Vi varnade dig. Är du redo för lösningen?

En till bank går i graven. Många väntar i bårhuset!

Vi varnade dig. Är du redo för lösningen?

Detta flygblad delades ut till ungefär hälften av riksdagsledamöterna i samband med riksmötets öppnande den 16 september 2008.
Ladda ned flygbladet som Word

I mer än ett år har du, vid ett eller flera tillfällen, fått ett flygblad i handen skrivet av LaRoucherörelsens medlemmar ang. omfattningen av den rådande SYSTEMISKA finanskrisen, och de åtgärder regeringen och nationen bör ta till sig för att undvika det värsta. Kanske du önskade att vi hade fel, åkte hem och satte på TV:n för att höra "experterna" lögnaktigt kalla systemsammanbrottet för en "amerikansk bolånekris" och säga att "det här är tillfälligt ... har ingen påverkan på Sveriges ekonomi... vändningen kommer nästa månad, nästa vecka, runt hörnet..." Medan du lyssnade på dessa vaggsånger fortsatte nedmonteringen av USA:s och Europas reala ekonomi, t.ex. bilindustrin, nedslitningen av vår infrastruktur, och dessutom, lagom till den mest omfattande matkrisen i modern historia, slakten av vår matproduktion.

Det är inte bara "experternas" fel, för det är DU som låtit dig lockas av illusionen. Det är dags att öppna ögonen för den bittra men nödvändiga sanningen: Att globaliseringen och världsfinanssystemet har kraschat. Nu försvinner fantasivärlden av finansiell spekulation och shoppingyra. Gå tillbaka till ett produktivt industriellt samhälle! Och, medan du kan, glöm den gröna tvångströjan av miljöfanatism och klimathysteri innan den stryper dig. Tiden är inne för en ny rättvis ekonomisk världsordning.

Ingen anledning till panik: LaRouche hade rätt!

Federal Reserves beslut att låta investmentbanken Lehman Brothers gå i en 613 miljarder dollar-konkurs, och inte rädda den med statliga pengar som man tidigare gjort med Bear Stearns och bolåneinstituten Freddie Mac och Fannie Mae, var tydligen droppen som fick bägaren att rinna över.

Att börserna rasar globalt är ett utslag av förtroendekrisen, som bara kan fördjupas i takt med att härdsmältan fortsätter. Trots det finns det ingen anledning till panik. Nu kan till och med den sista förnekaren se med sina egna ögon, det som Lyndon LaRouche konstaterade redan den 25 juli 2007 på en internet-konferens, nämligen att systemet redan hade brutit ihop och att man i fortsättningen bara skulle få uppleva hur de olika aspekterna av detta sammanbrott flöt upp till ytan.

Men nu är det bråttom att genomföra de tre åtgärder som LaRouche har pekat på som absolut nödvändiga om krisen ska kunna övervinnas (se nedan). Det viktigaste av de tre kraven är det skyndsamma sammankallandet av en kriskonferens på regeringsnivå, där framför allt USA, Ryssland, Kina och Indien måste spela en framträdande roll, för att byta ut det hopplöst bankrutta globaliseringssystemet mot ett statligt kreditsystem i traditionen från det Bretton Woods-system som Franklin D. Roosevelt initierade på konferensen 1944, och i enlighet med vad som stadgas i den amerikanska författningen.

Den så kallade fria marknadsekonomins monetaristiska ideologi har slutgiltigt krockat med verkligheten. Regeringarna måste nu agera i enlighet med sin ämbetsed, och skydda medborgarna från skador.

Vad Sverige kan göra

Sveriges regering och riksdag måste omedelbart stöda sammankallandet av en internationell konferens för att få fram ett fungerande finanssystem efter modellen av efterkrigstidens Bretton Woods System. Det "Nya Bretton Woods" måste stabilisera tillräckligt starka valutor mot dollarn och för att se till att inte världshandeln stannar av. Denna eliminering av spekulation och återreglering av kreditmarknaden gör det möjligt att främja återbyggandet av den fysiska ekonomin i form av välbehövliga satsningar på transport infrastruktur, elproduktion, vatten, industri och jordbruk på alla kontinenter.

Sverige bör också internt se till att den reala ekonomin, produktion, handel och människors försörjning prioriteras i finanskrisen. Att försöka rädda banksystemet genom att kasta miljarder efter miljarder ur statsbudgeten ner i finanssystemets svarta hål är lönlöst för att rädda betalningssystemet och helt oansvarigt mot skattebetalarna. USA:s beslut att rädda bolåneinstituten Fannie Mae och Freddie Mac innebär att statsbudgeten belastas med med minst 5 svenska biljoner dollar. Statsskulden är idag på tio. Eftersom statens garanti är obegränsad kan även nya kreditförluster skapas och läggas till varför utgiften kan bli mer än dubbelt så stor. Denna orimliga brandkårsutryckning kunde ändå inte rädda Lehman Brothers och USA måste förmås att ändra det, för att inte en hyperinflation skall utlösas och krascha Kinas och alla andra länders dollartillgångar och det internationella betalningssystemet!

Efter den svenska bankkrisen 1991 utarbetade Banklagskommittén under ledning av Sören Mannheimer en bibel för hur en sanering av banker i kris kan genomföras så att både banksystem, produktion, handel och vanliga betalningar kan fortsätta. Banklagskommittén föreslog att krisbankers gamla skulder tills vidare fryses och en offentlig förvaltare tar över bankerna för att bl.a. administrera de av staten tillförda medlen som garanterar alla insättares innehav upp till 250.000 kr. Förslaget liknar mycket LaRouches förslag om en boende- och bankskyddslag för USA idag, liksom hur Franklin D. Roosevelt löste bankkrisen 1932. Med de gamla skulderna frysta kan statens budgettillgångar och Riksbankens kreditgivningsförmåga till bankerna inriktas på att hålla igång den reala ekonomin och även mitt i krisen expandera den genom statliga infrastrukturprojekt. Med ett Nytt Bretton Woods och sådana saneringsmetoder för banker blir på så sätt ett New Deal möjligt för att sätta arbetslösa i produktiv verksamhet både i Sverige och i resten av världen.

Lösningen

Tre steg mot överlevnad
av Lyndon H. LaRouche, 17 mars 2008
REDAN i mars 2008, efter banken Bear Stearns konkurs, presenterade Lyndon LaRouche dessa förslag till den amerikanska kongressen och regeringen.

En Resolution om den världsomfattande krisen till alla statschefer inför FN:s Generalförsamling i september har utarbetats med fem bilagor:

* En världsomspännande landbro!
* HBPA: Rädda hus och hem. Och bankerna!
* Härdsmälta i finanssystemet! Upprop för ett Nytt Bretton Woods-system
* Mänskligheten i existentiell fara! Fördubbla jordbruksproduktionen!
* Hur din dollar kan försvaras

Webcast med Lyndon LaRouche 1 oktober
Mitt i explosionsfasen av världens finanssystem och det överhängande hotet om världskrig håller den ledande experten Lyndon LaRouche en internationell internetkonferens, direkt från Washington D.C., med titeln "Now, More Than Ever, The Big Four", den 1 oktober 2008, kl 19.00 svensk tid. Den kommer att sändas från www.larouchepac.com och länkar kommer att finnas på www.larouche.se.