WEBCAST: "Att avvärja undergången"

Lyndon LaRouche gav denna internationella webcast, arrangerad av LaRouche PAC, den 12 mars 2008 i Washington D.C. Moderator var LaRouches taleskvinna Debra Freeman.

Hela internetkonferensen kan ses här:
http://larouchepac.com/media/2008/03/12/averting-doom.html

Annons för webcasten

Här följer LaRouches inledande tal. För att komma till frågor och svar, klicka här.

---------------

LYNDON LAROUCHE: Det jag idag ska presentera, för att vara en verkningsfull presentation av vad som är viktigt att det blir hört, sträcker sig på sätt och vis över ett vitt spektrum. Således, genom vissa föregripande beräkningar, har jag kommit fram till hur mycket jag ska säga, fram till frågestunden, beträffande en del avgörande frågor. Detta utelämnar en hel del, som en hel del människor inte känner till, vilket berör de här ämnena.

Mycket av det som måste vetas, som jag inte tar upp i mitt öppningsanförande, finns emellertid redan tillgängligt i publicerade källor, till stor del genom internet [exempelvis wlym.com];. genom EIR självt, ett veckomagasin; och även genom LPAC-hemsidan, i synnerhet forskningsaspekterna, mer än, till och med, nyheterna. Och mitt arbete på de här områdena, i EIR - som publiceras på hemsidan, som längre tema artiklar - går igenom, på djupet, i princip vad var och en måste veta, för att fullständigt förstå mitt ämne för dagen.

Så, för att peka på sakens natur, börjar jag med att säga något som jag ska berättiga under talets gång. Först och främst, Felix Rohatyn är skyldig till något likvärdigt med högförräderi mot de Förenta staterna; faktum är att han är amerikansk medborgare, men han arbetar, vilket jag vet, tillsammans med källor som avser att förstöra de Förenta Staterna. Således är den mannen en förrädare, och bör betraktas som en sådan av varje hederlig medborgare som inte är helt dum i huvet. Men, för att förstå det - att kunna kalla honom förrädare, vilket jag inte kallar honom; jag säger att vad han sysslar med är likvärdigt med förräderi, eftersom för att kunna döma honom för förräderi krävs det att det finns bevis för att han faktiskt är en medlem i en brottslig liga.

Jag har bevis, men inte av den sorten som en vanlig medborgare kan förstå utan en hel del förklaringar. Den mannen är hursomhelst implicit skyldig till förräderi, genom den avsikt som han uttryckt, och genom de internationella krafter som han arbetar tillsammans med, i ett försök att förstöra USA, genom sitt program.

Med det sagt, forsätter jag.

Franklin Roosevelts tradition

År 1932, i synnerhet i mars 1933, den dagen då president Franklin Roosevelt för första gången steg in på sitt kontor, fanns där knappt ens en penna på kontoret som han kunde använda för att börja regera. Den dagen kallade han, enligt historieskrivningen, in två sekreterare från de yttre kontoren - och började diktera riktlinjerna för USA:s räddning. Det han gjorde var: han motarbetade partiet, vars ledarskap då, precis som nu, arbetade för fascism. Alltså, det demokratiska partiets ledarskap arbetade under 1929 till 1932, trots Roosevelts kandidatur, faktiskt för att genomföra ett fascistiskt regeringsprojekt i USA, jämförbart med det som genomfördes i Tyskland. Glöm inte att bara ett par dagar innan Franklin Roosevelt svors in som USA:s president, installerades Adolf Hitler, som hade satts till makten i Tyskland av britterna, som diktator, inte bara som kansler, utan som Tysklands diktator, med konstitutionella diktatoriska befogenheter, genom kullkastandet av den tyska konstitutionen.

Och det var under de omständigheterna som Roosevelt kom in; den dagen då han först klev in på kontoret, då andra världskriget gjorts oundvikligt! I gensvar till den utmaningen, ledde Franklin Roosevelt inte bara USAs återhämtning, utan han mobiliserade USA som aldrig förr, till att bli den starkaste makten den här planeten skådat, som ekonomisk makt, och som militär makt, och genom den mobiliseringen räddade han nationen, och han räddade civilisationen från ett praktiskt taget evigt bestånd av fascsism från utlandet, vilket britterna hade ordnat till.

Innan det kriget var över, när Roosevelt dött, hade han efterträtts, av Harry Truman, som kom in. Harry Truman arbetade för den andra sidan - inte som en förrädare, men han arbetade faktiskt med Winston Churchills idéer. President Roosevelts avsikt för efterkrigstiden hade kommit till uttryck på flera olika sätt: Först och främst, Bretton Woods-systemet med fasta växelkurser. Världsekonomin var förstörd, sett som en ekonomi. USA stod ensamt som ekonomisk makt, verklig ekonomisk makt, såväl som militärmakt.

Han sa till Churchill med flera upprepade gånger under krigets gång [imiterar Roosevelts röst]: "Winston! När kriget är slut, är det slut på ditt imperialistiska system. Kolonierna kommer att bli fria - vi kommer att befria dem! Vi kommer att hjälpa dem att utvecklas som oberoende stater. Vi kommer att organisera en Förenta nationernas organisation, som ett medel för att föra nationerna samman, till samarbete, i enlighet med den westfaliska freden, den westfaliska principen; och för att helt utrota imperialism från den här planeten, och för att istället skapa en värld av fullständigt suveräna nationalstater, envar arbetandes på sitt sätt för mänsklighetens gemensamma syften!"

Således, Roosevelt var fast besluten att förinta imperier, inklusive det brittiska - särskilt det brittiska imperiet.

När Roosevelt dog var det slut med det.

Varken Truman, eller någon annan, kunde omedelbart återkalla effekten Franklin Roosevelt haft, trots att den konservativa fraktionen i USA hade gått tillbaka till att vara praktiskt taget fascistisk. Efter att muren spruckit i Normandie, när amerikanskledda trupper had brutit igenom i Frankrike, visste britterna att spelet var över. Så de började mobilisera dem som hade satt Hitler till makten till att börja med - amerikaner! Harrimanfamiljen! Och så vidare. Ledande demokrater, som hade spelat en roll i Hitlers makttillträde i Tyskland, härifrån. Den nuvarande presidentens farfar, som var fascist: Han som skrev brevet till den tyska banken som finansierade nazistpartiet, så de kunde komma till makten! Harriman, den store demokraten, också han en fascist! Och det var de som kom tillbaka till makten, över Roosevelts döda kropp.

Men de kunde inte ändra allt! Eftersom det som Franklin Roosevelt hade väckt till liv i min generation, bland amerikanerna, var en kraft som inte var så lätt att omstörta - Truman till trots, trots allt annat - inte lätt att omstörta. De räknade med att de måste låta en generation gå, och sedan slå till.

