Europas framtid ligger i Afrika – Utveckla Afrika!

Tillämpa Westfaliska fredens princip, som säger att det är vårt egenintresse att göra Afrika rikt. Avbryt alla så kallade "demokratiprojekt" och "biståndsprojekt" och slut i stället långsiktiga teknologiöverföringsavtal med intresserade afrikanska nationer för att säkerställa deras utveckling med modern energi (kärnkraft, vattendammar), transportsystem (järnvägar, vattenkanaler), dricksvatten, bevattnings- och avloppssystem, modern sjukvård och utbildning.

EAP:s partiledare Hussein Askary var på internationellt uppdrag i Sudan i april. Se här vad han hade att säga om den verkliga folkmordspolitiken och vad det egentligen hela handlar om – Afrikas rätt att utvecklas.

Sådana här vattenprojekt behövs för att skapa rent dricksvatten och bevattning för jordbruksmarken.

Då kan öknarna göras gröna, jordbruksproduktionen fördubblas och levnadsstandarden höjas dramatiskt.

Ett transkontinentalt nätverk av utvecklingskorridorer – med bl.a. magnettåg, kärnkraftverk, vattenavsaltningsanläggningar, industrier, nya städer – är ryggraden i ett seriöst utvecklingsprogram.

Märk skillnaden mellan det nuvarande afrikanska järnvägsnätet – mestadels korta sträckor, med skiftande spårbredd, från gruvorna ut till kusten, för att plundra råvaror – och det framtida, som möjliggör handel och samarbete mellan länderna, vilket bidrar till utveckling av hela kontinenten.


Denna film från LPACTV, producerad av LaRouches ungdomsrörelse, visar hur Afrikas framtid kommer att se ut om man lyckas slänga ut britterna och får möjlighet att utvecklas!