Vem är rädd för Lyndon LaRouche?


Lyndon LaRouche på 70-talet
Hans idéer är sedan dess fruktade av makthavare, finansmän och oligarker.


Student:
"Jag behöver inte tala om idéer med dig. Ni är bara

1) extremister,
2) bedragare,
3) en sekt, en kult,
4) CIA,
5) KGB,
6) antiamerikaner,
7) Ku Klux Klan,
8) antisemiter ..."

LYM[FN1]: "Vad har du fått det ifrån?"

Student: "Äh, det har jag läst på Internet. Det måste ju ligga nåt i det."

LYM: "Vem var källan till ditt pladder?"

Student: "Det kommer jag inte ihåg."

LYM: "Det var Dennis King. Alla citerar honom."

Student: "Ja, ja, nu kommer jag ihåg. Det var Dennis King. Ser du, jag hade rätt; ni är en sekt ... och anti-semiter."

LYM: "Vet du vem Dennis King är?"

Student: "Ingen aning; det är inte viktigt. Du vill få mig att börja diskutera dina skitidéer; det är bara ett trick!"

LYM: "Är du alltid rädd för att någon försöker lura dig, eller är det bara idag?"

Student: "Va?"

LYM: "Varför är du så paranoid och rädd för att se efter vem som ligger bakom Dennis King? Vi enades ju om att det var han som var källan."

Student: "Det är ett trick för att få mig att diskutera dina idéer. Jag låter mig inte luras."

LYM: "Använd ditt eget förstånd och ditt eget omdöme; det räcker, om det är starkt nog, för att inte bli lurad."

Student: "Det är också ett trick. Du försöker lura mig att använda mitt eget förstånd. Jag låter mig inte luras; jag använder inte mitt eget förstånd... åh, åh ... äsch, nu fick du mig! Vem är Dennis King?"

Du tror alltså att du vet något om LaRouche?!? En lögn är alltid en lögn: I stället för att dissekera den, låt oss helt enkelt visa vem som satte den till världen och vad deras motiv är!

Dennis Kings pengapungar

Ett slutet sällskap av finansiärer i New York City, med nära band till underrättelsetjänster, har sedan 1970-talet och tidigare varit ryggraden i de hemliga fula trick som använts för att undertrycka Lyndon LaRouches aktiviteter i USA och annorstädes. John Train, en välkänd Wall Street "Old Boy", vars mor var dotter till en ledande affärspartner till finansmannen J.P. Morgan, var 1953 i Frankrike medgrundare till frontmagasinet "Paris Review", en nyckelkomponent i CIA:s bredare propagandafront Kongressen för kulturell frihet (Congress for Cultural Freedom, CCF). Vid sidan av Train var det John Erwin III, vars morfar var IBM-bossen och Mussolini-beundraren Thomas "Pop" Watson, och Walter J.P. Curley, själv ingift i Pittsburghs Mellon-familj, som genom Wall Streets juristfirmor, pressen, olika fronter och hyrda agenter koordinerade en koncentrerad operation mot LaRouche från 1979 och fram till det justitiemord, som, efter det att operationen blivit en Get LaRouche Taskforce, slutade med den fällande domen och fängslandet av LaRouche.

2 december 1971: President Nixon har just upplöst Bretton Woods-systemet, som existerat sedan efter andra världskriget, vilket öppnat portarna för finansiell avreglering och spekulation. LaRouches berömmelse stiger tack vare hans ekonomiska prognos om finanskrisen. Ideologerna för Kongressen för kulturell frihet runt Irving Kristol (den nykonservativa rörelsens gudfader) och professor Sidney Hook i New York City utser ekonomen Abba Lerner att möta LaRouche i en offentlig debatt i NYC. Lerner förlorar dramatiskt debatten när han erkänner att han stödjer metoden att lösa finanskrisen med Hitlers finansminister Hjalmar Schachts ekonomiska politik. Hook förklarar sedan att LaRouche aldrig mer kommer att tillåtas att framträda offentligt. Sedan dess har förtal eller tystnad använts som täckmantel för hemliga operationer för att undertrycka LaRouches aktiviteter.

Ekon av de propagandalögner som användes i denna operation flyter fortfarande omkring idag, även i bland annat Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Sverige. Både Walter Curley och John Irwin III:s far var amerikanska ambassadörer i Frankrike; Curley under Bush den äldres administration (1989-1993) och John Irwin II 1973-74, då han just före sin avresa till Paris från sin post på utrikesdepartementet hade assisterat Henry Kissinger i planläggningen av den mordiska Pinochet-kuppen i Chile. John Train var, enligt egen utsago, på plats i Chile för att göra utvärderingar för underrättelsetjänsten en tid före kuppen. En av nazisternas "kronjurist" Carl Schmitts studenter, Jaime Guzman, var Pinochet-diktaturens juridiske rådgivare.

