Vi kan inte fortsätta leva en månad i taget!

En liten grupp högt uppsatta amerikanska militärer har, än så länge, förskonat oss från ett nytt världskrig. Dessa militärer, med försvarsstabschefen general Martin Dempsey i spetsen, har insett hur nära vi är att snubbla in i en nytt världskrig, utkämpat av USA och Nato mot Ryssland och Kina med kärnvapen! Med sitt modiga motstånd mot president Barack Obamas och hans brittiska mentorers galna försök att starta nya krig mot Syrian och Iran, direkt efter kriget mot Libyen och mordet på Muammar Qaddafi, har de hittills kunnat blockera krigshotet. Men militärernas makt är begränsad. Det är politikerna som har makten i sin hand att starta krig. Därför har den intensiva politiska kampanj som Lyndon LaRouche och hans internationella organisation har bedrivit sedan november 2011, varit inriktad på att väcka framför allt den amerikanska kongressen ur dess sömn och passivitet inför Obamas krigspolitik, som kan sätta hela världen i brand.

Ett viktigt steg togs den 7 mars, då kongressmannen Walter Jones från North Carolina lade en motion (Concurrent Resolution 107) som i skarpa formuleringar slår fast att presidenten inte har rätt att starta krig utan att först begära tillstånd från kongressen, och att han, om han bryter mot detta, begår ett brott som gör att han kan ställas inför riksrätt och avsättas. Motionen är inlämnad för beredning till justitieutskottet, det utskott som handhar frågor om riksrätt. Det betyder att Obama direkt hotas av riksrätt, om han startar nya krig på order av sina herrar i City och Wall Street.

Medierna gör sitt till för krigshetsen genom att måla upp en bild av Syrien som styrt av en psykopat till president som njuter av att döda kvinnor och barn. Ingen hänsyn tas till att det nu är fullkomligt klart att den fredliga revolutionen har ersatts av en militär konflikt mellan den syriska armén och militanta islamistiska terrorgrupper som al-Qaida, som stöds med pengar och vapen från USA:s och EU:s allierade i regionen Saudiarabien, Qatar och Turkiet.

Ryssland och Kina bemöter å sin sida den massiva krigshetsen mot Syrien med lugn diplomati. Deras försiktiga hantering av den potentiella världskrisen reflekterar deras förståelse av att krisen härstammar från det förfallande brittiska finansimperiets önskan att tvinga dem att böja sig för samma ekonomiska självmordspolitik som USA och EU-länderna utsätts för just nu. Allt detta för att rädda det bankrutta transatlantiska finans- och banksystemet. Denna brittiska politik är den underliggande dynamiken bakom det spända läget i Mellanöstern. Syrien och Iran är bara brickor på det geopolitiska schackbrädet.

Den ekonomiska politik som Ryssland och Kina gemensamt arbetar med är den politik som USA och Europa drev för länge sedan, men nu har glömt. Det är en politik för att bygga samhället, med sikte på framtiden. Man skapar statliga krediter för moderna infrastrukturbyggen, utbildningssatsningar, vetenskaplig forskning och andra projekt som garanterar den nuvarande befolkningens välbefinnande och fortsatt utveckling för framtida generationer. Detta är vad Ryssland, Kina och deras allierade är fokuserade på idag, och inget kan få dem att ge upp sin framtid. USA och Europa bedriver den rakt motsatta politiken. De har bestämt sig för en långsam död genom åtstramningar och icke-investeringar, alltmedan sedelpressarna spyr ut euro och dollar för att rädda ett finanssystem som är bortom all räddning

Hoppet är självklart inte ute än, och de krafter som LaRoucherörelsen leder eller samarbetar med fortsätter att kämpa för att rädda västvärlden och resten av världen. Kampen för att få igenom bankdelningslagen Glass-Steagall i USA och i flera EU-länder fortsätter och får ökat stöd även i Sverige. Men det mest sensationella genombrottet för en lösning i Europa kom denna månad när LaRoucherörelsens ledare i Frankrike, Jacques Cheminade, kvalificerade sig som officiellt erkänd presidentkandidat i valet i Frankrike i april. Detta visar att ingen väg är för lång och inget berg för högt att bestiga om man har de rätta idealen och metoderna för att lösa mänsklighetens stora dilemman.