Britternas stora eurasiska krig

Det brittiska imperiet har alltid använt hungersnöd, farsoter och krig för att gallra bland jordens befolkning och se till att mänskligheten inte växer utom deras kontroll. I första världskriget dödades minst 35 miljoner människor. I andra världskriget dödades omkring 60 miljoner. Den avsedda dödssiffran vid ett termonukleärt tredje världskrig är i storleksordningen av miljarder människor. Så länge som det brittiska imperiet bestämmer och Obama är kvar i Vita Huset, är denna globala förintelse så gott som garanterad.

10 jun -15
Elias Dottemar
1 jun -15
Elias Dottemar
23 dec -14
Helga Zepp-LaRouche
23 dec -14
Helga Zepp-LaRouche
26 nov -14
14 nov -14
Ulf Sandmark
22 okt -14
Andreas Persson
14 aug -14
Hussein Askary, ordf. Europeiska Arbetarpartiet (EAP)
13 maj -14
5 maj -14
Hussein Askary
27 jan -14
Elias Dottemar
13 sep -13
Hussein Askary
12 feb -13
Hussein Askary
14 dec -12
Ulf Sandmark
26 dec -11
21 dec -11
Lyndon LaRouche
27 aug -10
Stephen Brawer
28 maj -10
Hussein Askary
10 feb -10
Hussein Askary
12 jan -10
9 nov -08
Hussein Askary
10 jun -07
Andreas Persson, LaRouches ungdomsrörelse