Vad du behöver veta för att agera

Om bolåne- och bankkrisen: LaRouches förslag fortsätter vinna framgångar i USA

Under den gångna veckan har LaRouches lagförslag för att lösa bolånekrisen och stabilisera banksystemet (Homeowners and Bank Protection Act of 2007 - HBPA) fortsatt att introduceras, debatteras och godkännas i fler och fler amerikanska delstaters lagstiftande och politiska organ.

Se hela listan (engelska): larouchepac.com

Trycket av bostadskrisen och LaRoucherörelsens mobilisering har tvingat till och med några i kongressen i Washington at ta hänsyn till verkligheten. En del av LaRouches lagförslag lästes upp i en utfrågning i kongressen av juridiska kommitténs ordförande John Conyers som erkände att han blivit tillsagd av vänner i sin delstat att göra det.

Se också: LaRouches HBPA-förslag protokollsfört vid utfrågning i kongressen

Detta händer samtidigt som dollarsystemet fortsätter att kollapsa, och kreditsystemets jordbävning med center i Brittiska Cayman Island att skicka chockvågor genom Wall Street och City of London till vartenda del av världen, inklusive Sverige. Sent på söndag, avgick chefen för en av de största bankerna i USA, Citigroup, som en syndabock för de enorma förluster som banken gjorde på grund av bolånespekulationen, och banken riskerar att falla under strecket för kraven på nödvändiga tillgångar för att vara en licensierad bank. De största bankerna i USA och Europa rapporterade historiska nedskrivningar av tillgångar och vinster relaterade till subprimelånkrisen.

Se vidare: Nedskrivningar för världens största banker!

Sverige behöver sin suveränitet åter.

Som känt är, för alla medvetna medborgare, har alla banker i Sverige gjort förluster direkt eller indirekt i denna krisen. Det är vad som rapporterats, men de riktiga siffrorna är mycket, mycket större. I svensk media heter det att "ingen vet var Svarte Petter ligger!"

Hur kan vi bygga hela vårt samhällets existens och framtid på en gissning om var Svarte Petter ligger? Som vi sa förra veckan: den bolåne- och konsumtionsbubbla som nu spruckit är en del av hela internationella bubbelekonomins system. Den mystiska Svarte Petter, som ingen vill identifiera, är de enorma skuldbergen i det internationella finanssystemet som har skapats av banker, hedgefonder och finansbolag med uppbackning av centralbanker runtom i världen. Det är tiotals biljoner av värdelösa papper som har parkerats överallt. SBAB sitter som bekant på 25 miljarder kronor i Svarte Petter-pengar.

Det hårda arbetet nu är att visa alla att vi kan frysa spelkasinot och rädda den reala ekonomin genom lagstiftning och reglering. Medan våra vänner i LaRoucherörelsen i USA har vänt varenda sten de kan i USA:s politiska gräsrötter för att genomdriva HBPA, har vi i Europa och Sverige startat en diskussion i finans- och det politiska etablissemanget om behovet att introducera de nödvändiga lagförslagen.

Banklagskommitténs rekommendationer från år 2000 är, trots att de inte tillräckligt definierar den grundläggande principen om nationell suveränitet för lösningen, en utgångspunkt för en utveckling i positiv riktning.

Läs mer på: Banklagkommittens utredning (2000:66)

Det är nödvändigt att alla deltar i diskussionen och att vi sparka politikerna framåt. Det betyder att du fördjupar din kunskap genom att studera vårt material och ringer till politiker och andra i regeringens tjänst för att få dem att agera. Behöver du veta mer om hur du skaffar dig deras telefonnummer och annat, ring till oss eller skicka email.

Hälsa på våra vänner i LaRoucherörelsen som bryter igenom i det danska valet: www.schillerinstitut.dk

Vad de föreslår för Danmark gäller även för Sverige, och ett samarbete mellan oss kommer att vara livsviktigt för Sveriges koppling till kontinenten och Euroasien. Grattis och kämpa på!

Hot om krig och kaos i Sydvästasien eskaleras.

Kombinationen av finanskrisen och de planerade krigen i Sydvästasien kommer att sätta alla på prov. Det gäller att agera nu för att stoppa det nya brittiska imperiets krigsmaskinen och dess verktyg, USAs vicepresident Dick Cheney.

