Wall Street är inte döende – det är dött! Var inte löjlig!

Lyndon LaRouche har gjort ett uttalande i den senaste veckorapporten på LPACTV, där han bekräftar sin prognos om vi nu är inne i den vändpunkt för världsekonomin han prognostiserat denna sommar skulle bli. Även den totalt otillförlitliga statistiken från de amerikanska myndigheterna under Obama kan inte mer dölja den pågående kollapsen. Vad som händer, berättade han, är att USA, och indirekt hela världsekonomin, har kommit in i fasen av kedjereaktionskollaps av hela det monetära finansiella systemet. Allt hänger nu på att bli av med president Obama i den allra närmaste perioden. Om inte förnuftiga och ansvariga personer inser detta, har USA inte en chans, sa LaRouche.

I ett skriftligt uttalande den 12 augusti med den ovanstående rubriken, börjar LaRouche så här:

- Det här är veckan som Wall Street faktiskt dog. Det amerikanska centralbankssystemet, som redan ägnar sig åt bankräddningspaket en i princip hyperinflationistisk nollränta, har nu förklarat sig beredd att ta till den ännu mer drastiska åtgärden att kopiera exakt samma slags monetära hyperinflation som fick hela den weimartyska ekonomin att bryta ihop sommaren och hösten 1923.

Han avslutar med en fråga till alla som analyserar alla tricks i utgivningen av dollarsedlar från den amerikanska centralbanken Federal Reserve:

- Hej kompis! Vad pratar inte ni fåntrattar om alla problem med Federal Reserve-systemet? Men, vad i helskotta föreslår ni att man faktiskt skall göra? Skicka en begravningskrans till Wall Street?

Se Lyndon LaRouche själv berätta på video här (på engelska)

Läs hans uttalande här (på engelska)