Världens medelpunkt flyttar österut: Historisk förändring på gång

Medan Europa är uppslukat av klimatbluffar och donquijotiska EU-imperiedrömmar efter ratificeringen av Lissabonfördraget, har världens ekonomiska medelpunkt flyttat bort från Atlanten till Stilla havet. Med de gigantiska rysk-kinesiska ekonomiska avtal som undertecknades i Peking i oktober, har ett stort kliv tagits mot Lyndon LaRouches "Fyrmaktsöverenskommelse", där USA, Ryssland, Kina och Indien går i spetsen för införandet av ett nytt internationellt finanssystem, ett "kreditsystem" där utveckling av infrastruktur inom och mellan nationer och kontinenter blir främsta ekonomiska fokus för en återuppbyggnad av världsekonomin. I motsats till denna positiva utveckling i öst, har den nu rådande politiken att rädda bankrutta banker och finansspekulanter med sedeltryckande, bara drivit hyperinflationstrycket och den reala ekonomins sammanbrott i USA och Europa till nya höjder.

Klimatbluffen står nu helt avklädd. LaRoucherörelsen har i många år pekat på de lögnaktiga och kriminella intentioner som alltid gömt sig bakom denna av prins Philips brittiska WWF skapade folkmordspropaganda. Nu kommer nya bekräftelser med avslöjandena kring klimatforskningsenheten vid brittiska University of East Anglia. Schillerinstitutet kommer att driva en internationell kampanj för att ändra den destruktiva agendan på klimatmötet i Köpenhamn och ersätta den med LaRoucheplanen för global ekonomisk utveckling.

Hur har Europas ledare kunnat sjunka så lågt intellektuellt och moraliskt att de nästan medvetslöst går på sådana absurda idéer, som klimatförändring och globalisering? Förklaringen är den intellektuella kontroll som det brittiska imperiets ideologer har utövat över Europa sedan 1763. Undantagen är amerikanskt inspirerade strömningar i samband med revolutionen 1776, de pro-brittiska Sydstaternas nederlag 1865, och president Franklin Roosevelts kamp mot finansimperiepolitiken och fascismen både före och under andra världskriget. Med LaRoucheplanen och de nya stegen i öst kan Europa hitta en passande roll i denna överlevnadsstrategi.

Europas nationer har trots allt de kulturella och moraliska ingredienserna i sin historia som kan hjälpa dem att kliva ur denna mörkertidens självförslavning. Denna månad för 250 år sedan föddes Friedrich Schiller, frihetens skald och den tyska och europeiska kulturens sköna själ. Vi kan alla hämta inspiration och moralisk styrka ur hans verk, för att i hans fotspår sträva efter att skapa en bättre och rättvisare värld. Här i Sverige har Schillerinstitutet och LaRoucherörelsen i många år tagit på sig uppgiften att återuppliva och främja denna skatt. Med ett specialnummer av tidningen Ny Solidaritet och en ny utgåva av översättningar av Schillers filosofiska verk tänker Schillerinstitutet vidareutbilda den svenska befolkningen, speciellt den unga generationen, om vikten av Schillers bidrag till vår värld.