Storbritannien leder USA till krig mot Iran

Det senaste draget i den brittiska kampanjen att driva USA till ett krig mot Iran är premiärminister Gordon Browns löfte i juli till Bush att Storbritannien skulle stödja amerikanska luftangrepp mot Iran om de kunde rättfärdigas som en antiterroroperation. Detta skriver London Telegraph idag och citerar anonyma Pentagon-tjänstemän. ”Vita Huset och Downing Street skulle rättfärdiga en sådan attack som ett defensivt drag för att skydda allierade trupper i Irak.”

Telegraph tillägger att USA skulle behöva hjälp från Storbritannien och Nederländerna efter en sådan attack för minröjning i Hormuzsundet och Persiska viken.

I annan bevakning pekar Telegraph ut USA:s försvarsminister Robert Gates som mannen som ”har tagit befäl över de krafter i amerikanska regeringen som är emot ett militärt angrepp på Iran.” Lyndon LaRouche svarade att det finns sanning i det som står i rapporten. ”Det är något tillsnurrat, men närmar sig sanningen.”

Gates står i begrepp att utse John Hamre, som var vice försvarsminister under Bill Clinton, till posten som ordförande för Defense Policy Board, enligt London Times. Detta är den post som tidigare hölls av den nykonservative Richard Perle. Hamre har varit kritisk mot Bush-Cheneys krigspolitik och är skeptisk mot trupputökningen i Irak.