Vi är alternativet, stoppa cirkusen!

Ingen väljare med självrespekt i Sverige bör tolerera att regeringsalliansen och oppositionen tar EAP:s gyllene och riktiga idéer och förvandlar dem till sina egna pinsamma skämt och kallar dem satsningar! För oss handlar dessa idéer om nationens och mänsklighetens överlevnad och framtid. För dem handlar det om valtaktik och makt.

Ta bara utspelen inför riksdagsvalet 2014 som kom från båda håll under Almedalsveckan. Å ena sidan blev den länge glömda och förfallande infrastrukturen i Sverige en stor och avgörande fråga för Alliansen, plötsligt! Sossarna, och deras lika Wallenbergundfallande riksdagskollegor i Sverigedemokraterna, kom ut med idén att beskatta bankerna, som verkligen har blivit folkets fiende nummer ett i Sverige. Vid närmare granskning visar sig dessa utspel inte vara mer än populistiska och pinsamma försök att vinna röster och blidka det svenska folket, som har sett sitt lands ekonomi och välfärd bortrövas av såväl de svenska som de anglo-amerikanska bankerna och finansinstitutionerna. Allt detta röveri har skett under beskydd av samma politiker som gjort detta möjligt, antingen genom att anamma en massa skadliga EU-direktiv eller genom undfallenhet i Sveriges riksdag mot finansgamarna.

EAP föreslog, i och med utbrottet av finanskrisen i augusti 2008 (som vi förresten också förutsåg till skillnad från alla andra politiker och ekonomer), en tydlig lagstiftning för att återinföra en bankdelning som skulle ha garanterat att staten och därmed folket inte tvingades betala för spekulationsförlusterna i ett banksystem som blivit ett kasino. Denna krislösningsmodell, som på 1930-talet var avgörande för att USA kunde ta sig ur den stora depressionen, kallades Glass-Steagall-lagen efter sina upphovsmän. En bankdelning skulle ha förbjudit de svenska bankerna att syssla med den spekulativa egenhandeln och värdepappershandeln på finansmarknaderna. Bankdelning var och är fortfarande det första och avgörande steget för att säkerställa ett sunt banksystem. Både regeringsalliansen, S och SD gick emot vårt förslag. Men genom vårt arbete i förra riksdagsvalet 2010 har bankdelningen blivit en fråga i riksdagen, även om EAP inte lyckades bli invalt. Vissa partier, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, har tagit upp ffrågan i riksdagen tre år i rad, men ingen majoritet har skapats, och fortfarande dominerar bankernas spekulation regeringspolitiken till hela svenska folkets olycka! (Se sidorna 2-3 om EAP:s förslag till nytt finanssystem!)

Ta frågan om höghastighetståg och bostadsbyggen som nu Anders "Science Fiction" Borg och Alliansen skryter om som sitt program "Sverigebygget". Jämfört med EAP:s förslag sedan 2005 är detta inte bara ett skämt, och för lite och för sent, utan ett rent sabotage mot existerande kompetenta idéer. (Se sidorna 4-5 för EAP:s infrastrukturutvecklingsprogram!)

För regeringen och oppositionen handlar dessa satsningar, om de kommer igång om några decennier och om finansoligarkin tillåter det, om att lappa och laga och att skapa några jobbtillfällen. Men vad blir det av det, när resten av samhället förfaller?

För EAP är infrastruktur en del av det som den amerikanske ekonomen Lyndon LaRouche kallar en "plattform" - en plattform från vilket samhället blickar mot framtiden! Ett effektivt infrastruktursystem, eller fysisk-ekonomisk plattform, måste betraktas som en helhet. Det inkluderar transporter, energi (kärnkraft om EAP får bestämma), produktion och distribution, vatten, toppmodern sjukvård, utbildning och forskning. Samhällets överlevnad och framtidsutsikter vilar på att alla delar fungerar.

