Vad sa du? Diktatur och krig?

LaRoucherörelsen har de senaste åren varnat för att alternativet till en ordnad konkurssanering av västvärldens bank- och finanssystem i linje med bankdelningslagen Glass-Steagall, är krig och fascism. Efter avslöjandet av den kriminella Cypernmodellen-lösningen för bankkrisen i USA och EU, som innebär att bankerna i en systemkris kan beslagta insättarnas pengar, och avslöjandet att USA:s National Security Agency i hemlighet har givits rätten att avlyssna vartenda mobilsamtal och läsa vartenda e-postmeddelande inkl en stor del av de interna svenska som går via de amerikanska servrarna och stora IT-bolagen, så finns det ingen ursäkt för den som klagar på LaRoucherörelsens polemiska angrepp på president Obama och den brittiska oligarkins styre över EU.

Obama har gjort sig förtjänt av Hitlermustaschen som pryder hans nuna på LaRoucherörelsens plakat, genom sitt försvar av drönarmorden på civilpersoner i Afghanistan, Pakistan, Jemen och Somalia, genom sitt försvar av avlyssningsdiktaturen i namn av kamp mot terrorismen, och genom sitt stöd till en bankräddningspolitik som dödar både människor och den reala ekonomin.

Och inte nog med det. Britterna spelar en ledande roll i att hetsa både Europa och USA till att beväpna de syriska rebellerna och al-Qaidas globala jihadistarméer som har invaderat Syrien, vilket oundvikligen kommer att leda till både ett regionalt krig och till slut ett globalt krig, ett världskrig med USA och Ryssland på var sin sida om krigsfronten i Mellanöstern.

Ha inga illusioner! Vi var nära ett tredje världskrig den 5 maj. Israels flygräder mot Syrien den dagen förde Mellanöstern och hela världen till randen av ett globalt krig. Syrien, Iran och Hizbollah var redo att omedelbart besvara de israeliska angreppen i tron att Israels Harmagedon-besatte premiärminister Netanyahu hade startat slutspelet. Men Rysslands president Vladimir Putin ingrep direkt och bad Assad att han skulle vänta tills Putin hade talat med Obama. Det var under dessa samtal som en ny process inleddes, i och med insikten om vad priset för mänskligheten kommer att bli, om inte den syriska krisen kan avlägsnas från de militära lösningarnas bord och läggas på de fredliga förhandlingarnas dito. Det tydligaste tecknet på en strävan att försöka undvika krig var mötet som Putin och hans utrikesminister Sergej Lavrov hade i Moskva den 7 maj med USA:s utrikesminister John Kerry. Resultatet blev den planerade konferensen som ska föra samman den syriska regeringen och oppositionen för att förhandla fram ett eldupphör och en politisk uppgörelse baserad på Genèveöverenskommelsen i juni 2012. [Se en längre rapport om detta på LaRouche.se under titeln: "Undkom vi ett tredje världskrig den 5 maj?"]

Men nu, efter veckor av förnyad brittisk krigshets, går en pressad Obama tillbaka till den militära lösningen, och lovar att beväpna de syriska rebellerna och kanske införa flygförbud i både norra och södra Syrien, som man gjorde i Libyen 2011 för att störta Ghaddafi. Putin sade på G8-mötet på Nordirland nej till en "Libyenlösning" i Syrien, och då är vi tillbaka i samma situation som rådde den 5 maj!

Det finns helt uppenbart bara en lösning på denna kris som kan skona mänskligheten från den värsta tänkbara tragedin, och det är en fredlig lösning. Men en sådan fredlig lösning kan bara bli hållbar om den kombineras med en ny ekonomisk ordning, som kan garantera en bättre framtid för alla inblandade parter. Det brittiska imperiet, nu förkroppsligat av västvärldens finansoligarki, ser sitt system gå under. De kan inte tänka sig ett annat system och därför är de beredda att dra alla andra med sig i sitt fall. Men vi andra i de moderna nationalstaterna i USA och Europa har fortfarande ett val. Men det kräver att vi lägger fram alternativet på bordet för våra landsmän, våra folkvalda och våra regeringar. De onda krafterna kan hållas tillbaka, men det kräver att de goda träder fram, och att de gör det fort!