Således, i och med att Kennedy svors in, en riktigt Kennedy, som var fast besluten att genomföra Roosevelts politik, ett löfte sedan han kampanjade, och från tiden vid sitt ämbete - John F. Kennedy - stod världen inför en serie kuppförsök mot fredsordningen.

Tysklands Adenauer slängdes ur regeringen, på britternas order. De Gaulle utsattes för cirka hundra olika mordförsök, som organiserades från Storbritanien, och delvis från fascismens bas i Francos Spanien. Likaledes inträffade kupper, bråd död, allt möjligt. Men till och med då fanns det fortfarande en styrka.

Chock efter chock

Så hände det: John F. Kennedy mördades. Och om ni drar er till minnes - en del av er är gamla nog att komma ihåg chockvågorna som for genom den amerikanska befolkningen när Kennedy sköts - och skotten kom inte från en ensam galnings bössa. Där var tre andra killar, och andra inblandade, i mordet på Amerikas president - vad ledde det till? Först och främst chockade det folket, precis som 11 september chockade det amerikanska folket. Det var en chockeffekt. Hade det inte varit för 11 september, så hade regeringen Bush kollapsat under sina inledande år. Det var bara 11 september som tillät Bush att bli kvar vid makten. Och det gjordes till förmån för honom - inte för honom personligen, utan till förmån för den regering som han formellt sett bestämmer över. Hmm?

Den sortens chocker, presidentmord. Chocken som kom genom mordet på Bobby Kennedy var också avgörande, precis som mordet på Martin Luther King var avgörande, för att forma den feghet som tog över befolkningen, under den så kallade Baby-boomer-generationens [68-revoltörernas] styre. Det här var starkt bidragande till att forma Baby-boomernas attityder, det är därför de är så impotenta och inkapabla nu för tiden. De har inte återhämtat sig från de här effekterna under deras första år som vuxna, och deras sista år som barn.

Och så var det med Kennedy. Mordet på John F. Kennedy möjliggjorde Vietnamkriget, som aldrig skulle ägt rum, om han inte dödats. Han skulle ha stoppat det. Han fick stöd och råd av Douglas MacArthur [ÖB för stillahavsfronten under andra världskriget], som fortfarande var vid livet då. Han fick stöd och råd av Dwight Eisenhower [ÖB för den europeiska fronten under andra världskriget], som fortfarande var väldigt livlig då. Det skulle aldrig ha hänt. Och Vietnamkriget var ett bedrägeri! Precis som det bedrägeri som britten Tony Blair fick in USA i, Irakkriget, samma sorts grej. Och de här sakerna hände.

Så, efter Kennedymordet, och de nötande effekterna av kriget i Indokina, och 68-fenomenet, var Franklin Roosevelts-systemets USA väsentligen förstört. Och vi började förstöra ekonomin.

68-fenomenet splittrade de sociala krafterna som varit det demokratiska partiets bas, på så vis att 68:orna, ungdomarna - de unga 68:orna - var anti-Roosevelt. De var emot industri, de var emot kärnkraft, och jag kommer tillbaka till betydelsen av det senare. Och därför kom splittringen i det demokratiska partiet - de med blåställ mot de utan blåställ, eller de med blåställ mot de som inte hade några kläder alls - den här splittringen korrumperade det demokratiska partiet och möjliggjorde att Nixon kunde bli president.

Nixon var inte viktig; det vill säga, han var ingen historisk faktor. Han avspeglade en historisk faktor, men han var ingen historisk faktor. Vad Nixon gjorde - som bestämdes av vissa utomstånde krafter - var att regeringen Nixon gick vidare med att förstöra USA.

Hur imperiet tog över kontrollen över dollarn

Så, USA:s ruin, mellan 1969 och 1981, skedde i tre steg: Det första var den 15 augusti 1971, då världens fasta växelkurssystem plockades ner; av Nixon, i hans namn, efter instruktioner från en fascist känd under namnet George Shultz, som iscensatte den här delen av processen. Den andra fasen var att när den amerikanska dollarn inte längre var en Bretton Woods-dollar, utan var fördömd att flyta runt på de internationella marknaderna, slogs den andra spiken i kistan, under Nixon. Och det är anledningen till att medan saudierna idag får 3 dollar per fat av råolja, som lastas på båtar i gulfen, betalar du 4 dollar för ett par liter bensin i USA. Vi har ingen amerikansk dollar längre! Vi har en eurodollar, som kontrolleras av oljeterminmarknaden, med bas i Amsterdam. Det är en del av det brittiska systemet.

Det finns ett imperium, ett imperium baserat på användandet av olja som en kontrollmekanism, för att kontrollera världsekonomin. Den amerikanska dollarn ägs inte av USA, den kontrolleras av den här kombinationen - samma sak som BAE, det brittiska BAE Systems. Det finns ett imperium, ett imperium som inte kontrolleras av olja, men som är centrerat kring oljespekulation, som sattes i gång genom den stora oljesvindeln, oljebristsvindlen på 1970-talet. Det rådde ingen brist på olja vid den tidpunkten. Båtarna hölls från hamnarna! Eller hölls i hamnarna, till sjöss, vid den tidpunkten. Världen badade i olja - "Vi hade brist på olja."

Effekten av oljebristen var skapandet av terminmarknaden, och under terminmarknaden blev den amerikanska dollarn en oljeslav: av europeisk olja, av anglo-holländsk liberal olja! Och den brittiska fienden blev en uttalad fiende till USA. Inte med en gång, eftersom de arbetar genom att hugga en i ryggen, inte framifrån - det är den brittiska metoden, ett hygg i ryggen; eller, att få nån annan att göra det åt dem. Hmm? De iscensätter politiken.

Så, det resulterade i att vi förlorade kontrollen över vår ekonomi. Och vad ledde det till?

Den andra fasen var Brzezinski-fasen, regeringen Carter. Nu hade de förstört den amerikanska dollarn. De hade saboterat USA:s roll på världsarenan. De hade gjort det under den här perioden, i synnerhet sedan Kennedymordet, fram till 1971 och oljekrisen.

Så, vad var deras andra steg? Trilateral Commission under Carter, under Brzezinski och hela Wall Street-hopen - den här grupperingen, Council on Foreign Relations-hopen. De genomförde ett program, Trilateral Commission, som systematiskt förstörde USA. Det förstörde varje del av Franklin Roosevelts struktur för den amerikanska ekonomin, genom massiv avreglering. Inte bara förstörelsen; eliminerandet och begränsandet av kärnkraft - kom ihåg att med kärnkraft skulle vi inte varit terminmarknadens fångar. Och tänk då på alla idioter som är emot kärnkraft! De vill inte vara förrädare mot USA, men de är ju det i praktiken. Eftersom det bara var genom att inte knäcka oljemonopolets makt, med dess kontroll över dollarn på världsmarknaden, som dessa sakerna kunde ske. De förstörde vår fysiska ekonomi! De förstörde våra jordbrukare! De förstörde våra jordbruk. De förstörde våra industrier. De förstörde vårt skyddade, lånebaserade säkerhetssystem - de förstörde männsikors rätt att ha hem. De förstörde de delarna av banksystemet. De drev upp räntorna till över 20%, under Carter.

