Vem visar vägen för USA:s nya president?

Om allt går som planerat (d.v.s. om Barack Obama inte blir skjuten eller kriget i Mellanöstern expanderar till ett globalt krig genom att Bush/Cheney-administrationen kanske bombar Iran) kommer den sämsta presidenten i USA:s historia att äntligen lämna Vita huset den 20 januari. Obama-administrationen skall tillträda i en tid när det globala finanssystemet faller samman i snabb takt. Som reaktion på allt detta utlöser det nutida brittiska imperiet krig, kaos och förödelse i hela världen.

Lyndon LaRouche, som i många år har varnat för detta, hävdar i dag bestämt, att om mänskligheten skall kunna undvika en ny mörk tid, då måste ledande nationer som USA, Ryssland, Kina och Indien förena sina krafter för att skapa en ny struktur för världens ekonomiska och politiska förhållanden, en struktur baserad på principerna bakom den Westfaliska freden och det ursprungliga ”amerikanska systemet”. För att bana väg för detta kommer LaRouche att tala på direktsända webcasts från Washington den 16 och 22 januari, före och efter installationen av den nya presidenten Barack Obama.

De senaste veckorna har LaRoucherörelsen intensifierat sitt arbete speciellt i USA, för att skapa ett politiskt klimat där en förnuftig lösning på finanskrisen och de strategiska kriserna i Mellanöstern, Sydasien och Östeuropa (gaskonflikten Ukraina–Ryssland) blir möjlig.

Det betyder att mänskligheten, efter åtta förödande år under Bush och ett ekonomiskt och finansiellt sammanbrott, inte bara måste ändra kurs vad gäller ekonomin, utan också måste gå igenom inget mindre än ett kulturellt paradigmskifte, för att kunna förstå orsakerna till denna omfattande kris och därigenom hitta lösningen till den.

Vårt huvudfokus under det kommande året kommer att vara att visa vägen för den nya administrationen i USA och andra regeringar till hur man tacklar krisen på rätt sätt, d.v.s. genom en konkurssanering av hela det globala finans- och banksystemet, och utgivning av nya statliga krediter till låg ränta för massiva infrastruktur- och vetenskapsdrivna industriprojekt både nationellt och mellan nationer. Som ett led i saneringen av systemet kräver Lyndon LaRouche att den amerikanska senaten tillsätter en ny ”Pecorakommission”. Den ursprungliga Pecorakommissionen ställde 1932-33 USA:s mäktigaste bankirer och finansiärer mot väggen och avslöjade hur de hade manipulerat och utnyttjat finansmarknaden för sina egna makabra egoistiska intressen på nationens bekostnad.

En Pecorakommissions uppgift i dag skulle vara att undersöka orsaken till bank- och finanskollapsen och hur detta kunde ske trots (som i Sveriges fall) finansinspektionens och riksbankens övervakning av kreditsystemet. Målet är att lägga grunden till ny lagstiftning som skiljer bort missbruk och spekulation från bankernas verksamhet, vilket Franklin D. Roosevelt gjorde, och vilket var en förutsättning för den amerikanska ekonomins återuppbyggnad under hela 1930-talet. LaRouche betonar speciellt att en ”Pecorakommission” måste ta itu med hela det system för penningtvätt, svarta affärer och oreglerad bankverksamhet som försiggår i skatteparadisen. Om man inte på så vis tar itu med narkotikans maktapparat riskerar man hela den fysiska ekonomins återuppbyggnad. LaRouches förslag har fått stöd från viktiga krafter nära den nya amerikanska administrationen.

Ett annat fokus kommer att vara att avslöja den intellektuella och moraliska korruption som har genomsyrat hela det nu döende monetaristiska systemet, där allting i samhället och ekonomin har vägts i pengar. Det grundläggande i ekonomin, som inte går att skilja från människans natur, är kreativiteten vi utövar för att upptäcka nya fysikaliska och estetiska principer i universum, och att tillämpa dem, med kärlek, för att förbättra människans tillvaro både på jorden och i hela universum. Om vi inte klarar att förstå det, kommer inga aldrig på pragmatiska och praktiska lösningar att få någon långvarig effekt, och vi hamnar som i en ond cirkel tillbaka på samma plats igen. Gör det här till nyårslöftet, och låt oss sätta i gång med det riktiga arbetet!

Se igen Lyndon LaRouches dialog med Obamas övergångsteam om den nya, rättvisa världsordningen!
Direktsända webcasts den 16 & 22 januari kl. 19.00 på engelska, spanska, franska, italienska och tyska: www.larouchepac.com

http://www.larouchepac.com/news/2009/01/16/larouche-webcast-january-16-2...