Vräk brittiska imperiet med Glass-Steagall

Orsaken till finanskrisen - från den s.k. "bolånekrisen" 2007 till dagens "utmätningskris" och allting däremellan - är en derivatmarknad som har förvandlat det internationella finanssystemet till ett gigantiskt, och fullständigt bankrutt kasino. Nu skall den amerikanska centralbanken på väg att försöka rädda detta kasino genom att kasta in ännu mera pengar. Detta är dömt att misslyckas och kommer att ta kål på oss alla.

Det enda effektiva sättet att handskas med den amerikanska "utmätningskrisen", miljontals amerikaner vräks från sina hem, är att genast återinföra Glass-Steagall-lagen och omedelbart avbryta alla utmätningar av folks hem.

Citattecknen runt "utmätningskrisen" är för att markera att det visserligen är en utmätningskris i USA, men hela utmätningshärvan beror egentligen på att bolånemarknaden gjorts till en lekstuga för den globala derivatmarknaden. När en amerikansk familj tog ett banklån för att köpa ett hus, så användes detta lån som bas för att skapa rader av bolånebaserade värdepapper (värdepapperiseringen), ovanpå vilka sedan hopades CDOs, swappar och allsköns andra galna finansprodukter (derivat baserade på de värdepapperiserade bolånepappren).

När det här spelet flög i luften 2007 ville bankerna kalla det för en "bolånekris", orsakad av husköpare utan betalningsförmåga som hade satt bankerna på pottan. När derivatmarknaden sedan torkade ut talade man om ett "kreditstopp", utlöst av placerare som gripits av oförklarlig panik. Nu, när det ekonomiska sammanbrottet har gått längre och fler och fler amerikaner inte kan betala sina bolån, säger man att denna derivatkris är en "utmätningskris", orsakad av snyltgäster till husägare och lägre banktjänstemän som inte kunde fylla i papperna rätt.

Bankernas linje är tydlig: Det är ni vanliga människor som har ställt till det, och det är vi på bankerna som är de verkliga offren! Ni måste ta ansvar för vad ni har gjort!

Och detta kommer från samma parasiter som har tagit emot - och fortsätter att ta emot - tusentals miljarder dollar i form av olika räddningspaket, subventioner och garantier från den amerikanska staten och centralbanken. Parasiternas institutioner skulle över huvud taget inte existera om det inte var för det största rånet av skattemedel i historien. Till råga på allt vill de ta ifrån folk husen de bor i. Det är inte bara skamligt, det är sjukt kriminellt.

Avsiktlig svindel

Svindeln - för det är en avsiktlig, kalkylerad svindel i varje steg - kommer från den högsta toppen, det brittiska imperiet och dess Inter-Alpha-grupp av banker. För att hålla i gång sitt globala derivatkasino tog imperiet sikte på den amerikanska bolånemarknaden. Med hjälp av bolånen kunde man skapa en ny sorts derivat, sälja derivaten till idioterna och plöja ner en del av förtjänsten i nya bolån. På så vis fick man en självgående spiral som pressade upp huspriserna och försäljningen, skapade ständigt flera bolån och, därmed, en ständigt ökande volym derivat. Det var en klassisk, medvetet skapad hysteri, ett pyramidspel som verkade vara rena rama sedelpressen - om man inte tittade så noga.

För att hålla spelet i gång bröt bankerna systematiskt mot fastighets-, skatte- och finanslagstiftningen. De var som narkomaner - beredda att göra vad som helst för nästa fix. Men de var inte ensamma. Många vanliga människor, i USA och många andra länder runt om i världen, trillade också dit - lockade av lättheten att få låna, illusionen att huspriserna alltid skulle fortsätta stiga. Man kunde inte skilja på skulder och tillgångar, och festandet bara fortsatte.

Vi gick på ett av imperiets äldsta trick, njutning-smärta-leken. Så länge vi trodde att vi tjänade pengar var vi nöjda och glada. Vi såg inte hur allting runt omkring oss rasade ihop, det accelererande förfallet, de uppenbara tecknen på att vi bedrog oss själva. Vi tjänade pengar, och det kändes så bra.

Plötsligt kraschade det, och vi också. Bankerna snodde åt sig vår statliga plånbok och började stjäla, samtidigt som man sa att det var för vårt eget bästa. Smärtfasen hade börjat.

Det som vi gjorde, på de brittiska spelledarnas befallning, var att gå med på att begå nationellt självmord, först genom att slå sönder vår industriella ekonomi för en finansbubblas skull, och sedan köra resten i konkurs med hjälp av räddningspaketen.

Svindeln ligger inte bara i detaljerna i utmätningsprocesserna, utan i själva derivatbegreppet, och föreställningen att derivaten har ett värde. Derivaten var en svindel ända från början, ett sätt att skapa illusionen att någonting kan komma ur ingenting. Dessa "värdepapper" var en ren fiktion, "värdesäkrade" bara till namnet, i tillgångar som inte fanns.

Avbryt utmätningarna!

Efter att ha slagit sönder våra ekonomier och plundrat våra statskassor kräver dessa parasiter nu att få ta över husen där de som inte kan betala bor. Våra derivat ger oss den rätten, hävdar de, så var så goda och betala eller flytta ut. Att de bryter mot lagen och struntar fullständigt i sina egna avtalsmässiga skyldigheter har ingen betydelse. Det enda som räknas är våra skyldigheter mot dem.

De har ingen rätt att mäta ut folks hem! Ta ett steg tillbaka från alla lumpna detaljer, och betrakta den större bilden. Inter-Alpha-gruppens derivatbubbla är en kriminell konspiration med målet att slå sönder USA och hela nationalstatssystemet, så att det brittiska imperiet kan ta över världen igen. Det är en medveten attack på civilisationens infrastruktur, med målet att minska antalet människor i världen.

Vi är under attack från imperiet och dess företrädare, och det är vår skyldighet att slå tillbaka.

Kontrollmekanismen - med vars hjälp njutning och smärta fördelas - är pengar. Pengarna används för att styra regeringen, massmedierna och näringslivet. Och pengarna kontrolleras av det brittiska imperiet - inklusive dess filial på Wall Street. Om det ska bli någon ändring måste detta brytas upp, och det brittiska imperiet besegras.

Ett sådant krig går inte att utkämpa med militära medel, eftersom imperiet inte är någon nation - det är ett urgammalt penningsystem som härskar över nationer. Det har sitt maktcentrum i Venedig, sitt operationella högkvarter i Londons City, och sina tentakler spridda över hela världen. Dess makt ligger i dess förmåga att kontrollera tillgången och priset på pengar runt om i världen, för att belöna eller bestraffa länder och folk, som om vi var hundar som tigger om godis.

Man angriper detta imperium genom att hävda nationens suveräna bestämmanderätt över ekonomin, i överensstämmelse med den amerikanska författningen. Slå hål på denna makt och imperiet kommer att kollapsa, och göra oss fria att börja bygga nationen igen och lyfta världen ur den mörka tid som nu håller på att breda ut sig. Det första steget är Glass-Steagall. Det brittiska imperiet har all anledning att frukta det, och oss.


Denna artikel (här något förkortad) publicerades i tidskriften Executive Intelligence Review den 22.10 2010, som en i serie av tre artiklar. Denna liksom den första den 15.10 beskriver finanskrisen mer övergripande. Läs den här