Och de skapade en kulturell förändring i USA. Vi var inte längre världsledande som agro-industriell makt. Vi var inte ledande som teknologisk makt. Helt plötsligt var vi halvt fördärvade - inte helt förstörda, men halvt fördärvade. Och de åtgärder som hade kunnat rätta till det här, föregrep man. Vi gick in i en recession, en djup en, 1987, oktober 1987. Den så kallade "recessionen" var en depression! Den var jämförbar, i dess omedelbara effekt, med vad Hoover genomgick! Det var en Hoover-depression!

Alan Greenspan och hyperinflationen

Vad hände sen? Alan Greenspan kom! Och vad gjorde Alan Greenspan? Hmm? Alan Greenspan använde förfalskade pengar. Med andra ord, vi hade tidigare ett system, under Roosevelt, som var i linje med den amerikanska traditionen från Alexander Hamiltons dagar, och ännu tidigare. Vårt system var baserat på regeringens kontroll över vår valuta, och att man försvarade den kontrollen, för att ge oss en stabil valuta, och för att ge oss en förklarlig sådan.

Vad de gjorde, genom att förstöra Bretton Woods-systemet så som de gjorde, och sätta igång ett lustigt papperssystem, och sedan slå in på en hyperinflationär bana, under Greenspan - vi har nu åtaganden i världen, krav på 18-siffriga belopp. De här kraven kommer aldrig att återbetalas.

De kan aldrig återbetalas.

Under Alan Greenspans system har vi förstört USA och förstört folkets moral. Vi har hela sektioner av arbetsstyrkan som inte vet vad arbete är! De har kanske jobb, men de vet inte vad arbete är. De skulle inte kunna bruka jord; de är inget vidare på industri; de har inga färdigheter, ingen kunskap. Folk kommer från universiteten med vetenskapsexamen utan att veta vad vetenskap är - men de har en examen i det, till och med en hög en. Så ligger det till.

Vi har blivit fördärvade. Så, vad som hänt är att från Roosevelts död tills dags dato, har vi genomgått en process, genom vilken den mäktigaste ekonomiska kraften för Gott som någonsin existerat på jorden, har blivit praktiskt taget fördärvad genom externt inflytande på dess interna politik.

Vårt problem är att få det amerikanska folket att förstå: Man har satt sig på oss! Men de har gjort det mot sig själva. Men de var påverkade. De hade rådgivare. Såsom Booz Allen Hamilton med flera. Deras rådgivare. Det var så man fick dem att sätta sig på sig själva; man sa till dem: "Det här är det enda rätta." Och de vände ut och in på sig själva, förlorade ryggraden, med att försöka låta sig sättas på, av sig själva. Och för att kunna låta sig sättas på, av sig själva, plockade de ut sin egen ryggrad.

Förrädaren Felix Rohatyn och EU:s Lissabonfördrag

Tiden är nu kommen; vi står vid avgrundens rand. Förmodligen redan i april-maj detta år, så snart, kommer besluten om vad som kommer att hända med världen i stort att fattas. Inte bara i USA, utan även i Europa. Du har framför dig en stor sammansvärjning, av samma grupp på båda sidorna av Atlanten: den ena förstör USA med hjälp av iscensättandet av valkampanjen; den andra i Europa, genom att introducera vad som kallas "ett nytt europeiskt system". De kallar det Lissabonfördragssystemet - tokglobaliserimng, och ren och skär facsism. Britternas policy, som skapade det här fördraget, Lissabonfördraget, är fascism i hela Europa. Inte bara fascism, utan krig över hela den eurasiska kontineten. Krig mot Ryssland! Krig mot Kina! Förstörelse gentemot Asien, i allmänhet. Det är policyn. Det är den brittiska policyn.

Och till det skall läggas den brittiska politiken för USA, vilken Felix Rohatyn är ett typexempel på, bara ett typexempel. Och Felix Rohatyn är rakt igenom fascistisk, i samma bemärkelse som Adolf Hitler var fascist, och Mussolini, innan Hitler, var fascist. Och dårskapen, dumheten, bland de amerikaner i senaten, i representanthuset, som låter sig kontrolleras av Felix Rohatyn och andra av hans sort: Det är gränslöst dumt! Man får intrycket att det inte finns ett enda av representanthusets utskott som kan genomföra - ens bland de som vill göra något - som kan genomföra något som ens liknar ett försvar av de amerikanska intressena. Kongressen är hopplöst korrupt, under Pelosis påverkan, hon som är påverkad av Rohatyn - fascisten. Antingen så är hon också en fascist - fast hon är nog för dum för att kunna vara en, men hon är tydligen intelligent nog att vara hans knähund. Och så fort som någon försöker göra nåt bra i kongressen, så är hon där, å Felix Rohatyn vägnar och krossar det.

Vi, till exempel - med början i slutet av 2004 spelade jag en ledande roll i ett försök att försvara socialförsäkringssystemet mot Bushregeringen. Vi räddade socialförsäkrings-systemet. Men! I mars till maj 2005 hade Felix Rohatyn trätt fram för att stoppa nästa steg i processen. Vad jag hade insett var att vi höll på att förlora vår bilindustri; vi skulle inte längre ha en amerikansk bilindustri; vi skulle kanske ha en japansk bilindustri i USA, men ingen amerikansk bilindustri. Så, genom den processen, som var en internationell operation, förstördes bilindustrin. Jo, ledningen var förvisso korkad, men de var korkade under brittisk påverkan. Och under påverkan av andra korkade policys som kommit från britterna.

Vi hade kunnat rädda den. Vad jag föreslog hade räddat den; helt enkelt genom att dela upp bilindustrin mellan att å ena sidan att tillverka bilar - vilket vi gör så att det räcker och blir över - och å andra sidan, använda bilindustrins maskintillverkningskapacitet och de därtill anställda, använda den till storskaliga infrastrukturprojekt, federala infrastrukturprojekt, för att återuppbygga våra motorvägar - inte bara motorvägar, utan främst järnvägssystem, så att vi kunde få ett modernt järnvägssystem, kraftnät, vattensystem och så vidare, det som behövs.

Att sysselsätta den arbetsstyrkan och den ledningen, vilken tidigare var den mest kompetenta i världen, med att tillverka ny infrastruktur, med federala krediter, vilket är den enda möjligheten att någonsin få det byggt. Vi kommer aldrig att få ett ordentligt infrastrukturprogram i USA under det här systemet. Bara genom en förändring av systemet kan vi få det. Envar som säger att de kommer att ge oss infrastruktur, ljuger för dig. Och om du tror på det, då är du korkad. Men det är det som är Rohatyns program: Ta er gata, och sätt en avgift på gatan, och tjäna sen pengar på det. Du köper inte gata, du hyr den. Och sen betalar du för att göra uthyrarna glada!

