Världslandbron - en guide till filmen

EAPTV har producerat denna svenska version av filmen om Världslandbron, som tidigare kommit ut på tyska och engelska.

Se filmen här

Här nedanför följer mer information om innehållet i filmens olika kapitel.

1. Inledning

Idag har många av oss börjat vänja oss vid att bygga vindsnurror och annat miljö-krimskrams. Men nu är det dags att på allvar ställa oss frågan: Vad är egentligen infrastruktur?

Och varför är det viktigt, t.o.m. livsnödvändigt, att tänka på hur vi kan öka samhällets energiflödestäthet? Visst vill vi ha utveckling, men räcker det att smälla upp något projekt mitt ute i ödemarken för att man ska kunna kalla det "infrastruktur"? Med denna metod har sannerligen IMF lurat många länder i tredje världen in i skuldfällan och en därpå följande modern variant av slaveri!

Finns det en enda anledning till varför vi inte på ett rigoröst sätt nu kan sätta i gång och utveckla världen på riktigt, så att 7 miljarder människor, och långt fler, kan få leva sina liv i värdighet?

Tänk bara: Har det funnits någon tidpunkt i historien då mänskligheten inte använde någon teknologi eller infrastruktur alls? Har vi människor inte alltid gjort upptäckter av naturens och universums principer, och satt dessa upptäckter i arbete för att revolutionera samhället?

Hussein Askary presenterar denna nya film om Världslandbron.

2. Människan och biosfären

"Historiens gång ändras inför våra egna ögon. För första gången i människans historia bestämmer å ena sidan massornas intresse och å andra sidan individens fria tanke människans väg och sätter en standard för annars vaga uppfattningar om rättvisa. Mänskligheten blir i sin helhet en stark geologisk kraft. Här uppstår problemet med att återskapa biosfären i den fritänkande mänsklighetens tjänst, i sin isolerade totalitet. Detta biosfärens nya tillstånd, vilket vi närmar oss utan att märka det, är noosfären."
(Vladimir Vernadskij, 1943)

På den planet som för tillfället är vårt hem, Jorden, började livet långsamt att uppstå. De första livsformerna var encelliga organismer med enkla inre strukturer. På den tiden bestod Jordens atmosfär mest av sådana gasblandningar som vi idag förknippar med vulkaner - något ogästvänliga förhållanden enligt dagens standard. Solsystemets rörelse genom galaxen, förändringarna i Jordens omloppsbana i solsystemet och andra faktorer, gav upphov till klimatförändringar, såsom våldsamma globala uppvärmningar och nedkylningar. För åttahundra miljoner år sedan var planeten infryst, och glaciärerna nådde ända ned till ekvatorn. Under de kommande årmiljonerna pågick stora förändringar i temperaturen, geografin och havsströmmarna. Kontinenterna bröt sig loss och tog nya former. Högre livsformer utvecklades: enkla djur vilka utvecklade nervsystem och hjärnor. Växter utvecklades och spreds på land, liksom djuren. De landbaserade växterna utvidgade klorofyllverksamheten och skapade ett ständigt växande syre- och vattenkretslopp. Denna process, kallad fotosyntes, skapade en syrerik atmosfär, som i sin tur skapade det skyddande ozonskiktet, vilket möjliggjorde en fortsatt evolution för livet på Jorden.

Livets utveckling är alltså på intet sätt en kaotisk massa slumpmässiga händelser. Vad livet snarare gör är att föra samman annars oorganiserade grundämnen, omsätta dem i organiserad form, och på så sätt inta en högre energiflödestäthet.

Liv finns visserligen endast i ett tunt skikt i troposfären, vilken omsluter hela planetens yta, men trots att det alltid endast utgjort en försvinnande liten del av jordmassan har livet likväl blivit en stark geologisk kraft.

Biosfärens utveckling mot ständigt komplexare organismer skapade slutligen förutsättningar för en än högre livsform; en särskild art som är kapabel att viljemässigt och medvetet upptäcka universums principer - en art som genom denna förmåga är kapabel att själv aktivt tillämpa och förstärka processens kreativa krafter: Den kreativa människan.

3. Världslandbrons uppkomst

Idén om en Världslandbro uppstod för ungefär 20 år sedan. När Berlinmuren föll var Helga Zepp-LaRouche den enda politiska ledaren i Tyskland som var förberedd på det. Eftersom Lyndon LaRouche förutsett COMECON-blockets kollaps och redan i oktober 1988 i ett tal i Berlin tillkännagivit att Tysklands återförening stod omedelbart för dörren, var båda makarna LaRouche på det klara med att en ny världsordning, baserad på ömsesidig ekonomisk utveckling mellan Öst och Väst, nu var möjlig. När 1989 års fredliga revolution lyckats få muren att falla, förkunnade Zepp-LaRouche att ett makalöst gyllene tillfälle för mänskligheten nu uppenbarats.

