Chase, $339 miljoner.

Totalsumman av nedskrivningar m.m. för de elva bankerna uppgår till $31,27 miljarder, av vilket de sju Wall Street-bankerna svarar för $20,50 miljarder, och de fyra europeiska bankerna för $10,77 miljarder.

En sådan enhetlig nedskrivning över hela spektret av stora banker, något som saknar motstycke under de senaste årtiondena, vittnar om en stor kris. Business Week rapporterar att Wall Street-bankerna under det tredje kvartalet ”gjort subprime-relaterade nedskrivningar för $35 miljarder och förlorat mer än $220 miljarder i aktievärde.”

Situationen är dock ännu värre: Bankerna rapporterar endast en bråkdel av de verkliga förlusterna, och bär fortfarande på ett flertal problematiska finansiella instrument, som MBS, CDOs m.m., nära deras ursprungsvärden, samtidigt som deras riktiga värden redan fallit med 20% till 50%.

Vidare rapporteras det att den amerikanska tillsynsmyndigheten för handel med värdepapper, SEC (Securities and Exchange Commission), utreder banker som eventuellt dolt sina skulder. Wall Street Journal citerar den 2 november ett fall där Merrill Lynch sålt ”en miljard dollar i värdepapper” till en icke nämnd hedgefond, värdepapper som ”emitterats av en med Merrill Lynch förknippad enhet innehållande bolån”. Om detta bevisas, skulle det betyda att Merrill Lynch kunnat låta bli att bokföra de problematiska värdepapperen och därmed dra på sig en förlust, något som potentiellt är ett allvarligt brott.