Och man sätter sig på folket. En del kallar det ett "infrastrukturprogram". Ett ficktjuveriprogram är vad det är. Och när du reser från, säg, West Virginia till Washington-området, på daglig basis, då reser du två timmar åt varje håll i trafiken; och du betalar 8 dollar för besväret, och så vidare. Om du spenderar fyra timmar om dagen med att pendla, och spenderar med än du har råd med, säg, uppemot 8 dollar som tull, och sen 4 dollar för ett par liter bensin, vad händer med ditt liv?

Folket sätts dit.

Varför har detta hänt? Vi brukade ha en policy för balans i skötseln av ekonomin. We brukade säga, vi tog hela USA:s territorium - vilket är något som går tillbaka till John Quincy Adams' modell, till tiden när han var utrikesminister, när idén att förena de förenta staterna, från Atlanten till Stilla havet, och från den kanadensiska till den mexikanska gränsen, etablerades som vår policy: Att ta hela USA:s terretorium, med de gränserna, och utveckla det - i alla dess delar! Och att iordningställa det, i alla delar, så att man bor i samhällen, där man tar sig till och från arbetet, eller skolan, på en kvart eller en halvtimme per dag. Det är det som är idén. Så att arbetsplatserna är fördelade, så att det finns en möjlighet för alla samhällsmedlemmar att få sysselsättning. Samhället specialiserar sig på saker som passar för dess position, med tillräcklig variation för att undvika att hela samhället är beroende av en enda näringsgren.

Vi var emot gigantiska företag. Vi var för lokalt styrda företag som samarbetar, på samhällsbasis, runt högteknologiska industrier, högteknologiska jordbruk. Eftersom på det sättet, genom decentralisering av en stor del av produktionen, och livet, får människor ett bättre liv, mer ekonomiskt, och så vidare. Vi har förstört hela regioner av landet, såsom Michigan, såsom Ohio, hela delar av Pennsylvania, vilka en gång var Amerikas stora industricentra. Mellanvästerns jordbruk är väsentligen förstörda. De odlar lite där fortfarande men det är i grund och botten förstört. USA:s vattensystem - Ogallalas reservoarsystem är väsentligen förstört. Vi blir helt förstörda av detta, av det här systemet.

Och så förstörde Winston Churchills arvvingar USA under den här perioden.

Vi, som var den största makten på planeten, vid andra världskrigets slut. Vi, som stod beredda och var engagerade för att befria folken i de koloniserade nationerna; vi som engagerade oss för rättvisa - ett system av suveräna nationalstater. Och för att få ett slut på dessa styrda imperialistiska krig. Det är Roosevelt.

Vi gick ifrån det!

Och, vi blev korrumperade - steg för steg, för steg, för steg, så som jag beskrivit det här idag - tills vi kom till den här stunden, nu, när vi, så snart som i maj i år, kan vara dömda till undergång, som folk. Och de flesta saknar kunskapen eller modet att göra något åt det.

Oligarkins plan

Så, vad är då planen? Planen är att använda Obama på samma sätt som de använde Giuliani i New York. Glöm inte vad som hände med Giuliani, New York borgmästare. (Och kanske dess hingst, vad vet jag?) De byggde upp honom som en presidentkandidat. Samtidig tog de hans bakgrund inom organiserad brottslighet, vilket är en ganska diger historia, och de körde med båda sakerna samtidigt: framställ honom som det praktiskt taget självklara valet som kandidat för republikanerna i presidentvalet, och bygg sedan upp historien om hans organiserade brottslighet, blottställ vad han är, och krossa honom.

De gjorde detsamma med det demokratiska partiet. De kom fram; Hillary var den ledande kandidaten, och de tog Obama, som den näste Giuliani, som skulle tas ner av sin organiserade brottsskandal, som kom från Storbritanien med den här killen, Auchi, som står för det finansiella stödet till den här killen som nu åtalas i Chicago, Rezko. Britterna iscensätter det här. Först och främst: Det var de som byggde upp Obama, och sedan satte de igång rättegångarna och skandalerna som kommer att förstöra honom. Och han hölls kvar i spelet, för att förstöra Hillary Clinton. Idén: I samma stund som Hillary Clinton var förstörd, förmodligen genom Obama-operationen, skulle de vända sig mot Obama och krossa honom! Vilket de också gör.

Så de spelar ett spel med att förstöra både Obama och Hillary. Och de föredrar Obama, eftersom de lättare kan förstöra honom än Hillary. Hillary som den ledande kandidaten, det vore svårare att förstöra. Obama är väldigt sårbar; de kunde lätt förstöra honom. Det skulle ha ytterligare en fördel i att det skulle demoralisera den amerikanska befolkningen. Om du bygger upp en kandidat som ett populistiskt alternativ, som Obama byggs upp, och du sedan plockar ner honom, då demoraliserar du en hel del av den röstande amerikanska befolkningen. Och nu har vi det största deltagandet i kampanjerna vi någonsin haft, i det här primärvalsskedet av en kampanj! Du krossar det amerikanska folket, just när de tror att de ska få nåt bra. Och du lovar dem något - retar dem med ett löfte: Sex hela natten lång, vet du? Obama-kampanjen. Sen tar du det ifrån dem. Du demoraliserar dem - och sen kan du göra nåt annat med dem.

Då har du alltså, om du använt Obama för att förstöra Hillary, ingen kandidat. Förutom McCain. Han har en intressant bakgrund, i det att han kommer fran den stillahavsorienterade flottans tradition inom den amerikanska militären. Och så till måtto som vi handlar och han lyssnar till den traditionen, kommer han förmodligen att göra en del bra saker, som att göra sig av med George Bushs politik och så vidare; eftersom bara en förrädare kan stödja George Bush - man måste vara dum eller en förrädare, antingen eller. Så därför är det intressant, men poängen är att killen har problem, och kommer att vara sårbar på olika sätt i och med det.

Vi befinner oss vid en tidpunkt där du måste säga, vänta lite här! Vi har inga kandidater som kommer att hålla hela vägen! Om Hillary försvinner, då har vi ingenting! Åhhh! De har något! New Yorks borgmästare - inte hingsten, borgmästaren - Bloomberg. Bloomberg är ett svin. Det är det snällaste man kan säga om honom. Han är en fullfjädrad fascist. Han kontrolleras av folk som Rohatyn, som absolut är en fascist, en Hitler/Mussolini-typ av fascist.

