Bomben briserar: Nunes PM är första steget till att avslöja hela sanningen om Russiagate

FBI:s vicechef Andrew McCage avslöjades konspirera med både demokraterna och brittiska underrättelsetjänsten mot valet av Trump och har fått gå

Detta uttalande av LaRouchePAC sammanfattar Nunes pm och sätter det i sitt stora sammanhang:

Proffstyckarklubben och Demokraterna har löpt fullständigt amok den senaste veckan över en fyra sidor lång promemoria skriven av Devin Nunes, ordförande i representanthusets underrättelseutskott, vilken till slut offentliggjordes den 2 februari, sedan hemligstämpeln hävts av kongressen och president Trump inte lagt in sitt veto.

De har sagt: Titta inte på den, tänk inte ens på den, för det skulle kunna gynna Trump. Senator John McCain gick så långt som att säga att hela denna PM var en drängtjänst åt den ryske presidenten Vladimir Putin. Mest uppseendeväckande, med tanke på att de brukar kalla sig "Demokraterna", är att de har blivit de ivrigaste påhejarna av en amerikansk övervakningspolisstat, missbruk av åklagarmakten och regelrätt duperande av FISA-domstolen som om allt detta var lika amerikanskt som äppelpaj. "Bry er inte om den där otrevliga typen i kulissen, hör ni, låtsas som ingenting och titta på våra trollkonster."

De skriker som de stuckna grisar de är.

Detta är i korthet vad den omtalade promemorian slår fast:

FBI och justitiedepartementet erhöll ett initialt tillstånd att i enlighet med Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) avlyssna Trump-volontären Carter Page och därefter tre stycken 90-dagars förlängningar av detta avlyssningstillstånd. Dåvarande FBI-chefen James Comey signerade tre FISA-ansökningar och (den nu sparkade) vice FBI-chefen Andrew McCabe signerade en. Vice justitieminister Sally Yates (ökänd, tillsammans med McCabe, för att ha gillrat fällan för Michael Flynn), ställföreträdande vice justitieministern Dana Boente och vice justitieministern Rod Rosenstein signerade vardera en eller flera FISA-ansökningar. Dåvarande vice FBI-chefen Andrew McCabe sa att ingen tillståndsansökan om avlyssning av Carter Page skulle ha gjorts om det inte hade varit för Christopher Steeles dossier.

De gjorde detta utan att en enda gång berätta för Foreign Intelligence Surveillance Court, den domstol som skulle besluta om huruvida ansökan skulle beviljas i enlighet med Foreign Intelligence Surveillance Act, att dossiern som hade sammanställts av den brittiske underrättelseagenten Christopher Steele utgjorde ett väsentligt underlag för deras ansökan och att denna dossier, en brittisk underrättelsetjänstprodukt, hade finansierats av president Trumps politiska motståndare Hillary Clinton och hennes partiorganisation, trots att FBI och justitiedepartementet var informerade om detta. Även FBI hade gått med på att betala Steele för samma uppgifter.

Ansökan om avlyssningstillstånd, som första gången gjordes i oktober 2016, hänvisade till att en artikel på Yahoo News den 23 september 2016, skriven av Michael Isikoff, bekräftade beskyllningarna i Steeles dossier, när Yahoo News-artikeln i själva verket byggde på läckor från Steele till Michael Isikoff.

I september 2016 berättade Steele för den dåvarande topptjänstemannen i justitiedepartementet Bruce Ohr, vid deras icke auktoriserade möten, att han "var desperat om att Donald Trump inte skulle bli vald och var passionerad om att han inte skulle bli president". Ohrs fru jobbade på Fusion GPS, det Demokratiska partiets kanal till den brittiska underrättelsetjänsten, där också Steele var anställd. Detta var innan den första ansökan om avlyssningstillstånd för Carter Page lämnades in. Steele suspenderades och sades sedermera upp som FBI-informatör på grund av att han hade röjt sitt samröre med FBI i en Mother Jones-artikel den 30 oktober 2016 skriven av David Corn. Detta förhållande verkar aldrig ha kommit till FISA-domstolens kännedom. Efter att samarbetet med Steele hade avbrutits gjorde FBI självt bedömningen att Steeles påståenden var endast minimalt underbyggda och FBI-chefen Comey förklarade i vittnesmål att Steeles påståenden var "obscena och obekräftade". Allt detta undanhölls också för domstolen.

Trots detta valde Obamas underrättelsechefer att informera Trump om Steele-dossiern, vilket skedde den 17 januari 2017. Denna händelse, som bara flyktigt berörs i promemorian, är det som James Comey i sitt vittnesmål inför senaten kallade sitt "J. Edgar Hoover-ögonblick". Det var upplagt så att efter detta samtal mellan Trump och Comey skulle hela den obscena och osmakliga brittiska underrättelsesmörjan läckas till nyhetsmedierna, så att Donald Trump skulle få tas emot som president med påståendet att han var Putins Manchuriet-kandidat som tumlade runt med ryska prostituerade i samma säng som paret Obama hade sovit i.

I promemorian hävdas att Steele ljög för FBI om mediakontakter som han haft för Clinton-kampanjens och Demokraternas räkning. Detta är med all sannolikhet grunden till att senatorerna Chuck Grassley och Lindsay Graham har begärt att FBI ska göra en brottsutredning rörande Christopher Steele.

Vi har alltså ett klart fall av missbruk av FISA-lagen, domstolen fördes bakom ljuset. FBI och justitiedepartementet undanhöll konkreta fakta som gällde avlyssning av en amerikansk politisk valkampanj, och en amerikansk medborgare, igångsatt av den valkampanjens politiska motståndare och deras lierade i Obama-administrationen, för domstolen.

Men här finns mycket, mycket mer att hämta. Steeles fula metoder användes av Clinton-kampanjen och Obama-administrationen, i maskopi med medierna, i ett försök att hindra Donald Trump från att bli vald till president. De därpå följande Russiagate- och Mueller-utredningarna har använts i ett försök att stjälpa Trumps presidentskap. Hela den av Obama och britterna torgförda myten om Russiagate har fördärvat relationerna mellan USA och Ryssland och utsatt hela världen för fara.

LaRouchePAC presenterade alla fakta och orsaken till att detta händer, för flera månader sedan. Det är inte vad du tror att det är. Läs vår egen dossier. Skriv under uppropet som finns på LaRouchePACs hemsida. Allt – verkligen allt – behöver utredas och lagföras. Följ larouchepac.com för fortlöpande uppdateringar och analyser.

Läs  promemorian från representanthusets underrättelseutskott här:
https://intelligence.house.gov/uploadedfiles/memo_and_white_house_letter.pdf]

Läs EIR:s dossier om den korrupte specialåklagaren Robert Mueller här: https://larouchepac.com/20170927/robert-mueller-amoral-legal-assassin-he-will-do-his-job-if-you-let-him

Läs på svenska om Mueller-dossiern här: http://www.larouche.se/artikel/larouchepac-s-mueller-dossier-avslojar-statskuppsnatverket-i-usa

Läs om hur Nunes pm beljugits i svenska media:

http://www.larouche.se/node/4550