Lyndon LaRouche om den verkligt heta frågan bakom BAE-skandalen: 11 september-systemet!

I ett internetsänt tal den 21 juni 2007 satte Lyndon LaRouche in BAE-skandalen i det nödvändiga större sammanhanget.

"I USA har det varit nästan helt tyst om hela affären", konstaterade han. "Det dröjde länge innan det kom fram något som ens antydde något om det som har präglat den nuvarande Bush-administrationen, ända sedan innan presidenten tillträdde 2001. Världen har levt i ett system, det så kallade 11-september-systemet, som fanns redan innan president George W. Bush tillträdde i januari 2001, vilket jag också varnade för i början av 2001. Jag sa:"

"Världssystemet har kommit till den punkt där systemet har börjat bryta samman. Vi kan inte säga exakt när eller hur det kommer att ske, men två saker vet vi: Vi vet för det första att den här presidenten och det här presidentskapet inte kan hantera den här krisen. Alltså får vi räkna med att hela världen kommer att råka ut för någonting i stil med det som hände i februari 1933, då Hermann Göring, mannen bakom tronen, Hitler-regeringens Dick Cheney kan man säga, iscensatte riksdagshusbranden som ett terroristdåd. Och detta terroristdåd användes för att ge Hitler diktatoriska befogenheter."

"Och jag sa då att det fanns en risk för att någonting i den stilen skulle kunna hända, så som saker och ting då utvecklade sig i USA, och det hände faktiskt. Och det kallades 11 september."

"Utan att gå in på några detaljer om vad vi vet och inte vet om hur attentaten den 11 september iscensattes, så vet vi att de enda resurserna att iscensätta något sådant finns på ett enda ställe: i ett finanskomplex som har sitt centrum i det som BAE representerar. Detta är svaret på gåtan 11 september. Hur det gick till, rent tekniskt, är inte viktigt. Det visar sig. Och alla i och runt regeringen som förstår sig på sådant här vet det! Det är det som är den heta frågan i detta."