Vad är fascism? - Bloomberg, Lissabon och stadsförbunden

Okej, så vad är då det här med fascism? Fascism är ett medeltida koncept. Det framträdde som ett system efter det fjärde korståget, när plundringen av vad som fanns kvar av det Bysantinska imperiet var avklarat. Konstantinopel fanns fortfarande och kallade sig det Bysantiska imperiet, men det fanns inte i verkligheten. Det Bysantinska imperiet var fördärvat. Det förstördes av det fjärde korståget, som organiserats av venetianska bankmän. Det resulterade i att de tillsatte ett system, där de baserade styrelseskicket, inte på centrala regeringar, utan på ett statsförbund. Stadsförbundet kollapsade på mitten av 1300-talet, när en av städerna, Lucca - den stadens bank, Bardibanken - gick omkull på lånen till England och Frankrike, vissa grevskap i Frankrike.

Dessa bankirer hade varit involverade i att finansiera krig och understödja operationer som var relaterade till krig. De förstörde samhället, och förödelsen som ägde rum som en direkt konsekvens av att Bardihuset blivit bankrutt, resulterade i att den europeiska befolkningen kollapsade med en tredjedel inom en kort tidsperiod; det ledde till att hälften av alla Europas stift eliminerades. Det var den tidens mörka tid. Nu föreslår de - som Bloomberg föreslår, som sin del av det hela, och alla som anslutit sig till honom, och alla som står bakom honom, alla Rohatyn-typer, som är anslutna till det här - är att iscensätta den suveräna nationalstatens eliminerande, och att ersätta den med ett stadsförbund.

Det betyder att man tar hela de inblandade ländernas territorier och helt sonika räknar bort en stor del av området och koncentrerar sig på städerna, eller stadsområdena, vilka blir självstyrande och styr området runt dem. De är inga verkliga regeringar eftersom de är så sårbara. Och det är så man kan kontrollera dem, som på medeltiden, med det som ledde till den mörka tiden, på 1300-talet.

Det är Bloombergs policy! Det är det som är Rohatynpolitiken! Han säger det själv, uttryckligen, men folk förstår inte. De tänker inte klart! Inte ens ledande politiker tänker klart. Vad betyder det? Ska vi behöva lära oss i efterhand, som folket på medeltiden lärde sig det i efterhand? Är vi inte kapapla att förstå att det här sker nu, att detta är i görningen? Att det är det här som innebär civilisationens slut, om vi låter det hända?

Detta händer inte bara i USA; det sker också i Europa, i form av den här handlingen som kallas Lissabonavtalet. Lissabonfördraget är en kompliserad maskin. Det är dels fascism; det är eliminerandet av alla Europas nationalstaters, presidentskaps och parlaments suveränitet. De har inte nått Ryssland än, eller Vitryssland, men det kommer, om de kan. Dels siktar de på att bli en permanent krigsorganisation, av feodala snitt, där makten nu bor i städerna och i de finansiella organisationerna, hos bankmännen som kontrollerar de här stadsföretagen. Syftet är således att använda det enade imperiala Europas makt, under brittisk kontroll, för att förstöra Ryssland, för att förstöra Kina, Indien och så vidare. Och för att förgöra världen, för att göra världen formbar för den typen av saker som Felix Rohatyn representerar.

Felix Rohatyn är USA:s fiende. Han är en förrädare mot USA. Han är en agent för den brittiska monarkin, vars intressen står bakom den här operationen. De kör samma operation i Storbritannien, under namnet av Lissabonfördraget och dess organisation, vilken inte är officiell än men som är ett hot. Och samtidigt i USA kör de vad som kallas Bloombergoperationen, vilken inte bara Rohatyn kör utan även George Shultz etc. etc. - de vanliga karaktärerna. Närhelst du hör den här idén med "infrastruktur" från den där naziavkomman Schwarzenegger - hans far var inte bara en nazist, han var en mördare! Han var polischef i en region i Österrike, som när Anschluss skedde, det vill säga när Österrike införlivades i Tyskland under Hitler, omedelbart blev utsedd till funktionär i nazistpartiet och som under krigets gång deltog i en polisiär specialstyrka som skulle rensa upp i de ockuperade territorierna i Östeuropa. Inte SS, utan i en polisiär specialstyrka.

Det är samma mentalitet som Schwarzenegger själv ger uttryck för i sina offentliga framträdanden. Det är därifrån har han sina fascistiska policys som han anammat å Kaliforniens vägnar, hand i hand med Bloomberg, från sin fars herrar, nazisterna. Han är i praktiken en nazist. Han har det fått det i arv, i kulturarv. Vi har borgmästare som är korkade! Vi har guvernörer som är korkade! De tror på att lämna över din infrastruktur till privata finansiärer, som sedan kan sätta vilket pris de vill på leasingen; det vill säga, priset du måste betala för att köra från ett kvarter till ett annat, eller nåt i den stilen; alla offentlig tjänster övertagna av privata intressen, under en statsorganistation i ett landsomfattande nätverk! Det är exakt vad de här herrarna föreslagit. Det är det som Bloomberg står för i New York, redan nu. Det är det han försöker genomdriva - det är därför han har så många fiender bland de folkvalda. Han är en fascist! När de genomdrev det här i Italien, kallades det för korporativism. Exakt samma policy. Det var Mussolinis policy! När Schacht säkrat Hitlers makt i Tyskland genomfördes samma operation. Samma typ av operation. Avsikten med nazisystemet, dess efterkrigspolitik, var att ockupera hela Europa, med den här typen av politik. Eliminera nationalstaten till förmån för vad som kallades "universell fascism".

Så vad vi har här är alltså att USA förstörs inifrån av dårar som inte uppfattar det här hotet mot USA; och på instruktioner från London, av typer som Tony Blair, som satte den här policyn i verket när han var premiärminister. Det här innebär att både USA och Europa förstörs. Och de förvandlas till verktyg för att förstöra andra delar av världen, såsom i Sydamerika, Centralamerika, Östeuropa och Asien i allmänhet. Det är det som är policyn. Är det det du vill? Jag kan lova dig att jag inte överdriver det minsta i att det är det som är policyn, och det är just det som är på gång. Det är just det som är bakgrunden till sättet på vilket Obamas kampanj iscensätts, från London. London gav Obama hans ställning. Hans finanser kom till stor del från Storbritannien, från Auchi, som är en Irakfödd ägodel för det brittiska systemet. Auchi är finansiären av den här killen som nu står inför rätta i Chicago, vars pengar åkte - Rezko hade inga pengar! Auchi gav honom dem. Auchi var pengakällan i den här operationen. Det var det som skapade Obama!

