Vält schackbrädet!

För exakt två månader sedan skrev Schillerinstitutets internationella ordförande Helga Zepp-LaRouche i sin "De europeiska nationernas gemensamma självständighetsförklaring" att "schackbrädet för ett tredje världskrig är redan uppställt och en djupdykning in i ett ekonomiskt kaos skulle nästan med visshet utlösa en kedjereaktion, som leder till användning av militära resurser i världen tillräckliga för att utplåna livet på vår planet."

I Sverige, EU och USA har russofobin och den absurda arrogansen och självgodheten lett oss in på en krigskurs som vi snart inte kan dra oss ur. De politiska och militära positionerna på det som vi nu kan kalla östfronten har flyttats fram så mycket att minsta lilla gnista kan utlösa en präriebrand. Man inbillar sig att det enbart handlar om ett enkelt politiskt schackspel som utspelar sig på tidningssidor, teveskärmar och på youtube. Geopolitiska schackspel kostade mänskligheten två världskrig i förra århundradet! Skillnaden nu är att båda parter har atomvapen som räcker till att utplåna allt liv på jorden.

Propaganda är en viktig del av all krigföring, och visar att vi redan är i krig, även om riktiga vapen inte har använts. Politiker och massmedier i väst har förenklat det hela till en fråga om president Vladimir Putins personliga storhetsambitioner. Man målar upp en mytologisk skurkbild och riktar allt hat och fokus mot den bilden. Till slut låter man som Carl Bildt som förnekar att det finns sju nynazister i den nytillträdda EU-stödda, odemokratiska och icke folkvalda regeringen i Ukraina.

Man ska komma ihåg att den ukrainska krisen bara är den senaste, fast farligaste, i en rad politiska och militära upptrappningar från den anglo-amerikanska maktapparaten med stöd av övriga EU-länder. En olaglig invasion av Irak följdes av en direkt militär attack på Libyen med hjälp av al-Qaidas jihadister och Muslimska brödraskapet som "plötsligt" blev Natos vänner och sedan skickades mot Syrien. Kom ihåg att nazi-kuppen mot den förra, folkvalda regeringen i Ukraina började när den nu störtade presidenten Viktor Janukovytj tackade nej till samarbetsavtalet med EU i november och istället valde att samarbeta med Ryssland och andra nationer i ett växande eurasiskt ekonomiskt block lett av Kina, Ryssland, Indien och deras partners i Asien. Att Ukraina ansåg det transatlantiska finanssystemet vara en för bankrutt och ointressant handelspartner var oförlåtligt enligt den styrande anglo-amerikanska och europeiska oligarkin. Det är detta som ligger till grund för hotet om ett tredje världskrig, inte Putins machostil!

Det första den nye, icke-valde ukrainske statsministern Arseniy Jatsenjuk gjorde var att den 21 mars skriva under samma förnedrande samarbetsavtal med EU. Monitor har tidigare visat hur detta avtal skulle förvandla Ukraina till en "tiggare" i väst istället för en "industrination" i öst. Nu kommer Ukraina att få samma EU-behandling som Grekland och där ingår att underkastas Internationella valutafondens brutala åtstramningsvillkor i utbyte mot ett nödlån, som Ukraina gick med på den 27 mars. Jatsenjuk förklarade i parlamentet att detta slaveri är "priset för vår oberoende"!

För de anglo-amerikanska geopolitiska schackspelarna handlar det inte om att slå sönder Ukraina, utan om att omringa och försvaga Ryssland och sedan Kina och hela det eurasiska blocket tills de antingen följer västvärldens bankrutta frihandelssystem, eller går under precis som Irak, Libyen och Syrien.

Men se hur världen skulle se ut om vi välter detta absurda schackbräde? Om vi omorganiserar vårt bankrutta finans- och banksystem (i ett konkursförfarande enligt bankdelningslagen Glass-Steagall), och skapar nya krediter för att återuppbygga vår förfallna infrastruktur, industrier, sjukvård och skolor här hemma, och sedan sträcker ut våra händer för att möta det eurasiska ekonomiska samarbetet, som Kina, Ryssland och de andra länderna önskar, och vi bygger den Nya sidenvägen och landbroarna till Asien, och även utvecklar de områden i Centralasien, Mellanöstern och Afrika som ligger däremellan. Det är inte svårare än så, när vi tar av oss det oligarkiska brittiska imperiets ögonbindel.

Schillerinstitutet och LaRoucherörelsen är just nu fredens budbärare mellan USA, Europa och Asien. Den enorma uppmärksamhet som dess medlemmar och Lyndon LaRouche personligen fick i ryska medier nyligen, liksom Helga Zepp-LaRouches senaste besök i Kina för att uppmuntra Kinas Sidenvägsstrategi, är viktiga tecken. Vi agerar inte som sympatisörer till Kina och Rysslands politik. Vi agerar som amerikanska, tyska, svenska eller europeiska patrioter och ledare som ser oss som likvärdiga med stora nationer som Kina och Ryssland. Vårt problem är att vi har regeringar och politiska ledare som har tappat greppet om vad som är mänskligt och hur mänskliga nationer beter sig gentemot andra människor och nationer. Det här skall inte vara slutet för civilisationen utan början på en ny - utan livsfarliga schackspel!

Läs hela Monitor här