Wall Streets elitadvokatbyråer och Dennis King

November 1978: Kandidater som stöds av LaRouche uppnår genombrottsresultat på 8-10% i kongress- och kommunalval i talrika distrikt i USA.

År 1979 finansierade och omstrukturerade några ärkekonservativa stiftelser, ledda av New York Citys Achelis & Bodman Foundations, tillsammans med Olin Foundation, Bradley Foundation och Pittsburghs Mellon Scaife Foundation, de gamla teamen för tankekontroll och LSD-experiment, som efter 1970-talets kongressundersökningar hade lösts upp, i form av en skenbar antikultfront, American Family Foundation (AFF). Samtidigt grundade Achelis & Bodman Foundations, i vars styrelse John Irwin III och Walter Curley fortfarande sitter, tillsammans med de nykonservativas gudfader, Irving Kristol, Institute for Educational Affairs, i syfte att främja utbildningen av en ny generation nykonservativa ideologer genom universitetsstipendier; detta som ett svar på LaRouches växande intellektuella hegemoni. Exempelvis har Samuel Huntington, upphovsman till kampen mellan civilisationerna som modellen för oupphörlig, global religiös och etnisk krigföring, en universitetspost på Harvard som finansieras genom Olin Foundation.

CCF:s Irving Kristol var en f.d. trotskyist som är förknippad med Social Democrats USA (SDUSA), och Dennis King, den ensamma författaren till alla propagandastycken som används mot LaRouche, var en del av denna svinstia. Dennis King blev 1979 inhyrd för att skriva en serie artiklar mot LaRouche, varvid han kontrollerades och skyddades av NYC-advokaten Roy Cohn, f.d. huvudrådgivare åt den ökände senatorn Joe McCarthy. Dessa propagandalögner matades sedan genom AFF och dess internationella organisationer, framför allt ADFI i Frankrike och den framlidne pastor Haack i Tyskland, som myntade frasen "Politsekte" (politisk sekt) mot LaRouches medarbetare. I Tyskland subventionerade staten "antisektföreningar" och medierna användes för att sprida Dennis Kings propaganda, efter det att pastor Haack rapat upp Kings lögner i ett München-baserat propagandaorgan drivet av en desinformationsspecialist från östtyska Stasi, Kurt Hirsch, redaktör för Pressedienst Demokratische Initiative (PDI). AFF och ADFI var nära inblandade i en kidnappningsindustri, som använde våld och förhörsmetoder mot sektmedlemmar, lika illegala som de som använts i vicepresident Cheneys "krig mot terrorismen".

23 mars 1983: President Reagan tillkännager det av LaRouche utarbetade erbjudandet till Sovjetunionen att eliminera kärnvapen genom ett gemensamt utvecklat missilförsvarssystem.

1983-84, efter att LaRouche lyckats med att författa president Reagans exempellösa erbjudande till Sovjetunionen att gemensamt övervinna eran av hotande ömsesidig garanterad förstörelse genom att gemensamt utveckla ett strategiskt försvarsinitiativ (Strategic Defense Initiative, SDI), lade John Train i en högre växel och började organisera återkommande möten i sitt hus i New York för att planera operationer mot LaRouche, något som blev känt som "John Train Salon".

Dennis King och många andra lejda förtalare, som Chip Berlet och Bruce McColm, deltog i dessa möten; den senare var också från SDUSA och assisterade senare King i skrivandet av hans bok mot LaRouche med finansiell hjälp från den nykonservativa Smith Richardson Foundation. Smith Richardson finansierade även den nykonservative Jeffrey Gedmins skändliga aktiviteter på Aspen Institute i Berlin. Gedmin är känd för sina förbindelser till finansiärerna av Antideutschen Antifa, som regelbundet hjälper Bush/Cheney-regimen genom att svartmåla Cheneys motståndare som "antisemiter" och "antiamerikaner".