Det är därför han uppför sig så lustigt. Han har ingen policy. Han har inget program. Han säger, "jag ska fixa allt", men han säger ingenting. "Jag ska ordna så allt blir bra." "Vad är det för bra saker du ska göra?" Hmm, det är inte klarlagt. Han är ett verktyg som de avser att förstöra! Och om du kan få många människor att tro på honom, kommer de att också att bli helt förstörda. Eftersom de dumbommarna kommer att bli helt demoraliserade, de kommer att sluta kämpa. Det kommer inte att var något krut i dem. Det är det som är den avgörande frågan vi står inför.

Försvara nationalstaten

Så ska det inte nödvändigtvis behöva bli. Om vi går tillbaka till konstitutionen, som väldigt få i kongressen förstår idag, eller i Högsta domstolen för den delen, exempelvis. Men om vi återgår till vår konstitutionella grund och ser till den europeiska historien, där vår konstitionella grund lagts. Det vill säga, den europeiska civilisationen startades någonstans mellan år 700 och 600 f.Kr. Den startades faktiskt av en allians bland etruskerna, tillsammans med egyptierna, speciellt de norra delarna som var sjömakten i Egypten, och jonierna. Och deras samarbete mot Troja, dessa tre makter - med andra ord, dessa platsers sjömakt mot sjömakten som styrdes av Troja. Detta skapade en enad process, ur vilken kom en enad sorts europeisk civilisation.

Det vill säga, det finns inget "europeiskt folk". Det finns många olika folk som har europeiska biologiska drag historiskt, men det finns inget "europeiskt folk". Det finns en europeisk kultur. Och det ser man i USA, eller i vissa fall i Europa, eller som vi ser i Tyskland, exempelvis - många tyskar har inte en tysk bakgrund, sett till deras etniska bakgrund. De är resultatet av en kulturell process, som deras förfäder blivit inarbetade i, och de representerar en viss kulturell historia som de är en del av.

Faktum är att hela saken utgörs av olika kulturella historier, bland olika sorters europeisk kultur. För att kunna ha representaviva regeringsformer, måste vi ha nationer, som är suveräna, som representerar folkets kultur. Inte globalisering, eftersom vi inte kan ha representiva regeringar utan att folket är fullt medvetet kapabelt att inse sitt eget intresse i deras egen regering. Därför är globalisering inget du vill ha. Du vill ha en suvären regering, ett suveränt folks regering, vilken styrs av folkets kultur, och att dessa kulturer enas om ett gemensamt mål för mänskligheten i stort. Man krigar inte på grund av olikheterna: man samarbetar, eftersom man har olikheter. Och det var avsikten. USA, smältdegelsnationen, är ett perfekt exempel på detta. Vi var en smältdegelsnation! Och bortsett från en och annan rasist och andra jävla idioter bland oss, är det vad vi är, än idag. Vi bryr oss inte om vilken hudfärg någon har eller något sånt. Det betyder inget för oss. Representerar de, är de del av den här kulturen? Bidrar de till den här kulturen, i att utgöra den här kulturen, eller att bygga den? Om det är så, då är de en del av vårt folk. Och det är det som är vårt suveräna styrelseskick. Bättre än det i Europa, eftersom vi har ett representativt styrelseskick här; det har vi inte i Europa. Vi har parlamentarism där, vilket lätt brakar samman närhelst det råkar i konflikt med de rådande finansmakterna. Men hos oss har vi det och det är det som vi måste försvara.

Franklin Roosevelt igen: Amerikas Förenta Staters unika fördel

Så vad är då lösningen? USA:s styrka under Franklin Roosevelt, som jag framställde tidigare, är en specifik kulturell faktor. Européerna flydde inte hit från fattigdomen i Europa. Ja, en del av dem kanske gjorde det, men kolonierna själv uppstod inte på det sättet. Kolonierna uppstod som en konsekvens av européer som visste att så länge som oligarkin styr Europa, så är det inte ett bra ställe att vara på.

Således sade de, "vi måste åka över havet, till dessa områden som upptäckts, och sätta igång republiker i det här området, där den europeiska kulturens idéer kan komma till uttryck, utan att ha den här jävla oligarkin hängandes runt halsen." Det är vad USA är. Det är därför vi är ett verkligt representativt styrelseskick, åtminstone om man ser till våra konstitionella rötter, med den här avsikten: Att ta det bästa av europeisk kultur hit, bort från Europa, bort från oligarkin, bort från adeln, aristokratin! Bort från plundrarna. Bort från de rovgiriga bankmännen. Och att kunna uttrycka den europeiska kulturens värden, i ett möjligheternas land, för att kunna utveckla det uttrycket.

Det har alltid varit vår hemliga styrka som nation, närhelst vi åstadkommit något. Vi är en del av den europeiska civilisationen, med varma känslor för andra delar av världscivilisationen; och tror på nödvändigheten av att samarbeta med andra nationer, genom att driva och utveckla gemensamma intressen mot gemensamma syften. Och vi måste resonera oss fram i den processen.

Det var det Roosevelt avsåg att göra. Roosevelt var inget undantag: han är mer amerikansk än alla presidenter som kommit efter honom, eftersom han förstod det här och omsatte det i praktiken. Han avsåg att utrota all imperialism under efterkrigstiden; att använda USA:s styrka för att hjälpa nationer som koloniserats att återuppbyggas och bli riktiga nationer, som uttrycker sin egen kultur, i frihet. Och att föra dessa nationer samman som suveräna nationer, till en enhet, vilket var vad han avsåg med sitt förslag att starta en Förenta nationernas organisation: Att skapa en sfär, i vilken du kan ta nationer och bygga nationer, och föra in dem i en institution där de kan utvecklas till suveräna krafter tillsammans med andra suveräner. Och att eliminera alla kolonier, alla imperier från planeten för alltid! Det var det som var syftet. Och det är det som är det naturliga, konstitutionella uttrycket för avsikten med USA:s existens, och det har det alltid varit och bör vara nu.

Världssystemets sammanbrott

Därför måste receptet för allt som vi gör, allt som krävs av oss, av USA, måste vara ett uttryck för den historiska synen på vem vi är och vad vi är, och på vad våra konstitutionella strukturer betyder. Så, hur intervenerar vi i den här nuvarnde situationen? Pengar har inget värde. Pengar har inget värde i sig själva. Vad som hände med Carlyle Group och vad som Carlyle Groups kollaps utlöste i andra grupper idag, är en ny acceleration av krisen: Systemet brakar samman.

Vi befinner oss inte i en depression; vi har en allmän sammanbrottskris. Vi befinner oss i en finanskollaps i den processen, vilken är jämförbar med vad som hände i Europa under 1300-talet, när mörkrets tid spred sig. Vi är mitt inne i en framrusande mörk tid! Den närmaste jämförelsen med av som nu händer i USA och i världen i stort är 1923 års Tyskland. Tyskland var isolerat eftersom man befann sig under villkor som dragits upp av Versaillesfredens apparat. De hade ingen makt och ingen möjlighet att motstå Versaillesfredens krafter. Därför tvingades man inflatera. Och under dessa åtstramade villkor genomgick man en form av hyperinflation, som ledde till den tyska markens kollaps 1923, i oktober-november 1923.

