Punctum saliens 2008!

Med stor optimism och kraft kan vi kan gå in i 2008 och dess amerikanska presidentval, efter det "kinesiska" genombrottet för Lyndon LaRouches och Schillerinstitutets kampanj för återorganisering av världens finans- och valutasystem, det ryska beslutet att göra den eurasiska landbron till sin nationella ekonomisk-politiska strategi och bygga Beringsundstunneln mellan Ryssland och Amerika, och sist men inte minst framgångarna i många amerikanska delstater för LaRoucherörelsens gigantiska kampanj för lagstiftning för att stabilisera bolåne- och bankkrisen. År 2008 kommer att bli en "punctum saliens" för hela den mänskliga civilisationen på jorden, där vi antingen vänder den kollapsande ekonomin och kulturen mot en renässans, eller följer som ett lämmeltåg den vansinniga finansoligarkin lockade av dess nu legendariska sedelpress mot branten. Den 25 juli i år sa LaRouche på en internationellt utsänd internetkonferens att det nuvarande finans- och valutasystemet hade kommit in i sista fasen av sin kollapsprocess, en process som inte började i år eller med den så kallade amerikanska "bolånekrisen", utan hade varit i gång i många år. Under de följande månaderna visade det sig att det är den största bankkrisen i modern tid, och inte en "bolånekris". Sedan vi rapporterade i Monitor i november rapporterade om de enorma förlusterna i USA:s största banker har flera europeiska banker redovisat förluster som man tidigare dolt, t.ex. schweiziska UBS med 10 miljarder dollar i förluster denna vecka. Man frågar sig om de svenska bankerna är så långt efter. Det finns en farlig fantasi i Sverige, en tendens att tro att Sverige alltid kommer att klara sig i kristider, och att folk och politiker bara behöver vänta på att stormen blåser över. Det är bara finanselitens, politikernas och vanliga människors tro på pengarnas och marknadens magi som har hållit ihop detta system. Mer och mer produktion av fiktiva penning- och finansvärden har använts för kortsiktig konsumtion och njutning. Samtidigt har samhället dragit ned på sina långsiktiga nödvändiga investeringar i infrastruktur, industri, utbildning och hälsovård. Det är den fanatiska tron på och besattheten av pengarnas makt, grundlagd i informationsteorins långsiktigt förgiftande kulturella korruption, som nu står naken och värdelös. Samhällen som trotsar de historiskt beprövade universella såväl fysikaliska som moraliska principerna kläms så småningom mellan sin egen dumhet och en hård plats. Det är det som kallas naturrätt. Resultatet är kollapsande reala ekonomiska värden och ett kulturellt och socialt förfall av den typ som plågar oss t.ex. i form av det extrema våldet bland ungdomar och en epidemi av självmordiska "skolmördare" bland ungdomar i USA och Europa som har hjärntvättats genom dataspel och internet. I sina bästa stunder har mänskligheten skapat institutioner för att främja och skydda de okränkbara rättigheterna och det allmänna bästa för både individer och nationer i enlighet med naturrätten. Exempel på det är Westfaliska freden 1648 och den amerikanska revolutionen 1776 med dess konstitution 1789. Universums kreativa, evolutionära karaktär har sin motsvarighet i den kreativa förmågan hos individen som upptäcker universums principer och använder dem i form av "teknologi" för att förbättra sina livsvillkor och öka sin makt i naturen. Det är det som skiljer människan från alla andra livsformer, och är grunden för den "fysiska ekonomin". För att skydda denna kreativitet har människor bildat suveräna nationalstater. Men för att hålla igång nationerna behövs suveräna medborgare, som inte delegerar sin makt över sitt öde till oligarkiska former av låtsasdemokrati, utan i samordning med konstitutionella regeringar och institutioner vakar som en hök över sina rättigheter. Det är på suveräna medborgare och konstitutionella institutioner som den nya rättvisa världsordningen kommer att grundas, helst år 2008. Vi behöver nu sanna medborgare som träder fram och försvarar nationens intresse politiskt tillsammans med oss. Så låt oss alla bli sanna patrioter i vår nation men också världsmedborgare i Friedrich Schillers anda. Hussein Askary ordförande för LaRoucherörelsen i Sverige