En ny svensk utrikespolitik

Tillbaka till EAP:s program för valet 2010 >>>

Det är dags för Sverige att bryta med kolonialtidens geopolitiska maktbalans. Svensk utrikespolitik är varken självständig eller neutral. Vårt engagemang att vara en del av en ockupationsarmé i Afghanistan ger en tydlig bild av den katastrofala utrikespolitiken. En fortsatt eller förstärkt svensk insats i detta pågående krig, som förespråkas av regeringsalliansen (på bl.a. DN-debatt 2 augusti), är ren dårskap och en fälla. Den Nato-ledda alliansen är i Afghanistan av två aldrig nämnda egentliga geopolitiska skäl: Det ena är narkotikahandeln, d.v.s. att skydda opiumodlingen och heroinhandeln åt det nutida brittiska imperiet, det andra är att använda drogfinansierad terrorism i t.ex. Kaukasus och Centralasien, mot Ryssland, västra Kina och Indien för att hålla dessa länder borta från samarbete med USA och Kontinentaleuropa och hindra ett fredligt samarbete för att lösa sådana kriser som den iranska kärnkraftsfrågan. Detta är brittisk "söndra och härska"-politik, som utövas av den nutida formen av det brittiska imperiet, och Sverige borde inte delta i detta spel.

Under de nio år som gått sedan amerikanska och brittiska trupper invaderade Afghanistan, har landet blivit världens största opiumproducent och heroinexportör. Afghanistan odlar nu mer än 90 procent av världens opium. Sedan de brittiska styrkorna tog över Helmandprovinsen i den södra delen av landet, har denna region blivit världens främsta producent av opium.

Det brittiska imperiet kännetecknas än idag av sin kontroll över världens penningutgivning och därigenom också världshandeln, inklusive knarkhandeln. Det är emellertid inte det brittiska folket och Storbritannien som nation man avser när man talar om det brittiska imperiet, utan snarare London och dess skatteparadissystem som centrum för världens finansiella transaktioner av rent spekulativt intresse. Det är detta finanssystem som nu är i sitt sista stadium innan det upplöses. Ingenting kan rädda det. Bara krig, kaos och en ny mörk tidsålder kommer att dominera planeten, om den nuvarande politiken tillåts fortsätta på sin kurs de närmaste månaderna. Skall svenska folket bara passivt sitta still och låta denna destruktiva utrikespolitik fortsätta med sina långa, självförstörande krig ända in i graven? Vi tycker inte det!

Alternativet till en sådan tragedi är att Sverige ansluter sig till den nu framväxande alliansen av världens fyra stormakter - USA, Kina, Ryssland och Indien - i det nya fyrmaktssamarbete som Lyndon LaRouche tagit initiativ till. Då ansluter vi oss till ett system med fasta växelkurser mellan självständiga nationsstater, som själva reglerar och kontrollerar sina krediter och pengar för att bygga riktig infrastruktur för samverkan mellan de deltagande länderna. Detta var den store amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelts vision för tiden efter andra världskriget. Det skulle bli slut på den koloniala utplundringen av de mindre utvecklade länderna. Roosevelt ville använda amerikansk teknik och innovationsanda, tillsammans med ett valutasystem där inga valutors värde, varken nationella valutor eller reservvalutor, skulle kunna manipuleras så att mindre utvecklade länder skulle tvingas att sälja billigt och köpa dyrt under det brittiska imperiets dominans. Tyvärr dog Roosevelt innan han hann förverkliga sin vision och hans efterträdare Harry Truman var en total sympatisör till Winston Churchill och det brittiska systemet. Den ende amerikanske presidenten efter andra världskriget som utmanade det brittiska imperiets system att härska genom att dra in sina konkurrenter i utdragna krig, var John F. Kennedy, som betalade med sitt liv. Kennedy mördades för sitt motstånd mot att den amerikanska militären skulle dras in i det begynnande Vietnamkriget.

Det som det svenska folket har att välja på i detta val, är alltså möjligheten till en ny utrikespolitik baserad på LaRouches idé om samverkan mellan helt självständiga och suveräna nationsstater, och därmed kunna delta i och försvara projekten för att bygga de eurasiska landbroarna och, i USA, Nawapa, för att skapa den infrastruktur världen behöver - eller att fortsätta att passivt svepas med i den nuvarande förljugna och manipulativa politiken till ett rent helvete. Genom EAP har du ett verkligt val, att stöda en utrikespolitik där Sverige arbetar efter idén att skapa fred genom ekonomisk utveckling för att uppnå mänsklighetens gemensamma mål. Du kan välja en politik som skapar framtidshopp för de kommande generationerna de kommande femtio till hundra åren. Det är den bästa chansen du har!

Se programpunkten som video: www.larouche.se/val2010

steve@nysol.se