Världens återuppbyggnad i BRIKS tidevarv

Den 13-14 juni träffade EAP och dess systerorganisationer företrädare för tre BRIKS-länder på Schillerinstitutets stora Paris-konferens "Världens återuppbyggnad i BRIKS tidevarv".

De runt 500 deltagarna kom samman för att svepa BRIKS utvecklingvåg till Frankrike och Europa och förmå dem resa sig mot en världsordning som inget har att erbjuda annat än imperiernas återkomst, allas krig mot alla och den systematiska plundringen av folk och deras välfärd.

I fokus stod också den människofientliga kampanj som sprids inom ramen för klimatsvindleriet och FN:s klimatförändringskonferens COP21, som ska hållas i Frankrike i slutet på året. Deras människofientliga verksamhet är dödlig fiende till BRIKS och resten av planeten.

Krig, eller fred genom utveckling

Schillerinstitutets grundare och ordförande Helga Zepp-LaRouche varnade redan i öppningstaletför de faror som tornar upp sig: En finanskris som snabbt kan få systemet att implodera när Greklandskrisen avgörs och det växande, atombestyckade krigshotet med Ryssland och Kina. Krigshetsarna i det angloamerikanska lägret är PNAC:s ideologi (Projektet för att nytt amerikanskt sekel) som säger att ingen makt kan tillåtas hota brittiska imperiets angloamerikanska globala herravälde.

Hennes man, veteranpolitikern framför andra Lyndon LaRouche jr (92) deltog via videolänk från USA och gav sitt fulla stöd till de tre tyska socialdemokratiska högdjuren: Fd regeringscheferna Helmut Schmidt och Gerhard Schröder samt nuvarande utrikesministern Frank-Walter Steinmeier, vilka protesterat mot att Merkel portat Putin från senaste G7-toppmötet.

Zepp-LaRouche presenterade optimistiskt BRIKS, kinesiske presidenten Xis Nya sidenväg och Eurasiska ekonomiska unionen EAEU som positivt alternativ. Hon underströk också att Schillerinstitutet under 25 år verkat för att skapa detta alternativ när institutet efter Berlinmurens fall föreslog en internationell fredsordning med ömsesidig uppbyggnad för 2000-talet, baserad på infrastrukturkorridorer genom Eurasien.

Ryssland, Kina och Indien

Ryska, kinesiska och indiska representanter gav konferensen en känsla av en "polycentrisk" värld eller fröet till den nya, rättvisa ekonomiska världsordning BRIKS manar till och som tar form i rasande fart. Irans ambassadör i Frankrike, Hans Excellens Ali Ahani, skickade ett meddelandei vilket han bl a sa att Islamska Republiken Iran är "redo att samarbeta med BRIKS genom assistans och stöd till att lösa regionala och världsomspännande problem".

Ryssland tog i april över som ordförandeland i BRIKS. Leonid Kadysjev från ryska ambassaden i Paris listade redan nu de prioriteter ryska ordförandeskapet officiellt skall tillkännage på BRIKS-toppmötet i Ufa, Ryssland den 9-10 juli.

Innan toppmötet skall Nya utvecklingsbanken och Beredskapsreserven CRA påbörja sin verksamhet. Kadysjev rapporterade att ratificeringsprocessen "går framåt". Sedan återstår att enas om en plan över specifika investeringar i infrastrukturprojekt samt nya samarbetsformer på områden som "gruvdrift, energi och kommunikation".

Shi Ze på Kinainstitutet för internationella studier gick igenom Nya Sidenvägens olika mål: Minska inkomstklyftorna mellan landets östra och västra områden och öka handeln med deras västra grannar (Centralasien, Indien och Ryssland), vilket kan bidra till att tillse Kinas enorma energibehov. Strategin "en väg, ett bälte" är dock även Kinas bidrag till världen i konficianistisk tradition, då "eurasiska kontinentens utveckling" kommer skapa "ett nytt draglok för världens tillväxt” och “stärka freden och säkerheten världen över".

Indiske ambassadören Wiswanathan, veteran på stiftelsen Observer Research och koordinatör av BRIKS-ärenden, påpekade "IMF:s, Världsbankens och Säkerhetsrådets anakronistiska natur", då BRIKS utgör 25 procent av världens BNP men endast 11% av rösterna i IMF.

BRIKS, som började som en grupp som ville ha en bättre värld, har nu tänkt bli den som sätter den rådande världens dagordning. Det bekräftas av NDB:s (New Development Bank) och CRA:s (Currency Reserve Arrangement) grundanden. Enligt Wiswanathan är de de första globala institutionerna på 200 år som grundats utan västvärldens inblandning. Han menar att framtiden "ser ljus ut" för BRIKS men poängterar att gruppen är "pågående arbete och ingen färdig produkt".

Dagarna bjöd på diskussioner mellan hundratals fransmän och delegationer från Tyskland, Danmark, Spanien, Italien, Polen, Rumänien, Ryssland, Kina, Peru mfl; LaRoucherörelsen i Sverige – EAP representerade Sverige. Publiken fick förstå att de inte var på någon vanlig konferens utan deltar i en pågående internationell kamp för deras egen och mänsklighetens överlevnad, manade att själva aktivt börja utforma sitt eget öde.


Se Schillerinstitutets Pariskonferens 13-14.6 2015
Här finns videorna allteftersom de blir färdiga (på engelska, franska, tyska):
http://newparadigm.schillerinstitute.com/schiller-institute-conference-%E2%80%A2-paris-%E2%80%A2-june-13th-14th-2015/