– Vi behöver ett internationellt samarbete på en högre nivå, om inte världen ska gå åt fanders!

Helga Zepp-LaRouche på seminarium i Stockholm förra året

I sin internationella webcast den 23 augusti varnade Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche med skärpa för risken för en fortsatt försämring av världsläget:

– Situationen är mycket, mycket farlig, underströk hon. Hon pekade både på strafftullarna, som förgiftar relationerna mellan USA och Kina, och på att relationerna med Ryssland försvåras av sanktionerna, som utökas nästan dagligen.

Kineserna, betonade hon, är övertygade om att strafftullarna inte handlar om själva handelsfrågan, utan bara om att stoppa Kinas uppgång, och förhindra att Kina når sitt mål att bli världsledande på vissa teknikområden till 2025.

I Kina är man djupt besviken på den amerikanska regeringens agerande, man hade hoppats att den goda personliga relationen mellan presidenterna Trump och Xi skulle förhindra en upptrappning av handelskriget. Kinesiska Global Times konstaterade till exempel den 24 augusti: "Det är tydligt att de två dagar långa handelsöverläggningarna på ministernivå mellan Kina och USA inte ledde till några större framsteg. I separata uttalanden efter samtalen konstaterade båda sidor bara att man hade 'utbytt åsikter' och 'fört konstruktiva och öppenhjärtiga samtal', men ingendera sidan nämnde några framsteg och det sades ingenting om när nästa samtalsrunda ska äga rum. Detta resultat var väntat."

Global Times betonade: "De amerikanska kraven är orättfärdiga och strider mot WTO:s bestämmelser. De undergräver Kinas ekonomiska suveränitet och hotar den kinesiska ekonomins framtidsutsikter." Kina kommer definitivt inte att backa. "Kina kommer att hävda sin rätt att utveckla sin ekonomi och sin teknologi. Om Washington inte går med på det, då får vi driva igenom det med vedergällningsaktioner i handelskriget."

Natos östutvidgning och det falska narrativet om Krim

Det spända läget i förhållande till Ryssland trappas också upp. Till exempel planerar Nato att hålla en mycket omfattande manöver i oktober. Helga Zepp-LaRouche varnade:

– Detta är självklart en stor provokation, eftersom det är den största militärmanövern sedan andra världskriget. 40.000 soldater från 30 länder ska delta, och manövern ska pågå i princip längs hela gränsen mot Ryssland, från den 25 oktober fram till 7 november, dagen efter det amerikanska valet.

Senare planeras också en större rysk manöver:

– När man har ett sådant läge kan det mycket snabbt slå över från en manöver till ett hett krig, sa hon.

Hon förklarade att hon inte menade att det skulle finnas någon sådan plan, men att världen är mycket instabil, flera provokationer har ägt rum och tonläget är uppskruvat och står inte i någon relation till vad Ryssland faktiskt gör.

Till exempel upprepas hela tiden lögnen att Ryssland skulle ha annekterat Krim. Men Krim har inte alls annekterats. Däremot spenderade det amerikanska utrikesdepartementet 5 miljarder dollar på olika NGOs för att iscensätta en färgrevolution och ett regimskifte i Ukraina.

– Då kom Majdan-kuppen, som många nazister stod bakom. Och omröstningen bland människorna på Krim (för en återförening med Ryssland) var en reaktion på allt det där.

Trots det upprepas dessa lögner om och om igen, och människorna har kort minne och då blir detta ett "narrativ".

Hon menade att det var nästan ofattbart att Tyskland skulle delta i den planerade Nato-manövern med hundra stridsvagnar:

– Jag vet att många ryssar är upprörda över att de tyska politikerna inte visar någon tacksamhet. Man tycker att när Ryssland gick med på den tyska återföreningen – en fredlig återförening – så kunde man förvänta sig att löftet att inte utvidga Nato fram till Rysslands gränser skulle ha hållits. Men icke, nu har vi dessa krigshökar som gör dessa provokationer mot Ryssland. Det är fruktansvärt och vi måste absolut motverka det och återupprätta diplomati och dialog som sättet att lösa problem.

Mota den hotande finanskraschen med Nytt Bretton Woods

Ett ytterligare område där faror hotar är finansmarknaden:

– Nu vänder kapitalströmmarna i den s.k. carry trade, bort från tillväxtländerna, och till dollarn, till Wall Street och Londons City – detta skulle kunna utlösa en finanskrasch. Det är också många som varnar för Federal Reserves krympning av det finansiella stödet, och menar att man måste gå tillbaka till de "kvantitativa lättnaderna" i deras fulla omfattning, om man inte vill riskera en kollaps, till och med före kongressvalen.

