Vaclav Klaus nya bok om klimatsvindeln recenserad i Frankfurter Allgemeine Zeitung

Den Tjeckiska republikens president Vacvlav Klaus har skrivit en ny bok med titlen En blå planet, inte en grön. Han ger också ett tal i FNs general församling i New York den här veckan, där han ska bevisa att hela klimatdebatten är en ”vetenskaplig bluff” och det största politiska hotet sedan kommunismens fall.

Frankfurter Allgemeine Zeitung recenserade boken den 23 september och skrev att Klaus inte tror att ekonomisk tillväxt [i övriga världen] är ett hinder för tredje världens. Klaus sa vidare till den tyska dagstidningen att han tror att det verkliga problemet är att friheten är hotad, till skillnad från klimatet, och att mänskligheten inte är skyldig till klimatförändringarna, som kommer från en naturlig process. Han sa även att det är löjligt, cyniskt och ovärdigt att politiker sätter upp klimatmål som inte kan uppnås och kräver att människor gör uppoffringar i onödan.