LaRouche om finanskrisen: Omstrukturering av bolån kommer inte att fungera nu när hela banksystemet är på väg att sprängas!

Lyndon LaRouche utfärdade den 5 oktober stor varning till senatorerna Richard Durbin (D-IL), Arlen Specter (R-PA) och andra, att inte söka lagstiftning som går ut på att “fixa” bolån från fall till fall under omarbetade konkurslagar. Han tog upp exakt samma varning till Federala insättningsförsäkringsbolaget, FDIC:s ordförande Sheila Blair, angående hennes förslag 5 oktober, att kongressen fryser räntesatserna på bolån med justerbara räntor.

LaRouches varningar fokuserade på det faktum att krisen inte bara rör utmätningar av “sub-prime”-lån, utan en allmän sammanbrottskris av hela banksystemet och den globala dollar-baserade penningarkitekturen. “Börja inte prissätta bolån”, varnade LaRouche. “Hela banksystemet genomgår en kollaps och ett nytt system måste inrättas. Att binda värden på bolån till det gamla, konkursmässiga systemet vore ett gravt misstag”. LaRouche tillade, “Vad är det för fel med att rätt och slätt frysa utmätningar tills att hela röran har ordnats upp? Ta bara ut rimliga betalningar under tiden så att det sker ett visst inflöde i banksystemet så kan husägare bo kvar i sina hem och i praktiken göra hyresbetalningar. Men forsök inte att, i det här läget, ta itu med frågan om att värdera egendom, räntesatser, o s v. Det skulle bara göra saker värre”.

“Du måste förstå att systemet går under”, fortsatte han. “och att försöka pilla inom systemet kommer inte att fungera. Du måste ställa in SYSTEMET. Det är som att förklara systemet konkursmässigt. Och det enda ärliga ni kan göra är att förklara systemet konkursmässigt. Sedan fortsätter systemet att verka i allmänna välfärdens intresse, enligt lämpliga regler för att omorganisera systemet. Försök inte förhandla fram en lösning till anspråk i konflikt inom systemet! Ställ in det ni inte kan ta itu med. Du måste hålla ekonomin fungerande; du måste hålla folk sysselsatta; du måste hålla ekonomin igång. Vi ordnar upp det under de kommande två åren. Försök inte hitta en direktlösning, -- det finns ingen direktlösning! Du kommer att få genomgå ett konkursförfarande av hela systemet. Systemet är bankrutt! Och med att försöka låtsas som om du hade en lösning för ett bankrutt system, genom att pilla med värdena, -- BEGÅR DU BEDRÄGERI!

“Poängen är,” avslutade LaRouche, “att det inte finns någon lösning. Vi talar om en övergång från det rådande systemet, som är hopplöst bankrutt, och det viktigaste vi pratar om är att hålla ekonomin fungerande, trots det faktum att det system vi administrerar är bankrutt. Och vi handlar på basis av den konstututionella förpliktelsen att försvara allmänna välfärden. Och det är vad det egentligen handlar om. Inte mer komplicerat än så. Men folk vill inte göra det; de vill bli av med plågan och hoppas att de nu kan omförhandla och sänka priset på bolånen och på något sätt kommer allt att vara ‚business-as-usual’. Problemet är, -- frågan om ‘business-as-usual’, det är frågan. De vill gå tillbaka till ‘business as usual’. Och det är där det misslyckas. Det finns ingen ‘business-as-usual’. Det kan inte finna någon. Denna ‘business’ är ÖVER. Vad vi måste göra är att hålla ekonomin fungerande, under de år vi har på oss att omorganisera den”.