Bundesbankchef varnar för inflation

I klar motsats till den ”helikopterpengapolitik” som används av amerikanska Federal Reserve, Bank of England och även den Europeiska Centralbanken, varnade idag chefen för tyska Bundesbanken Axel Weber för stigande inflation och förordade en stram penningpolitik.

”Mot bakgrund av den förväntade stegringen av inflationen i Eurozonen, finns det risk för att det kommer att behövas vidare åtgärder under de kommande månaderna”, sade Weber enligt Financial Times Deutschland. Weber poängterade att ”för första gången stiger priserna på bred front och inte bara för energi eller för vissa matvaror.”