Tony Blair går lös som talesman för europeiska krigspartiet

Den 18 oktober gav Storbritanniens före detta premiärminister, Tony Blair, ett tal i Bibi Netanyahu-tappning i vilket han hotade Iran och anklagade landets regim för att vara fascistisk. Han sa att vår tid är “som 1920- och 1930-talen igen”, med islamsk extremism som en ny fascism. Han tillade att, “Denna ideologi nu har en stat, Iran, som är beredda att backa upp och finansiera terror i sin strävan att destabilisera länder vilkas befolkningar önskar leva i fred”, rapporterar CNN. Detta var hans första större tal sedan dess han avgått som Storbritanniens premiärminister i june i år och det hölls i New York vid den ultrahögervridna Alfred E. Smith-stiftelsen, med “kycklingbajs”-krigshetsaren Sir Rupert Murdoch i publiken. Denna stiftelse organ vid vilket Dick Cheney gav ett större tal för förebyggande krig den 18 oktober 2001, precis efter 11 september, i vilket han sa, “De som inhyser terrorister är medskyldig för de handlingar de utför. Och under Bush-doktrinen, kommer en regim som inhyser eller stöder terrorister att betraktas som fientlig genetemot USA“.

Under de senaste dagarna har Lyndon LaRouche, med alla tunga angrepp på premiärminister Gordon Brown i London Telegraph i förgrunden, påpekat att “något mycket stort är på gång” i Storbritannien. När Gordon Brown inte “bet i gräset” under den propagandakampanj som uppmanade honom att hålla snabba val, började Telegraph angripa honom och hans popularitetsstatistik har fallit brant. Exempelvis i numret den 19 oktober, prisade Telegraph valet av Tony Blair som EU:s näste president. Detta stöds av Frankrikes Nicholas Sarkozy.

Blair grundar även en “Interfaith Foundation” 2008, som utformats för att “bekämpa religiös extremism”. Välinformerade underrättelsekällor i Washington rapporterar att denna Blairs stiftelse är en ny frontoperation som skall utföra några av vapentillverkaren British Aerospace Systems, BAE:s täckmanteloperationer, vilka skadats av avslöjandet av mutorna, vapensmugglingen och finansieringen av gerrillaarméer genom saudiske prinsen Bandar bin Sultan.

Blair utsågs i juni av George W Bush till att vara med i “Kvartettens” fredsutsända. Guardian kallar den 19 oktober, hans New York-tal för “inkontinent” och pekar på absurditeten i att han skulle vara utsänd för fred i området.