Vem är Al Gore?

Al Gore Jr blev känd som "Mr Clean" för allmänheten i Nashville i sin hemstat Tennessee, när han som reporter tillsammans med en grupp åklagare, tidningsredaktörer och politiska fixare satte dit den svarte stadsfullmäktigeledamoten Moris Haddox. Haddox hade satt sig på tvären mot stadens etablissemang genom att kräva åtgärder mot prostitution och narkotikahandel i de svartas bostadsområden, vilket polisen blundade för. Flera av dem som Gore arbetade med i denna affär har senare deltagit i försöken att sätta dit president Clinton.

Med den uppmärksamheten lyckades Gore bli vald till USA:s kongress där han tillsammans med en annan sydstatare, Newt Gingrich, ledde en förening för futurister i Alvin Tofflers anda. Under radikala slagord arbetade han där för globalisering, utan nationer och därmed utan välfärdsstat och fackliga rättigheter. Denna politik för han i dag vidare under slagordet "Reinventing government" på stort uppslagna internationella konferenser, som han använder som plattform för att lansera sin presidentkandidatur inför valet nästa år. Hans andra tema för sådana konferenser är en Mr Clean-kampanj mot korruption, där han numera förföljer hela stater i stället fär att lyncha obekväma svarta politiker. Inför en konferens i februari i år står Malaysia i korselden, medan däremot diktaturens Uganda lanseras som modellen på en stat som bekämpar korruption.

I själva verket är Al Gore själv troligen den mest korrupta person som kommit nära att bli USA:s president. Hans främsta medarbetare med ansvar för insamling av pengar är kända bulvaner för Meyer Lanskys maffiasyndikat. Hans "fundraiser" i New York 1988 var Noach Dear, nära lierad med den extreme rabbin Meir Kahane. Dear följde med Gore, nu vicepresident, till Israel för att presentera Al Gore för sin partibroder Netanyahu.

Den som introducerade Gore i ledande kretsar i det dåvarande Sovjetunionen var Armand Hammer, Sovjetunionens legendariske förbindelseman med väst ända sedan Lenins dagar. Som man kan läsa i Neal Lyndons bok "Hammer" var senator Al Gore Sr, vicepresidentens far, Hammers man i kongressen. Hammer köpte honom med ett delägarskap i en boskapsranch.

Fadern blev 1950 känd som "Atomic Gore" när han ville atombomba Korea. I samarbete med Hammer och Pugwash var han inblandad i hela upplägget av terrorbalansen och grundade sedan Gore Research Center för den s.k. nedrustningspolitiken.

Med hjälp av dessa kontakter svingade sig Al Gore Jr snabbt upp i högsta smeten av globalister aktiva i nedrustnings-, miljö- och FN-frågor. Han är vän med den kanadensiske miljögurun Maurice Strong, som ledde FN: s miljövårdskonferenser både i Stockholm 1972 och Rio 1992. Strong, som kommer ur relativt enkla förhållanden, är i dag miljonär och sitter som mellanhand i ett nätverk av Kanadas energi- och gruvbolag, Rockefellerstiftelsen, FN och brittiska kungahusets Världsnaturfond.

Gore har blivit personligen bekant med prins Philip och stöder dennes projekt att med hjälp av olika hedniska religioner och miljöfascism slutgiltigt slå sönder tanken på vetenskapligt framåtskridande, till förmån fär en nyfeodalistisk mörk tidsålder baserad på "hållbar ekologisk utveckling", "litet är vackert" och "människans förvaltarskap äver naturen", d.v.s. raka motsatsen till Första mosebokens uppmaning till människan att föröka sig och uppfylla jorden, vilken är grunden för all positiv ekonomisk utveckling.

(Ur Executive Intelligence Review, publicerad på svenska i Ny Solidaritet 11 februari 1999)