Samtidigt som Västeuropas regeringar togs fullständigt på sängen och inte hade några beredskapsplaner, publicerade Schillerinstitutet redan i januari 1990 en broschyr med titeln "Den produktiva triangeln Paris-Berlin-Wien - lokomotiv för världsekonomin". Zepp-LaRouche skickade en utförlig studie av detta förslag till Tysklands förbundskansler Helmut Kohl, tillsammans med ett personligt brev.

Efter Sovjetunionens kollaps utvidgade Schillerinstitutet, under Helga Zepp-LaRouches ledning, sitt utvecklingsprogram österut. Så skapades den Eurasiska Landbron. Under de följande åren organiserade hon över hela världen hundratals konferenser och arbetsgrupper som förde samman deltagare från alla världsdelar, särskilt från länderna i den strategiska Fyrmaktsalliansen bestående av USA, Ryssland, Kina och Indien.

4. NAWAPA

Det första steget på programmet för NAWAPA ("North American Water & Power Alliance", Nordamerikanska vatten- och kraftalliansen) är en serie projekt som utformats för att ta stora mängder färskvatten från Alaska och Yukon i Kanada, och leda om det innan det går till spillo i Stilla Havet, leda det genom Kanada, in i USA, och hela vägen ned till norra Mexiko. Detta åstadkoms genom en rad dammar, kanaler, tunnlar, sjöar och vattenpumpar, vilka vägleder vattnet tvärs genom kontinenten, och möjliggör en storskalig bevattning som längs vägen skulle förvandla mycket av de tidigare ofruktbara landområdena.

Sky Shields är en av ledarna för forskarlaget "the Basement", som i nära samarbete med Lyndon LaRouche arbetar på de olösta grundläggande problemen rörande fysikalisk rum-tid, enhetlig fältteori och kosmisk strålning. Sky har författat flera vetenskapliga avhandlingar om fysisk ekonomi, epistemologi och rymdforskning, och har talat på flera internationella konferenser om dessa ämnen.

5. Berings sund & Sibirien

Med starten på NAWAPA-projektet i Nordamerika sätts även landförbindelsen mellan Amerika och Eurasien på dagordningen. Förbindelsen via Berings sund, ett projekt som först föreslogs i mitten av 1800-talet, kommer att leda järnväg, motorväg, kablar och rörledningar genom en tunnel under det isiga havsvattnet. Byggandet av Beringssundstunneln finns på agendan för många av de viktigaste nationerna i regionen.

En av de internationella specialisterna på att planera och bygga infrastrukturprojekt i denna storlek är dr Hal Cooper. Cooper har inspirerat och genomfört omfattande genomförbarhetsstudier av järnvägs- och tunnelprojekt för Berings sund, järnvägsförbindelserna i Alaska och Kanada, samt ett stort antal andra projekt.

Dr Sergej Tjerkasov är en annan internationell specialist för projekt av denna sort. Tjerkasov arbetar på det statliga geologiska Vernadskij-muséet i Moskva, som är en del av den ryska vetenskapliga akademin. Han är ledande expert på råvarufrågor, i Vladimir Vernadskijs och Dmitrij Mendelejevs tradition, och är aktiv i åtskilliga internationella arbetsgrupper som kartlägger oupptäckta mineralfyndigheter.

6. Utvecklingskorridorer från Acapulco till Mumbai

Utvecklingen av stora landområden måste basera sig på ett ekonomiskt "kraschprogram", som skapar en tillräckligt tät grundläggande ekonomisk infrastruktur. Linjerna på kartan för Världslandbron är utvecklingskorridorer: ungefär 100 km breda zoner med höghastighetstransport, vägar och järnvägar, kanaler och vattensystem, bevattning, kraftproduktion baserad på den nya generationens kärnkraft, elledningar, bränslepipelines, fiberoptiska kablar, nya jordbruks- och industriområden med gruvdrift och tillverkningsindustri, samt nya städer och universitet.

Ryggraden i alla dessa utvecklingsrutter är ett effektivt transportsystem, som snabbt och till en låg fysisk kostnad kan förflytta material från och till industrierna. Vägar är ineffektiva och korkar lätt igen. Vattentransporter är långsamma. Lufttransporter är dyra. Järnväg är redan det bästa alternativet, och med realiserandet av en princip på en högre plattform än hjulet, nämligen magnetisk levitation, kommer transportväsendet att gå in i en ny tidsålder.

Låt oss säga att vi skulle vilja resa från Acapulco på den mexikanska västkusten, till Mumbai (Bombay) i Indien. Vi kan åka båt, eller börja vår resa genom det nybyggda världsomspännande transportnätverket från Acapulcos nybyggda magnettågsterminal.

7. Vostotjnyj-kosmodromen

Inte långt från den Eurasiska Landbrons kraftigaste pulsåder bygger Ryssland en ny rymdstation med namnet "Vostotjnyj". Denna rymdbas kommer att spela en viktig roll i människans framtida utforsking och kolonisering av rymden. Som en del av Världslandbron kommer denna kosmodrom att bli ett internationellt centrum för rymdflygningar.

