Vad kommer nu - efter finanskraschen?

Monitor, februari 2008

Vad kommer nu - efter finanskraschen?