Brittisk domare: Gores klimatfilm innehåller nio vetenskapliga lögner

En brittisk hovrättsdomare, Mr. Justice Barton, dömde igår att Al Gores film, ”En obekväm sanning”, har nio ”vetenskapliga fel”.

Guardian rapporterar att listan av fel – eller bättre uttryckt: lögner – i filmen inkluderar:

1) Filmen hävdar att lågliggande, bebodda atoller i Stilla Havet ”blir översvämmade på grund av antropogen global uppvärmning”, men det finns inga bevis för evakuering som det påstås i filmen.

2) Den säger att global uppvärmning skulle ”stänga ner det oceaniska transportbandet”, hänvisande till den process med vilken Golfströmmen färdas över Nordatlanten till Västeuropa. Domaren sade att det, enligt IPCC, är ”väldigt osannolikt” att ”transportbandet” skulle stanna i framtiden, även om det kan sakta in.

3) Gore hade också hävdat – genom att förlöjliga det motsatta synsättet – att två diagram, ett som illustrerar ökningen av koldioxid och det andra temperaturökningen under en period av 650.000 år, visar att ”de passar ihop exakt”. Domaren sade att även om vetenskapsmännen är överens om att det finns ett samband så ”fastställer inte de två diagrammen vad Mr. Gore påstår”.

4) Gore sade att försvinnandet av snö på Kilimanjaro-berget uttryckligen orsakats av klimatförändringar orsakade av människan. Domaren sade att den vetenskapliga samstämmigheten är att detta påstående inte kan fastställas.

5) Förtorkningen av Tchad-sjön användes som ett exempel på global uppvärmning. Domaren sade: ”Det är mer att betrakta som att sannolikt ha orsakats av ... befolkningsökning, överavbetning och regionala klimatvariationer.”

6) Gore hänförde Katrina-orkanen till global uppvärmning, men det finns ”inte tillräckligt med bevis för att visa detta”.

7) Gore hänvisade också till en studie som visar att isbjörnar som hittats döda hade drunknat efter att ha ”simmat långa avstånd för att hitta [den försvinnande] isen”. Domaren sade: ”Den enda vetenskapliga studien som vi kan hitta, är en som indikerar att fyra isbjörnar nyligen har hittats drunknade på grund av en storm.”

8) Filmen sade att korallrev världen över bleknar på grund av global uppvärmning och andra faktorer. Domaren sade att det är svårt att urskilja påverkan från påfrestningar som beror på klimatförändringar från andra påfrestningar, så som utfiskning och föroreningar.

9) Gores film hävdar att en stigning av havsytan upp till 20 fot [6 decimeter] skulle orsakas av den is som smälts från Grönland eller västra Antarktis ”i den nära framtiden”. Enligt Justice Bartons juridiska utlåtande skulle ett sådant smältande kunna hända, ”men endast efter, och under, årtusenden”. Han sade om filmens påstående att ”detta är tydligt panikmakeri.”