8. Aralsjön

Söder om den transsibiriska järnvägen ligger den centralasiatiska öknen, där stora omdaningar, i samma stil som NAWAPA-projektet i Nordamerika, är redo att implementeras. Projektet att åter få liv i den nästan helt uttorkade Aralsjön föreslogs redan på 1940-talet av den ryske ingenjören Davydov och har sedan dess utvecklats ytterligare. På senare tid har Rysslands president Medvedev och Kazakstans president Nazarbajev åter fört upp detta projekt på dagordningen.

Aralsjön har krympt dramatiskt sedan 1960- och 1970-talen, då man i Sovjetunionen ledde om vatten från floderna Amur och Syr-Darja för vattenintensiva bomullsodlingar. Sjön torkade ut i allt snabbare takt. Detta ledde till att fisket i regionen förstördes. En 80-300 km bred landremsa runt sjön har fått avsevärt minskad nederbörd och i stället fått uppleva saltstormar.

Den potentiella lösningen ligger många mil nordost om Aralsjön, i Altai-bergen i gränslandet mellan Ryssland, Kazakstan, Kina och Mongoliet, där floderna Ob och Irtysj har sina källor.

9. Oasplanen för Sydvästasien

I vår fortsatta färd längs de Eurasiska Landbroarna kommer vi till Sydvästasien, en knutpunkt mellan Eurasien och Afrika. Här kommer effekterna av Fyrmaktsöverenskommelsen (mellan USA, Ryssland, Kina och Indien) att totalt förändra livet för befolkningen. Allteftersom denna utvecklingsdrivna politiska förändring omöjliggör det brittiska imperiets geopolitiska manipulationer, försvinner bränslet för konflikterna i denna region. Det djupgående ekonomiska samarbetet gör "dialogen mellan kulturerna" till grundval för diplomatin. Detta blir dödsstöten för globaliseringens ideologi och Samuel Huntingtons "kamp mellan civilisationerna".

Oasplanen presenterades redan på 1970-talet av Lyndon LaRouche för politiska ledare i Sydvästasien, såväl araber som israeler, som grunden för fred baserad på ekonomisk utveckling. Denna idé för inte bara med sig ekonomisk utveckling för länder i regionen, utan även fred i denna mycket känsliga del av det strategiska världsläget.

Hussein Askary, ordförande för LaRoucherörelsen i Sverige - EAP, är sedan länge en av Lyndon LaRouches ledande medarbetare i Sverige och världen. Han är expert på det strategiska läget i Sydvästasien och leder den arabiska redaktionen på den politiska tidskriften Executive Intelligence Review (EIR).

10. Transaqua för Tchadsjön i Afrika

Afrikas infrastrukturella utveckling är inte bara en stor teknologisk utmaning, utan det kommer även att bli ett lackmusprov på huruvida mänskligheten moraliskt är i stånd att överleva. Afrika ska inte vara tvunget att steg för steg genomleva 150 år av den industrialiering som Europa gick igenom, utan måste omedelbart ges tillgång till de modernaste teknologier som människans snille, arbete och ingenjörskonst skapat.

Jacques Cheminade leder det franska politiska partiet "Solidarité et Progrès", som samarbetar med den globala LaRoucherörelsen. Efter sin presidentvalskampanj 1995 blev han en välkänd politisk figur i Frankrike och i många andra länder. Vid den tiden varnade Cheminade för derivatbubblans kommande kollaps, baserat på LaRouches berömda prognos från 1994.

I många år har Jacques Cheminade förespråkat ett avskaffande av kolonialismen i Afrika. Denna kolonialism existerar idag i form av det brittiska imperiets globaliseringssystem, som yttrar sig i brutal exploatering och påtvingade "naturreservat", i syfte att förhindra att Afrika börjar använda sina egna naturtillgångar för sin egen utveckling.

Jacques Cheminade har tillkännagivit att han ställer upp i det franska presidentvalet 2012.

I denna del av Världslandbron diskuterar Jacques Cheminade Transaqua-projektet, som inte bara syftar till att återfylla Tchadsjön till den 1964 års vattennivå, utan även att återuppliva och utveckla hela regionen.

11. Var människa!

Världslandbron - det globala programmet för utbyggnad av infrastrukturkorridorer, som Helga Zepp-LaRouche tog initiativ till år 1990 - finns idag högt upp på dagordningen särskilt i asiatiska nationer, då deras regeringar är på det klara med att de endast kan förbättra sin situation genom att bryta sin underutveckling. Det ökande samarbetet mellan särskilt Ryssland, Kina och Indien, visar att konceptet "fred genom ekonomisk utveckling" är en universellt giltig princip.

Men hur är det med Europa? Vill vi verkligen att tiden ska stanna här i Europa? Ska Europa bli ett jättelikt museum, vars framtid som industrisamhälle ser allt dystrare ut? Ironin är att en stor del av de teknologier som är relevanta och till och med nödvändiga för denna utveckling kommer från Europa!

Helga Zepp-LaRouche och Sky Shields visar hur framtiden kan se ut.

Mer information om Världslandbron:
http://larouche.se
http://schillerinstitute.org
http://schiller-institut.de