Se vidare: Amerikas Hitler, Dick Cheney, driver på för krig mot Iran!

Det pågår en intensiv kaplöpning mellan diplomatin ledd av Rysslands regering och IAEA för att få en politisk lösning för frågan om Irans kärnkraftsprogramm å ena sidan och en propaganda kampanj för att bomba Iran snarast möjligt på den andra sidan. Det är därför några senatorer och kongressmän i USA har agerat och presenterat resolutioner mot ett iran-krig. De vet att någonting är på gång och det omedelbart.De skickar till och med brev till presidenten för att säga att han har inte befogenheter för en attack mot Iran.

Se vidare: Demokratiska senatorer motionerar mot Irankrig

Om dessa krigsplanerna inte stoppas nu, kan hela Sydvästasien och Eurasien hamna i kaos. Läget i Turkiet, Irak och Pakistan är symptomatiskt för situationen, där allt förtroende för USA har försvunnit. Alla tre länder är USA-allierade, men de börjar förlora kontroll. Vem vinner på det här? Ingen. De som står bakom denna politik för en total finansiell och militär kontroll över världen är, som LaRouche sagt, dårar som lever i en fantasi. De är farliga idoter vars makt över nationerna måste brytas.

Sverige är i stort behov av en sanningens röst, och en politisk rörelse som inte accepterar den av massmedierna bestämda agendan att diskutera. Om man bara tar senaste veckans hysteriska fokus på statssekreterare Ulrica Schenströms "vin och puss"-tragedi, ser vi hur lite suveränitet den svenska staten har. Massmedia hävdar sin etablerade roll som den politiske diktatorn.

Centralbanken, som styr landets monitära politik efter de privata bankernas behov, har samtidigt etablerats som en ekonomisk diktator. Om vi tar med den ytterligare kontrollapparat som den europeiska finansoligarkin med Storbritannien i spetsen skapat, EU-kommissionen och Europeiska Centralbanken, i bilden har vi ingenting kvar i Sverige som kan försvara den svenska nationens interesse i kristider. Till exempel vore det viktigt för Sveriges nationella intresse att överåklagare Van der Kwast håller fokus på förundersökningen om BAE:s mutskandal vid försäljningen av Saabs JAS Gripen till Ungern, Tjekien och Sydafrika hellre än att slösa energi på att utreda denna tvålopera. Att det Brittiska Imperiets främsta militärindustriella organ, BAE, har tagit över några av de viktigaste militärindustrier i Sverige, som Bofors och Hägglunds, är ett brott mot den svenska suveräniteten.

För mer om BAE skandalen se: Kommer BAE-skandalen att fälla Dick Cheney?

Och: BAE vapen/mutskandalerna kan förändra världen och Sverige

Regeringen kan, i vårt europeiska parlamentariska system, lätt fällas genom sex- och pengaskandaler, istället för enbart genom konstitutionella procedurer i fall de inte gör sitt jobb som representanter för Sveriges nationella interessen. Så, i den här globala krisen, har vi en lamslagen regering som inte kan mer än att köra pr-kampanjer om hur grön, feminist, liberal, monetär, globalistisk etc. den kan bli. Det blir ett enda hopkok, utan principer. Det politiska vakuum som skapats måste vi fylla, tillsammans med alla de som vill ansluta sig för att skydda nationerna och mänskligheten.

Befolkningen i Sverige bör informeras och utbildas till medborgares rang. Därför håller vi på att förnya vår hemsida för att inkludera nya pedagogiska element och fler nyheter om den globala finansiella och strategiska krisen på daglig basis. Du kan redan nu läsa en del av förra veckans korta nyheter. Vi behöver dit stöd: politiskt och ekonomiskt. Politiskt genom att sprida våra ideer och försvara dem. Ekonomiskt för att öka vår politisk kraft och inflytande genom att trycka fler flygblad och annat material och sprida i samhället, ordna flera offentliga möten och seminarier och samtidigt rekrytera flera medlemmar.

Var inte en passiv konsument. Bli en medborgare och hör av dig!

Hälsningar,

Hussein Askary, Ordförande för LaRoucherörelsen i Sverige - EAP