Krisen i Egypten ett resultat av allmänna sammanbrottet i världen

Lyndon LaRouche framhöll på ett seminarium i Washington den 26 januari, att de folkliga protesterna i Egypten och andra länder i Mellanöstern och Nordafrika inte beror på de specifika förhållandena i varje land för sig, utan är ett resultat av det allmänna sammanbrottet i världen. Han slog fast:

– Ingen regering i världen är kapabel att själv styra över sitt öde, så länge det brittiska imperiet får fortsätta att styra det globala finanssystemet. Vad kan länderna i Mellanöstern göra? Vad kan någon del av världen göra på egen hand? Frågan är: Kommer det brittiska imperiet att få fortsätta dra ner oss allihop i detta kaos?

LaRouche betonade:

– Är Tunisien en enstaka händelse på grund av Ben Ali? Nej! Absolut inte. Det är en kedjereaktionseffekt i hela Nordafrika, som sprider sig till Mellanöstern och alla andra länder. Hela världen håller på att gå i bitar.

LaRouches råd till länder som Egypten, Tunisien, Jemen – där stora folkmassor är ute på gatorna och demonstrerar – är att de ska gå ihop med honom om att knäcka det brittiska imperiets finanssystem, och införa en ny finansordning med tillämpning av Glass-Steagall-regler för bankerna, som han själv leder kampen för i USA.

Länderna i Mellanöstern och Nordafrika har fått sina ekonomier förstörda av de senaste 30 årens s.k. globaliseringspolitik, med öppna gränser, utförsäljning av statlig egendom och brist på investeringar i infrastruktur och jordbruk, som IMF och Världsbanken tvingat på dem med stöd av USA och Europa. Arbetslösheten är skyhög och utkomstmöjligheterna krymper – en hel generation i åldrarna 18 till 35 har berövats allt framtidshopp.

Vad gäller Egypten så krävde IMF i början av 1990-talet, som villkor för en nedskrivning av utlandsskulden med hälften, att Egypten skulle sälja ut sina statliga företag, sänka importtullarna på livsmedel och textilier, öka den inkomstgenererande exporten av bomull, grönsaker och frukt samt avskaffa jordbruksstödet och subventioneringen av priset på mat och bränsle. Detta betydde slutet för den egyptiska textilindustrin och livsmedelproduktionen för inhemsk konsumtion. Men det värsta var privatiseringen av infrastruktur som transporter, vattenförsörjning och telekommunikationer, eftersom det betydde kraftigt höjda kostnader för bönder och småföretagare samtidigt som internationella storföretag kunde sko sig. Från det egyptiska folkets synpunkt var det mest upprörande att utförsäljningarna skedde i maskopi med företagsintressen som på olika sätt var knutna till medlemmar i regeringen, inklusive president Hosni Mubaraks egen familj. På detta sätt har man skapat en förmögen och korrupt elit, som är mera lojal mot den internationella finansvärldens intressen än mot den egyptiska nationen.

Mer än 30 år gick förlorade för den egyptiska nationen när de förslag som Lyndon LaRouche och hans medarbetare lade fram för den egyptiska regeringen 1981-83, med målet att göra Egypten självförsörjande med livsmedel med hjälp av stora investeringar i vatten- och jordbruksinfrastruktur, saboterades av anglo-amerikanska intressen med Henry Kissinger i spetsen, vilkas allt överskuggande intresse gällande Egypten och andra stora utvecklingsländer har varit att "minska befolkningen". USA:s "biståndspolitik" gentemot Egypten har ironiskt nog betytt att Egypten har dragit undan mattan för sin egen livsmedelsproduktion och blivit beroende av USA för sin livsmedelsförsörjning.

Protesterna i Egypten fortsätter, liksom destabiliseringen av detta för hela regionens politiska stabilitet så viktiga land, för att inte tala om Egyptens betydelse för hela världsekonomin, med tanke på Suezkanalens roll i världshandeln. Men, som LaRouche poängterade, varken den egyptiska regeringen eller det egyptiska folket kan lösa denna kris på egen hand. Endast en global lösning kan ge Egypten och andra länder hopp om en framtid för kommande generationer.

Läs förra veckans rapport om Tunisien här

Läs hela LaRouches inledningsanförande  här (på engelska)

Se även LPACTV World In Review med Leandra Bernstein sammanfatta här (på engelska).

Läs historien om hur USA på 1800-talet lade grunden till Egyptens armétradition  här (på engelska)