Lugar manar Bush att acceptera Putins robotsförsvarsplan och jämför det med SDI

Amerikanske senatorn Richard Lugar (R-IN), ledande republikan på utrikesutskottet i senaten, jämförde ryske presidenten Vladimir Putins robotförsvarsförslag med president Reagans SDI och uppmanade Bush-administrationen att gå vidare med det på försvars- och utrikesministermötet i slutet på veckan i Moskva.

“President Putins förslag är inget nytt koncept”, sa Lugar i ett tal den 8 oktober på Brookings Institution. “Det är faktiskt förvånande likt den strategiska vision som president Ronald Reagan lade fram för mer än två decennier sedan. Det gläder mig att administrationen seriöst studerar Putins erbjudande om robotförsvar. Oavsett om före detta sovjetiska radarstationer duger till att spåra robotar som avfyras från skurkstater eller ej, så vore det nyttigt att dela med sig av information som samlats av amerikanska och Natosystem till Ryssland och möjligtvis sammanlänka radar- och förvarningssystem, för att säkra transparens och befästa vår samarbetsvilliga hållning."

“USA och Ryssland bör även överväga att inrätta gemensamt bemannade radaranläggningar och utbyte av förvarningsdata“, fortsatte Lugar. “De kunde även överväga att gemensamt såväl bedöma hotbilder som att föra bilaterala diskussioner om möjligheter för robotförsvarssamarbete. Till sist kunde vi överväga att placera ut ryska förtroendeofficerare på amerikanska robotförsvarsplatser I utbyte mot amerikanska officerare på ryska strategiska kommandocentran. Den transparens vi skulle vinna på att ta dessa steg vore användbar i att kunna försäkra att dessa radaranläggningar inte är avsedda för att spionera på Ryssland“. Det senare förslaget har förts till debatt av dem som gärna skulle se en rysk-amerikansk överenskommelse men som inte är beredda att ta bekänna färg i de tidigare förslagen om robotar i Polen och en radar i Tjeckien, något som ryssarna fortsätter att antyda vore avtalsbrott.

Lugar uppmanar också till att upprätthålla juristiska ramar för tidigare nedrustningsförslag som START-fördraget, då ett underlåtande av detta skulle underminera det samarbete och de bekräftelser som tidigare ägt rum. START-fördraget går ut 2009 och Bush-administrationen har inte velat skriva under någon legalt bindande överenskommelse uppföljare. Lugar uppmanade även USA att avsluta 1-2-3-kärnkraftsavtalet med Ryssland och att fortsätta ge anslag till Nunn-Lugar-programmet för att sätta radioaktivt matierial i säkert förvar.