Värnpliktsförsvar – det sunda alternativet

Varje suverän nation behöver ett försvar. Det ingår i den nationella infrastrukturen precis som sjukvård, polis, skola med mera. Försvarets huvuduppgift är att garantera landets överlevnad som suverän nation. I denna uppgift måste alla medborgare deltaga.

Ur andra länders synpunkt är det viktigt att göra klart att vårt försvar är till för att förhindra utrikespolitiska kriser och krig. Detta måste också vara fullkomligt klart för våra politiska ledare.

De förmågor som försvaret skaffar sig för att kunna lösa sin huvuduppgift skall naturligtvis också användas vid andra kris- och katastrofsituationer.

Varför då ett värnpliktsförsvar? Inget land har i längden mått bra av att ha en legoarmé. Vårt nuvarande yrkesförsvar är en legoarmé. Dessutom är det bra att ungdomar med väldigt olika bakgrund lär sig att samarbeta för att lösa nödvändiga uppgifter. Militära förband utgör en del av infrastrukturen för att hela landet skall kunna undsättas. Varje kommunal räddningstjänst kan inte ha de resurser, t.ex. bandvagnar för snöstormarna, som försvaret kan hålla med. Med ett värnpliktsförsvar kan katastrofinsatser, som samtidigt är övningar, göras uthålligt. En legoarmé är för liten för att ha denna uthållighet. Eftersom vi ändå måste utbilda arbetskraften för att kunna bygga stora infrastrukturprojekt är det en stor fördel att ha militär värnplikt.

Åter till Ny Solidaritet: http://larouche.se/artikel/valpamflett-nej-till-nato-briks-en-vag-ur-kaoset