Den stora frågan, mot bakgrund av hela den här utvecklingen, är, sa Zepp-LaRouche:

– Hur kan man få diskussionen att lyftas upp till en högre nivå? Det är det som är meningen med det upprop som Schillerinstitutet nu går ut med. Uppropet kräver ett Nytt Bretton Woods och uppmanar särskilt ledarna i USA, Ryssland, Kina och Indien – det vill säga Trump, Putin, Xi och premiärminister Modi – att gå samman om att lösa detta problem och avvärja hotet om en finanskrasch, genom att man går tillbaka till ett Bretton Woods-system med fasta växelkurser och skapar ett nytt kreditsystem, i sammanhanget av ett nytt paradigm och samarbete kring Bältet & Vägen-initiativet.

I uppropet heter det:

"Det enda effektiva sättet, om världens många problem ska kunna börja lösas, är att omedelbart införa ett Nytt Bretton Woods-system – ett nytt internationellt kreditsystem som gör det möjligt att öka arbetskraftens produktivitet och uppgradera den fysiska ekonomin. När en sådan fyrmaktsöverenskommelse mellan USA, Ryssland, Kina och Indien är på plats kan sedan alla andra länder ansluta sig till det nya systemet, baserat på principerna om suveränitet och ömsesidig respekt för skillnader i samhällssystem.

Vi som undertecknat detta upprop uppmanar president Trump, president Putin, president Xi Jinping och premiärminister Modi att kalla samman ett toppmöte i avsikt att skapa ett Nytt Bretton Woods-system."

– Om detta krav är realistiskt? Det tror jag att det är. Ryssland, Kina och Indien har redan ett nära samarbete i den här riktningen. Och Trump har, med sin vänskap med Xi Jinping i sina första kontakter med Kina, visat att han är fullt kapabel att röra sig i den här riktningen, och även hans ansträngningar att förbättra relationerna med Ryssland, och särskilt hans möte med Putin i Helsingfors, vittnar om den potentialen. Det är därför som upprördheten i det politiska etablissemanget är så otroligt hysterisk, de ser nämligen också den här potentialen.

Zepp-LaRouche vände sig direkt till tittarna:

– Skriv under det här uppropet, ni också. Vi samlar underskrifter från personer i hela världen, från vanliga medborgare men också från personer på olika positioner i samhället, och vi kommer snart att offentliggöra det. Och ni kommer att få se att det finns många människor från vitt skilda delar av samhället, f.d. militärer, f.d. diplomater, högt uppsatta personer i olika organisationer, som alla håller med om att det behöver etableras ett samarbete på en sådan högre nivå, om inte världen ska gå åt fanders.

– Det är bråttom, sa hon, för chansen är nu. När finanskraschen väl inträffar, en okontrollerad kollaps, kanske till och med före det amerikanska kongressvalet, då kastas världen in i ett ohjälpligt kaos och alla möjliga krishärdar kan spinna ur kontroll. Därför är det otroligt viktigt att få till ett samarbete på en högre nivå mellan stora länder som är mäktiga nog att kunna stå upp emot Wall Street och Londons City.

Hon fortsatte:

– Den enda punkten i uppropet som det blivit diskussion om, är att en del personer i Japan vill att vi ska ta med premiärminister Shinzo Abe och Japan bland länderna på den här listan. Detta samtalar vi om nu. Men jag vill i alla fall poängtera att dessa fyra makter inte är exkluderande, för det handlar bara om att föra samman en kombination som är tillräckligt stark, och sedan kan andra länder orientera sig till den. Men man behöver en väldigt solid maktbas för att kunna genomföra en reform av det här slaget.

– Om ni alltså tycker att det här är ett vettigt förslag, så ber jag er att underteckna det och sprida det till vänner och bekanta och på sociala medier, och att ni hjälper oss att bygga rörelsen för ett Nytt Bretton Woods. Vi måste förändra dagordningen, om inte världen ska gå under i det totala vanvett som vi ser nu.

Hon avslutade sin webcast:

– Kasta en blick in i framtiden. Vi borde få en ny känsla för vad det betyder att vara människa. Vi är inga djur, som äter upp varandra bara för att fylla våra magar. Vi är förnuftsvarelser, vi kan upptäcka universums lagar, vi kan utforska rymden, vi kan göra nya vetenskapliga upptäckter. Vi kan ha en helt annan självuppfattning som människor, och umgås med varandra som forskare, som kompositörer, som poeter.

– Jag tror, att om mänskligheten ska ha en framtid, så måste vi göra detta kvalitativa språng och skapa en ny kulturell renässans. Om vi stannar kvar i det här gamla, geopolitiska paradigmet, då ser framtiden väldigt mörk ut. Så gå med i vår rörelse och hjälp oss att sprida det här uppropet och samla så många underskrifter som möjligt.

av Alexander Hartmann

Se Helga Zepp-LaRouches webcast:
https://schillerinstitute.com/schiller-institute-weekly-webcast/

Underteckna uppropet "The Leaders of the United States, Russia, China, and India Must Take Action!":
https://schillerinstitute.nationbuilder.com/nbw_petition

Läs uppropet i svensk översättning:

http://larouche.se/artikel/internationellt-upprop-fran-schillerinstitutet-usa-s-rysslands-kinas-indiens-ledare-maste-ag