Bolivias president rapar upp brittisk propaganda för avfolkning

Bolivias president Evo Morales upphöjde sitt lands brittiska fienders värsta kolonialism till något ”inhemskt” när han talade inför FN:s generalförsamling den 26 september. Morales attackerade ”den överdrivna och obegränsade industrialiseringen av vissa länder” som orsaken till ”den globala uppvärmningen”, och argumenterade vidare att världen måste anamma en ekonomisk modell baserad på det mystiska konceptet ”heliga Moder Jord” – Pachamama som hon kallas av infödingarna, sade han – som källan till välstånd. Han gick till och med så långt som till att påstå att ”jorden ger oss liv”.

Morales främjande av en påstådd ”infödingsekonomi” är exakt vad den nazistiska Världsnaturfondens prins Philip föreslår som strategi för att reducera världsbefolkningen till mindre än en miljon människor.