Magnettåg alltmer populärt i Tyskland

Magnetsvävtågstekniken, eller ”maglev”, är det största genombrottet vad gäller transportteknologi för 2000-talet, såväl för passagerare som för frakt. En beprövad maglevteknologi, Transrapid, utvecklades i Tyskland, men sattes aldrig i verket där trots att Transrapid utan problem har körts mellan Shanghai och dess flygplats i Pudong under nästan fyra år.

I veckan som gick, närmare bestämt den 24 september, skrevs dock kontrakt på i Tyskland för en Transrapid-sträcka mellan Münchens centralstation och flygplats. Nu höjs flera röster för en vidare spridning av denna teknologi i Tyskland.

I slutet på förra veckan skickade industri- och handelskammarna i Rhein-Hessen (inklusive Mainz och Bingen), Frankfurt och Wiesbaden gemensamt ett brev till det tyska transportministeriet, där de föreslog ett projekt som skulle länka samman de båda flygplatserna Frankfurt och Hahn med ett magnettåg, som ett nästa steg efter München-projektet. Brevet pekar på fördelen med att Hahn har det som endast ett fåtal tyska flygplatser har, nämligen licens för att ha flygtrafik hela nätterna. Brevet pekar även på de arbetsskapande effekterna av flygplatsutbyggnad.

Redan för flera år sedan samlades industrikammarna och borgmästarna i Frankfurt, Wiesbaden, Mainz och Bingen bakom Frankfurt-Hahn-projekten, med hänvisning till en senare utvidning av banan till Luxemburg och Belgien. Detta projekt kommer definitivt att vara framträdande på LaRouche/BüSos agenda för valen 2008 i delstaten Hessen, detta i sammanhanget av BüSo-partiets upprop för utveckling av den eurasiska landbron. Denna kampanj har redan börjat med insamling av underskrifter för BüSos kampanj.