Vid slutet av 1984 tog sig John Train-salongens ansträngningar vidare in i det amerikanska justitiedepartementet, där den amerikanska statsåklagaren från Boston, William Weld, öppnade en formell undersökning mot LaRouche. (Weld var även inblandad i försöket att avsätta Bill Clinton.) Welds egen bakgrund återfinns i den familjerikedom som skapades genom investmentkartellen White Weld, som utvecklade den så kallade Euro-Bond-marknaden i Luxemburg när Europa översvämmades med dollar till följd av att Franklin Delano Roosevelts Bretton Woods-system med fasta växelkurser förstörts 1971.

Det är ingen slump att den unge juristen John Markham, som Weld utsåg till huvudåklagare mot LaRouche, tidigare arbetat på Wall Street-juristfirman Morris & McVeigh, som hyser och bearbetar de rättsliga angelägenheterna för Irwin III, Curley och Achelis & Bodman Foundations! Markham var vid denna tid medlem i en besynnerlig brittisk LSD-kult, Process Church of the Final Judgement, och hade hand om deras fastighetsaffärer i New York City. Markham blev senare amerikansk advokat för Pentagons nykonservativas älsklingsfigur i Irak, Ahmed Chalabi. Världen är verkligen liten!


Schillerinstitutets grundningskonferens
I mitten på 1980-talet hade LaRoucherörelsen ett världsomfattande anseende och höll internationella konferenser med tusentals deltagare.

6 oktober 1986: En 400 man stark insatsstyrka bestående av federala, delstatliga och lokala poliser hotar att mörda LaRouche. Månader tidigare vann LaRouche-kandidater det demokratiska partiets förval i delstaten Illinois och innehade därmed position 2 och 3 inför de kommande guvernörsvalen.


1986: LaRouches hus stormas av federala, delstatliga och lokala poliser. I razzian beslagtas organisationens dokument.

Samtidigt i Frankrike slog sig en exotisk psykiater, dr Jean Michel Oughourlian, ihop med en grupp franska jurister utbildade i New York City för att sammanställa ett åtal mot LaRouches ledande franske medarbetare, Jacques Cheminade. Dr Oughourlian hade i mitten av 1960-talet studerat resultaten av CIA:s LSD-experiment i USA och var därefter i kontakt med Los Angeles-teamet kring dr Jolly West, som officiellt varit del av CIA:s LSD-program MKULTRA. Dr Klaus Thomas i Berlin studerade också LSD-experimenten i USA. Dr Thomas stod i regelbunden kontakt med dr Oughourlian i Paris och arbetade även med AFF:s fader Haack och hans efterträdare. Dr Jolly West, numera avliden, var den ledande psykiatern för ADFI:s uppbackare, AFF. Deras politiskt motiverade juridiska operation mot Cheminade hade inga framgångar förrän Walter Curley blev amerikansk ambassadör i Paris. (En marginalanteckning: Den privata psykiatriska klinik utanför Paris som dr Oughourlian nyttjade stängdes till slut ner av de franska hälsovårdsmyndigheterna för att finansiellt ha skinnat alzheimerpatienter! Advokaten för klinikens ägare var samma jurist som användes i fallet mot Cheminade. Den spanske domaren Garzon, som tog itu med fallen med dödspatrullerna i Spanien och är välkänd för sina insatser mot general Pinochet, har saker och ting att berätta om vilka användningsområden som dr Oughourlian ställt sig till förfogande för.)

Fram till idag fortsätter John Train att aktivt driva på den politik med ekonomiska attentatsmän (economic hitmen) som han alltid förknippats med. Han härbärgerar då och då José Pinera i sin villa i New York, Pinochets förre arbetsminister och den man vars modell för privatisering av sjukvårdssystemet, som genomfördes i skuggan av Chiles militärdiktatur och "Operation Condors" dödsskvadroner, försvarades av Bushregeringen i deras kamp mot den av LaRouche ledda oppositionen i USA:s kongress 2005. Pineras bror besegrades i sin kandidatur för att bli Chiles president av Michelle Bachelet, själv ett offer för tortyr och vars far, som var chilensk general, mördades av Pinochet. John Train reser regelbundet till Europa, där han för privata diskussioner på NATO-nivå och informerar sina kontakter om de kommande militära äventyr som står på agendan för hans nykonservativa allierade i Pentagon och Vita huset.

Detta är LaRouches fiender. Att de ljuger och bedrar för att eliminera sina motståndare ligger i deras natur, men hur står det till med de stollar som rapar upp deras lögner? Inte ett enda förtal som cirkulerar i Europa kommer från någon annan källa än dessa. Så ställ frågan till dessa förtalare: "Vem tjänar på att du upprepar sådana lögner?"


Not:

1. LYM: LaRouche Youth Movement - LaRouches ungdomsrörelse