Vi varnade dig. Är du redo för lösningen?

En till bank går i graven. Många väntar i bårhuset!

Vi varnade dig. Är du redo för lösningen?

Detta flygblad delades ut till ungefär hälften av riksdagsledamöterna i samband med riksmötets öppnande den 16 september 2008.

Ladda ned det här (Word-format)

I mer än ett år har du, vid ett eller flera tillfällen, fått ett flygblad i handen skriven av LaRoucherörelsens medlemmar ang. omfattningen av den rådande SYSTEMISKA finanskrisen, och de åtgärder regeringen och nationen bör ta till sig för att undvika det värsta. Kanske du önskade att vi hade fel, åkte hem och satte på TV:n för att höra "experterna" lögnaktigt kalla systemsammanbrottet för en "amerikansk bolånekris" och säga att "det här är tillfälligt ... har ingen påverkan på Sveriges ekonomi... vändningen kommer nästa månad, nästa vecka, runt hörnet..." Medan du lyssnade på dessa vaggsånger fortsatte nedmonteringen av USA:s och Europas reala ekonomi, t.ex. bilindustrin, nedslitningen av vår infrastruktur, och dessutom, lagom till den mest omfattande matkrisen i modern historia, slakten av vår matproduktion... mer