Schweiz: Ingen plan B som alternativ till kärnkraft

I Schweiz, ett land som använder och även exporterar kärnkraft till Italien, utarbetas planer för nya kärnkraftverk för att fylla en förväntad elektricitetsbrist. Ordföranden för Atel, ett elproduktionsbolag baserat i Aare-Tessin, sade i en intervju med Neue Züricher Zeitung att ”det inte finns någon plan B” som alternativ till kärnkraft.

Två nya kraftverk behövs i Schweiz, säger Giovanni Leonardi och rapporterar att det redan förhandlas bland schweiziska producenter för att skapa ett konsortium. Ett nytt kärnkraftverk, baserat på existerande teknologi, kostar 5 miljarder schweizerfranc (ung. 27 mrd kronor). De två fordrade kraftverken bör byggas på en redan existerande plats för att utnyttja befintlig infrastruktur, sade Leonardi.

År 2030 kommer landets beräknade elektricitetsgap att vara på nivå med vad som är nödvändigt för att förse en stad med 600 000 invånare.