Bilden av en Amerikansk Patriot

Givet att de amerikanska presidentkandidaterna är ett gäng stollar och att de två stora partierna föraktas av befolkningen, har Lyndon LaRouche satt igång en kampanj för att utbilda det amerikanska folket i vad en amerikansk patriot är och hur man kan bli en. Denna kampanj fokuserar på att presentera en bild av den amerikanske patrioten för befolkningen, en bild som tydligt kan ses i exemplet James Fenimore Cooper.

LaRouche ämnar genom denna utbildningskampanj att ingripa i presidentvalskampanjen. Vi letar fortfarande efter en presidentkandidat, för tyvärr har vi ännu inte hittat någon som är kvalificerad. Därför avser vi att lägga fram en idé om den moraliska och intelligensmässiga nivå som en verkligt kvalificerad kandidat måste höja sig till i denna tid av existentiellt hot mot den amerikanska republiken och världen.

I bilden av James Fenimore Cooper kan man hitta svaret till frågan om varför den amerikanska kulturen är överlägsen den oligarkiskt dominerade europeiska. Vad vi behöver är en president i James Fenimore Coopers anda, inte en clown till.

Den första delen i denna utbildningsprocess kan läsas (på engelska) här:

http://www.larouchepac.com/news/2007/10/16/image-american-patriot.html