Kina lanserade detta århundradets projekt! Vad är nu vårt ansvar?

Toppmötesdeltagarna på BRF i Beijing den 14.5 2017. I mitten president Xi med fru.

I sitt inledningstal den 14 maj till "Bälte- och Vägforumet för internationellt samarbete" sammanfattade Kinas president Xi Jinping vilka nästa steg som måste tas för att möjliggöra att de mer än 100 deltagande länderna kan dra maximal nytta av det han kallade  "århundradets projekt" – Bälte- och Väginitiativet.

Attraktionskraften i detta det största av alla stora infrastrukturprojekt har växt fram under de fyra år som gått sedan han startade projektet  år 2013. Xi tog till ett kinesiskt ordspråk för att förklara: "Persikor och päron talar inte, men de är så attraktiva att stigar uppstår under träden." Men med de mer än 950 miljarder dollar som Kinas utvecklingsbanker och nya fonder hittills beslutat investera långsiktigt för att möjliggöra 900 projekt har mottagandet varit överväldigande. Och enbart på detta forum har 115 miljarder dollar lagts till i nya avtal.

Frågan är nu vad andra stora länder, särskilt USA, kan (och måste) bidra med för att verkligen få Bälte- och Väginitiativet att fungera nu när en miljard människor lever i fattigdom, när svält och massdöd hotar i Afrika och delar av Sydvästasien och när hopplöshetens farliga kultur sprider sig i de avindustrialiserade zonerna i Europa och USA.

Lyndon LaRouche betonar att alla i hans rörelse måste hjälpa till att få med Trumps regering i ytterligare steg, förutom deltagandet i konferensen och den första öppningen mot Kina. Strunta i vad folk tror om vad som nu är möjligt, sa han. "Tänk på vad som är meningen med en människas liv femtio år framåt i tiden."

Hans fru Helga Zepp-LaRouche leder denna mobilisering på plats i Beijing och hålls fram av den kinesiska pressens artiklar om den stora konferensen. Hon lyfter i varje uttalande hela idén med utbyggnaden av den nya sidenvägen till att skapa ett nytt paradigm för hela mänsklighetens utveckling och självförverkligande. Det var med sådana visioner som hon och hennes man för 25 år sedan kunde förutse denna veckas världshändelse.

Lyndon LaRouche pekar särskilt på rymdforskningen och hur länderna, om man samverkar, kan åstadkomma ett stort språng i den mänskliga utvecklingen. "Vi behöver en 'rymdens sidenväg' som övervakar och driver på de nya infrastrukturkorridorerna på jorden", sa han. "Det är det främsta bidraget som USA kan och måste ge till detta inititativ. I USA har president Trump just börjat återuppliva Nasa och dess månprogram och optimismen hos det amerikanska folket som en gång i tiden kunde gå på månen."

President Xi drev i sitt tal på för industriell utveckling och för ett finanssystem som håller riskerna under kontroll. "Infrastrukturens sammanlänkande förmåga är grundvalen för utveckling genom samarbete", sa han. "Vi skall främja sammanlänkning på land, till sjöss, i luften och i cyberrymden, koncentrera vårt arbete på några avgörande genomfarter, städer och projekt och knyta samman nätverk av motorvägar, järnvägar och hamnar. Målet är satt, att bygga sex huvudsakliga ekonomiska korridorer med Bälte- och Väginitiativet, och vi skall anstränga oss för att genomföra detta."

Den tjeckiske presidenten Milos Zeman hyllade denna utmaning när han talade på konferensen. "I hela historien har det, förutom i Marshallplanen, praktiskt taget inte funnits något så långsiktigt projekt, som kräver ett sådant mod. Jag vill uttrycka min tacksamhet till Folkrepubliken Kina för detta mod, och jag vill särskilt hylla Kinas president för ett så stort mod som är så sällsynt", sa president Zeman.

Helga Zepp-LaRouche förutsåg, när hon intervjuades av Kinas nyhetsbyrå Xinhua, att andra länder kommer att "imitera Kinas ekonomiska mirakel de senaste 20 åren. ... Det kommer att leda till vetenskapliga och teknologiska framsteg, framsteg inom det internationella samarbetet om fusionsteknologin, som kommer att säkra försörjningen av energi och råvaror ... Jag är säker på att det [inititativet] kommer att fortsätta växa och bli till en riktig Världslandbro, och med en modifiering av en gammal slogan: Inget land kommer att lämnas på efterkälken."

Helga Zepp-LaRouche talade den första dagen på ett av BRF:s möten för internationella forskningsinstitut och sedan igen nästa dag som en av huvudtalarna på en av panelerna.

Helga Zepp-LaRouche intervjuades i Kina i samband med den historiska konferensen Bälte- och Vägforumet av China Daily:
http://www.chinadaily.com.cn/beltandroadinitiative/2017-05/15/content_29347483.htm

och av Kinas nyhetsbyrå Xinhua: http://news.xinhuanet.com/english/2017-05/14/c_136282780.htm#0-fbook-1-30219-b182d7286068ff4101843e17368e4b10

och av Folkets Dagblad: http://en.people.cn/n3/2017/0514/c90000-9215390.html

Läs mer om Helga Zepp-LaRouches deltagande på BRF på engelska här: https://larouchepac.com/20170515/schiller-institute-head-helga-zepp-larouche-attends-belt-and-road-forum

Bilder från BRF:s toppmöte finns på: http://www.infobae.com/fotos/2017/05/14/las-fotos-de-la-cumbre-de-lideres-en-beijing/

Besök den officiella hemsidan för Belt & Road Forum här: http://www.brfmc.org/en/

Läs mer om Sveriges deltagande inför Nya Sidenvägskonferensen här: http://www.larouche.se/artikel/sverige-deltar-i-sidenvagskonferensen-i-kina

Lyssnä här på hur Sveriges Radios Studio Ett desperat försöker motarbeta Kinas initiativ, när man för första gången efter 25 års EAP-kampanj i Sverige berättar om Nya Sidenvägsprojektet: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6696729