Aus Stockholm: Schellnhubers Königstreffen in der Akademie der Wissenschaften (på tyska)

Våra kolleger på BüSoTV i Tyskland har producerat denna rapport från Nobelpristagarsymposiet på Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm den 17 maj.