I alla moderna framgångsexempel, från USA under 1800-talets industrialisering och återhämtningen under 1930-talet under president Franklin D Roosevelt, till Tyskland i slutet av 1800-talet och även Sverige under efterkrigstiden, är det staten som tagit på sig ansvaret för att dirigera nationens resurser, krediter, kapital och politiska vilja mot sådana utvecklingsmål. Privata initiativ och företag har varit ett supplement och viktiga aktörer i nationsbygget, men under statens ledning.

Idag kontrolleras den västerländska kreditmarknaden av finansiella gamar i Europa och USA, som fortsätter att leka kasino på hela samhällets bekostnad, med ständig försörjning av nya och fiktiva pengar från centralbankerna. Inget blir kvar till infrastruktur, vård och skola. Glöm det! Antingen lägger vi ner detta omänskliga finanssystem eller så förintar det oss.

Det transatlantiska maktblocket, som äter upp sina barn som Kronos, ersätts i stora delar av världen av en stillahavsallians bestående av Kina, Ryssland, Sydkorea, Sydamerika, och även Indien och de flesta länderna i Asien och Afrika. Det är där världens ekonomiska framtid ligger. Den härskande brittiska imperieoligarkin och makt­eliten i EU och USA ser dessa andra nationer som farliga rivaler och potentiella fiender, vars utveckling måste bromsas och eventuellt krossas. Det är därför USA och EU följer Tony Blairs regimavsättningspolitik i Nordafrika, Mellanöstern och Asien, och med sina militära och politiska interventioner har bidragit till att de flesta nationerna där är under svärdet av al-Qaida-terrorister och jihadister just nu. Ett religiöst 30-årigt krig kan sprida sig över hela Eurasien på grund av denna "demokratiseringspolitik". Blairs politik har fört västvärlden till randen av ett nytt världskrig med Ryssland och Kina. För att överleva måste Sveriges befolkning anamma EAP:s politik för ett fredligt samarbete mellan USA, Europa, Ryssland och de andra nationerna i Eurasien. För att rädda Sveriges industriella och kreativa potential och använda den för att stärka fredsarbetet, måste Sveriges befolkning ta till sig EAP:s program för en ny, högeffektiv ekonomisk plattform. Endast så kan Sverige bli redo att samarbeta med stillahavsalliansen och vara med i en global utvecklingsprocess som jordklotet aldrig tidigare skådat.
Vår syn på samhälle, ekonomi och natur har bevisats vara korrekt. Den är baserad på en helt annan människosyn än oligarkins och de andra partiernas. Vår humanistiska syn ser människan som en god gåva till universum - inte som en parasit som dagens populära gröna ideologi hävdar och kultur avbildar. Alla stora framsteg i mänsklighetens historia har byggts och skapats av människor som hade denna humanistiska syn. Alla krig, fanatiska religiösa och rasistiska ideologier bygger på idén att människan är en destruktiv kraft (eller att "de andra" är det) och att bara makt ger rätt! Det som är gemensamt för rasistiska rörelser, invandrarfiender, dagens extrema vänsterrörelser och den gröna fascismen är uppfattningen att världens resurser är begränsade, att det finns för många människor på jorden, och att det bara finns en planet i universum! Vissa föreslår döden för de behövande eller murar mot dem. Andra "snälla" gröna, inklusive Fi, föreslår kollektivt självmord genom stopp för all teknisk och industriell utveckling. (Se sidorna 6-7 för skillnaden i vår människosyn!)

Vi tycker att du inte längre skall tolerera argumentet som säger att EAP har bra idéer men bara de stora partierna kan bära dem, för att vi är ett för litet parti. De stora partiernas inkompetens är det stora problemet och det gör dem oerhört små. Men du kan göra EAP stort med din röst och ditt stöd. De andra hade fel, EAP hade rätt om alla de ovannämnda avgörande frågorna. Välj det rätta!

Tillbaka till Valpamfletten!