"Vi är inget vänsterpatrask"

Det händer inte varje dag, eller särskilt ofta (kan vara första gången), men idag hade Expressens ledarsida rätt om något:

Red ut begreppen beträffande EAP och LaRouche!

Rättelse i dagens Expressen
2007-07-28

Sommarvikarien Sakine Madon ljög, medvetet eller ej, på Expressens ledarsida den 20 juli att EAP var en del av studentvänsterns "kamp mot misären" "som svenska studenter påstås leva i". (Läs vikarien Madons ledare "Är studenterna extremister" på expressen.se.) Vi, Ali Sharaf och Andreas Persson, rättade till vikariens misstag med ett pressmeddelande som var kortfattat och skrivit på lättfattlig svenska så att Expressens läsare trots sina liberala värderingar skulle förstå det hela. Här är vad vi skickade till Expressen:

-------------------------------------------------------------------------

Pressmeddelande:

Stockholm den 20 juli 2007

Red ut begreppen beträffande EAP och LaRouche

Expressen publicerade fredagen den 20 juli 2007 en signerad ledare ”Är studenterna extremister?” skriven av Sakine Madon som innehåller en del missuppfattningar angående Europeiska Arbetarpartiet - EAP.

EAP och dess systerpartier i Europa (BüSo i Tyskland och Solidarite et Progres i Frankrike exempelvis) är liksom LaRouches Ungdomsrörelse, Schillerinstitutet och Lyndon LaRouche Political Action Committee i USA delar i en rörelse som satts i rullning av den amerikanska ekonomen Lyndon LaRouche.

Allt vi gör och publicerar måste förstås utifrån perspektivet av vad LaRouche representerar i nutidshistorien. (Se vidare larouchepac.com eller nysol.se.) Att blanda ihop vad vi gör med stenkastande och annat vänsterpatrask visar med all önskvärd tydlighet att ett missförstånd ligger för handen.

Vi gör aktivt, ickevåldsamt motstånd mot Cheney/Bush-regimens galenskaper, utmanar Al Gores miljövansinne i det demokratiska partiet och förespråkar en återgång till Franklin D. Roosevelts typiskt amerikanska ekonomiska politik, i USA och världen i stort. LaRouche har i åratal förespråkat ett riksrättsförfarande, mot Cheney i första hand och sen Bush, och arbetar med att besegra det brittiska imperietänkandets inflytandet över den amerikanska politiken i flera decennier.

Det går inte att nedgradera oss till en del i någon slags knallröd konspiration för bortskämt medelklassgnäll, som enligt uppgift sker på de arbetande människornas bekostnad. Vi representerar faktiskt en utväg ur kaoset och är inte på något sett ”vänster” eller ”höger” på den liberala skalan.

Bakgrunden till denna publicistiska blunder kan ligga i de liberala irrläror som ironiskt nog utgör den axiomatiska grunden för såväl Dagens ”anti-Putin” Nyheter och systertidningen Expressens ledarsidors ideologi som det socialistiska snusk vilket kritiserades på en av dessa sidor idag.

Vi talar om den sortens dogmer som får en del liberaler, som är ”vänster”, att kalla frihetens skald Friedrich Schiller för fascist, för att han insisterar på att försvara sanningsbegreppet inom konsten och historievetenskapen. Samma irrläror som skulle få en del liberaler att kalla Johannes Kepler för en konspirationsteoretiker, eftersom att han i sin ”Den nya astronomin” insisterar på att söka orsakerna som lurar bakom de skenbara fenomenens paradoxala natur, om de bara orkat läsa en så pass tjock bok.

Signerat - LaRouches Ungdomsrörelse i Sverige

-------------------------------------------------------------------------

Detta publicerades inte p g a platsbrist - alla lögner om global uppvärmning och Putins förmodade diktatorsfasoner tar ju stor plats - så de erbjöd sig att publicera detta korta, svagt missvisande utdrag, vilket vi godkände och idag stod det således något sant på denna annars så lögnaktiga sida:

(Ur Expressen)

"Vi är inget vänsterpatrask"

"Expressen publicerade den 20 juli 2007 en signerad ledare ”Är studenterna extremister?” skriven av Sakine Madon som innehåller en missuppfattning angående Europeiska Arbetarpartiet - EAP.

EAP och dess systerpartier i Europa är liksom LaRouches Ungdomsrörelse, Schillerinstitutet och Lyndon LaRouche political action committee i USA delar i en rörelse som satts i rullning av den amerikanska ekonomen Lyndon LaRouche.

Att blanda ihop vad vi gör med stenkastande och annat vänsterpatrask visar med all önskvärd tydlighet att ett missförstånd ligger för handen. Vi gör aktivt, ickevåldsamt motstånd mot Cheney/Bush regimens galenskaper, utmanar Al Gores miljövansinne i det demokratiska partiet och förespråkar en återgång till Franklin D. Roosevelts typisk amerikanska ekonomiska politik, i USA och världen i stort.

Det går inte att nedgradera oss till en del i någon slags knallröd konspiration för bortskämt medelklassgnäll, som enligt uppgift sker på de arbetande människornas bekostnad.

Andreas Persson

LaRouches Ungdomsrörelse i Sverige"