Vi genomgår nu en hyperinflationär process, vilken påminner väldigt mycket om vad som skedde i Tyskland under begränsande villkor, speciellt mellan 1921 och slutet av 1923. Det är där vi nu befinner oss. Det finns ingen möjlighet att hantera - stimuleringspaketet. Ett "stimuleringspaket"! Det var det som man gjorde i Tyskland! År 1923 i synnerhet, från 1921 till 1923, men i synnerhet under 1923. Det stimulanspaketet myntade ett uttryck: Hyperinflation!

Vad har vi nu? Vi har en kollaps av den sorten; i vårt fall en kollaps av världssystemet. Det finns ingen utomstående kraft som kontrollerar det här; världen klarar helt enkelt bara inte av det här systemet längre. Därför, det som hände lokalt i Tyskland 1923, händer nu globalt, det slår primärt mot Europa och USA, den transatlantiska världen. Men om den transatlantiska världen går under, då åker Kina med, Indien åker också, Alltihopa ryker med. Således, pengar, så som Federal Reserve-systemet betraktar det, är inget värt! Inte värt ett skit!

Använd USA:s konstitution för att sätta fart igen

Så, vad gör man? Tja, vi har, under vår konstitution, den amerikanska regeringens konstitutionella makt, vilken är unik i konstitutionell historia. Det är de konstitutionella befogenheter som Franklin Roosevelt använde sig av: för att ta USA ur depressionen, och för att åter göra USA till en stormakt, den största makten världen skådat, sett som en ekonomisk kraft. Hur gör vi det? Vi reformerade vår valuta. Vi vidtog konkursförfarande och liknande åtgärder. Vi satte igång saker och ting igen, så att vi vid krigsslutet hade skapat den största ekonomiska makten världen skådat - genom den amerikanska konstitutionen. Så, hur kan vi göra det igen?

Okej, det nuvarande läget: Det finns ingen bostadskris. Vi har en bostadskris så till vida att folk inte kan hitta någonstans att bo, där de får lova att bo. Men bostadskrisen, den så kallade subprimekrisen, är bara den egentliga krisens slutkläm. Det är systemets svagaste länk. Den har inte skapat krisen. Krisens källa finns på den högsta nivån: Den börjar med finansinstitutionerna själva. De som är bankrutta är världens ledande finansintitutioner; varje ledande finansinstitution i hela världen - i synnerhet i Europa, de transatlantiska institutionerna - är nu i en sammanbrottsprocess. Sammanbrottet kommer alltså uppifrån, men avspeglas på botten. Det avspeglas som en effekt i den svagaste delen, av befolkningen, i ekonomin.

Alltså, vad gör vi? Vi måste skydda hushållen. Vi måste rädda människorna kvar i sina hem, i sina samhällen. Det är nummer ett. De är möjligt: Hur? Tja, den federala regeringen har makten att konkursförvalta! Vi försätter systemet i konkurs. Och vi sätter bostadsägarna under beskydd. Och vi förhandlar fram en överenskommelse genom vilken de kan fortsätta att äga sitt hem tills vi rett ut den här röran, fram till dess att vi kan vi komma slutgiltig uppgörelse. Men du kan inte rädda bostadsägarna om du inte räddar bankerna! Du måste rädda bankerna - inte de snuskiga bankerna, men de regionala bankerna, de som är riktiga banker: De som tar emot insättningar och lånar ut pengar, och som är den federala regeringens och delstaternas regeringars verktyg för att kanalisera ut pengar, för regionala och delstatliga syften, för att stimulera tillväxt i ekonomin.

Då sätter du bankerna i verksamhet, med federal hjälp, för att återuppbygga, för att återgälda vad som gått förlorat genom all den här dårskapen, och då har du, utan att hoppa över något steg, en kontinuerlig banktjänst, igår, och idag. Ingen skillnad. På utsidan, ingen skillnad. För en vanlig medborgare, ingen skillnad. Du går dit, gör din insättning, gör dina utdrag, det är din ensak. Du kan låna till din regionala verksamhet. Du får lån för det lokala samhällets skull. Men du är samtidigt en kanal för federal kredit, skapad av den federala regeringen, som går igenom, igenom olika program, genom den här sortens privata banker, för att återuppbygga ekonomin. Du sätter folk i arbete - precis som Roosevelt gjorde.

Sen sätter du igång ett annat system. Nummer två: Du sätter igång ett system i två skikt, med en ränta på 1-2 % för utlåning, den federala räntan. Och de program som ges klartecken, de får, genom bankerna - deras lokala banker - eller direkt från regeringen, men helst genom de lokala bankerna - de federala programmen kommer då att ges klartecken att kanalisera den här sortens pengar, federalt skapade krediter, genom de lokal bankerna, delstatsbankerna och de nationella bankerna, för att ge kredit för specifika syften för investeringar i ekonomin. Och för sysselsättning, varhelst den federala regeringen medgiver. Så det du då gjort är att ha skyddat bankerna; genom att sätta dem under konkursskydd har du skyddat befolkningen. Så du har nu skyddat de regionala samhällena. Och det är din operativa basis - det var det som Roosevelt tilläts göra. Problemet är att dagens problem är mycket värre än vad Roosevelt stod inför, mycket allvarligare. Men hursomhelst, samma metod kommer att fungera - och det är det enda som kommer att fungera.

Seda behöver du en drivkraft, vilket är de stora projekten. Vi måste befria oss själva från den här oljekrisen. Vi behöver kärnkraft. Vi har i tredje och fjärde generationen, som de kallas, en del sorters reaktorer, som pebblebed-reaktorerna; med den typen kan vi inte bara producera kraft, mer kraftfullt och billigare, än på något annat vis - det finns inget billigare alternativ till kärnkraft, det är en fysisk principfråga, inte ekonombabbel.

Men inte nog med att det är sant; kärnkraft är inte bara bättre kvantitvit, utan även kvalitativt. Varför? För att det låter dig röra dig bland högre nivåer av fysiska principer. Exempelvis: Med en 800 megawatts eller en 900 megawatts fissionsreaktor av "pebble"-typ kan du inte bara producera en mängd saker; du kan skapa syntetiska, vätgasbaserade bränslen på stället. Av vatten! Och avfallet efter användandet av det här bränslet är - vatten! Ingen dålig investering. Du skapar vatten; du använder vatten till vätgasbaserade bränslen, som kraftkälla. När det vätgasbaserade bränslet är förbrukat, då får du tillbaka vatten! Ingen dålig affär, va?

Så genom att köra med högteknologiska program, som växlar ekonomin och dess teknologier till en högre nivå, kan vi höja produktivitetsstandarden bland nationerna och lösa problem som är olösbara i det här systemet.

Den andra som måste göras är att vi måste befria oss från bensinslaveriet. Vi kommer fortfarande att använda olja, men vi bör sluta upp med att använda olja som bränsle och istället använda olja som en kemisk reservoar för tillverkningsindustri och det finns många användningsområden för olja där. Så vi skulle istället för att transportera olja, som råolja, från Saudiarabien via världshavet, där den sen parkeras medan folk spekulerar upp priset till flera dollar per liter för bensin - istället för att göra det tar vi oljan där den utvinns och etablerar en kemisk industri, som bygger på användandet av olja som en reservoar för tillverkning av olika saker.

Sedan när du transporterar något, är värdet på det du skickar, per kilo, värt mycket mer som en produkt, per kilo, än olja. Och då, med ungefär samma vikt, är produktionskostnaden, transportkostnaden, lägre. Och med den sortens åtgärder kan vi överleva. Vad vi måste göra är väsentligen att få världen att vakna upp till realismen i den här typen av alternativ.

Vi har bara två vägar framför oss: Den väg som jag pekat på, en sorts rooseveltsk syn på hanterandet av en allmän sammanbrottskris, som jag har pekat på; det andra alternativet är att fara åt helvete. Det finns inga andra utvägar. Det finns ingen tredje väg, ingen kompromiss.

Patrioter världen över, förenen eder - i revolt

Vad som krävs är en patrioternas revolt: Människor som förstår vad patriotism verkligen är. Det är inte "jag älskar mitt land". "Vad tänker du göra för ditt land? Är du fast besluten att göra något som är nödvändigt för världen eller din nation? Det är patriotism: Idén att agera enat, så att nationen kan göra något i den riktningen, är patriotism. Vad vi måste göra är att skapa ett världssystem, ett världssystem av nationer, inte ett världssystem av globalisering. Vi behöver inte Babels torn; Babels torn var en dålig idé. Vi vill inte ha det igen. Det hade dåligt rykte i Bibeln, på goda grunder.

Vad vi behöver, således, är att USA gör vad det kan göra med sin konstitution, något som andra länder generellt sett inte kan göra. De har inte konstitutionerna som krävs för att göra det och de har inte de traditionerna som hör till.

Vi, USA, måste närma oss vissa framstående länder i världen, för att skapa en kärnallians av nationer, som kommer att göra vadå? Vi kommer att skapa ett världsvalutasystem med fasta växelkurser, som på sätt och vis på ett funktionellt sätt motsvarar Bretton Woods-systemet, såsom Roosevelt avsett att det skulle fungera.

Och vad vi då gör - USA, har uppenbarligen den konstitutionella makten att ge ut pengar, vilket är en unik befogenhet för USA:s regering; andra nationer har inte den sortens system. Men vi ingår därför avtal, fördrag, med Kina, med Ryssland, med Indien och med andra länder. Vi kan ingå något som kallas "långsiktiga handelsavtal" - handels- och investeringsavtal, med låg ränta, 1-2 % igen, och med detta ser vi 20-åriga, 40-åriga, 100-åriga krediter, vilket är vad vi behöver i nuläget. Då har vi en grund för att organisera, genom att återuppliva den internationella handeln, genom att introducera en ny faktor av produktivitetshöjande i den internationella handeln. Nu har du ett sätt att komma ur den existerade skuldstrukturen och liknande saker.

Dessa ändamål, som är ganska grundläggande för historikern, i historien, representerar därför en förståelse av problemet och problemets lösning - så som jag skisserat det här. Det är det här som måste göras.

LaRouchelösningen i tre enkla steg

Vi måste övervinna den dumhet som verkar kontrollera kongressen eller de flesta kongressmedlemmarna, och som kontrollerar många medborgare som föredrar att vara ovetande, eftersom de föredrar desperation framför lösningar, för att kunna få dessa tre enkla steg godkända:1

Ett: HBPA [Homeowners and Bank Protection Act]. Vi måste under obegränsad tid, tills vi löst problemet, ge konkurskydd för bostadsägare och deras banker, det vill säga till legitima banker för legitima handlingar, inte för spekulation.

För det andra, måste vi etablera ett kreditsystem i två skikt, med mellan en och två procents ränta för av regering godkänd kredit, och låta den rörliga räntan flyta iväg till 7 eller 8 eller 9 procent för det andra. Inget stimuleringspaket. Ett stimuleringspaket heter faktiskt "ett hyperinflationärt paket". Var och en som förespråkar stimulering - som de där sexgalningarna, som Paulson och Bernanke - de vill ha stimulering jämt och ständigt! Ge dem Viagra eller nåt! Men ge dem inga pengar. Och låt inte pengarna bara flyta på. Du måste ha en moderat inställning för att besegra inflationen. Du måste ha en reglerad inställning, en expansiv hållning för återuppbyggnad, för befolkningens säkerhet, för samhällenas säkerhet, och för landets normala funktioner, så som det brukade fungera; så att dessa seder är en del av systemet! Normala bankaffärer. Sluta upp med de här hyperinflationära sakerna - inga mer gyllene fallskärmar. En till två procents ränta. Återuppbygg ekonomin! Folk kan förstå det.

Så, skapa ett kreditsystem som är anti-inflationärt: 1-2% för av den federala regeringen godkänt användande, som ett sätt att skapa kredit; som främst distribueras - i de fall de inte kommer direkt från regeringen själv - genom banker som regleras från delstaterna och nationellt, som fungerar på ett normalt sätt, ett förinflationärt sätt. Ska vi kalla det för ett sätt som är för-Volker, för-Greenspan. Vi behöver detta.

Vi behöver också en faktor av världsexpansion och samarbete. Det betyder att vi måste skapa ett partnerskap ett par ledande makter emellan, vilket inkluderar Ryssland, Kina och Indien. Kina är en av USA:s största marknader och vi är en av Kinas största marknader. Om Kina går under, då sitter vi i smeten. Därför måste vi bry oss om Kina. Och Kina måste bry sig om sig själv och om oss - vilket de gör! Den kinesiska regeringen förstår nu det här problemet. Indien är inte lika snabba med det här, men de kommer att hänga på det. De förstår det här, de också.

Om vi bringar samman en allians mellan USA, Ryssland, Kina och Indien, och för in andra länder i samma allians angånde ekonomisk politik, så kan vi skapa ett nytt internationellt monetärt-finansiellt system - likt Franklin Roosevelts system.

Under de förutsättningarna, genom de tre åtgärderna och de åtgärder som krävs för att underlätta genomförandet av dem, kan vi mobilisera merparten av världen att ta sig ur det här helvetet! Och ta oss tillbaka till ett system där människor åter kan leva anständiga liv.

---------------

Gå till frågor och svar

  1. Läs om detta i större detalj i LaRouches skrift Tre steg mot överlevnad