Vad klimatbluffen handlar om: Världsdiktatur

Med makalös fräckhet försöker en klick "klimatforskare", de flesta nyhetsmedier och flertalet regeringar hålla liv i sagan om en av människan skapad klimatförändring, trots att de nyligen publicerade e-mailen från East Anglia-universitetet till fullo har bekräftat det som många seriösa vetenskapsmän har misstänkt, nämligen att det inte finns några bevis för en global uppvärmning.

Anledningen till detta är uppenbar: Det monetaristiska globaliseringssystemet är hundra gånger mer bankrutt i dag än det kommunistiska systemet var 1989. Framför allt det brittiska imperiet är desperat. Krisen i Dubai och flera andra stater som hotas av statsbankrutt visar att den andra vågen av inställda betalningar hotar att dra ner hela det fallfärdiga systemet i avgrunden – och den här gången räknar inte finansoligarkin med att skattebetalarna i alla länder kommer att vara så sugna på att betala de spelskulder som de ånyo har dragit på sig till gigantiska belopp.

Försök att få till stånd en världsdiktatur

Vad är det då som pågår i Köpenhamn? Det är inget annat än ett försök att införa en världsdiktatur, där kasinoekonomin ska kunna fortgå, dessutom med målet att kunna kamouflera den länge eftersträvade befolkningsminskningen bakom miljöargument. Se vad Lord Monckton hade att säga i Berlin den 4 december:

– Klimatavtalet i Köpenhamn går ut på att införa en världsregering. Under århundradenas lopp har detta varit en strävan hos vissa byråkrater, vissa politiska grupperingar, fascister, frimurare och marxister. Dessa grupper ville, samtidigt eller var för sig, skaffa sig världsherravälde. Förut trodde man att det skulle ske med våld, med militära medel. Nu har man kommit på ett annat sätt, som man skulle kunna kalla en byråkratisk statskupp för att rädda planeten, som i själva verket inte behöver räddas. Det finns inget klimathot. Man tror att man kan övertala till och med de fria nationerna i väst till att ge upp sin demokrati, att ge upp sin frihet, och lämna ifrån sig all bestämmanderätt över ekonomi och miljö till en världsregering som inte är vald av någon.

– När Sir Maurice Strong skapade klimatpanelen IPCC inom FN, var det inte meningen att den skulle vara en vetenskaplig institution, utan en politisk institution. Han sa vid den tiden att han hoppades att den skulle bilda kärnan i en världsregering. Hela idén med en världsregering är, enligt Sir Maurice Strong, att man inte kan lita på befolkningen. Därför säger man att marknaden har misslyckats, genom att politiken och friheten och den fria marknadens och kapitalismens framgångar har lett till att planeten har förgiftats med koldioxid, och att vi därför måste avskaffa demokratin, så att de demokratiska institutionerna, inklusive aktiemarknaderna och företagen, som trivs bäst i frihet – att allt detta kan ställas under tyranniets välde. I början kommer det inte att se så brutalt ut, men det kommer att eskalera efter hand. Friheten kommer att kvävas på precis det sätt som vi har sett inom EU, där det visserligen finns ett europeiskt parlament men det får inte lägga några lagförslag. Om det beslutar något kan kommissionen sätta sig över det. Om parlamentet vill ändra i lagstiftningen så går det bara om de icke-valda kommissionärerna tillåter det. Europa är alltså redan en regional modell för det som ska bli en världsregering med betydligt större makt än EU, över de enskilda staterna. Det kommer att bli en sorgens stund för friheten och demokratin, om detta avtal går igenom i Köpenhamn.

Climategate gör dem desperata

– Climategate – avslöjandet att ledande forskningsinstitutioner och forskare världen över har förvrängt, hittat på, lagt till, dragit ifrån, undanhållit och förstört vetenskapliga data – sätter ännu mer press på de ledare i världen som vill ha en diktatorisk världsregering, att handla snabbt och klubba igenom avtalet innan allt för många människor får nys om Climategate.

– De stora nyhetsmedierna deltar för närvarande i vad som nästan kan kallas en tystnadens konspiration, som säger att man inte får erkänna att e-mailen existerar, och om man tvingas erkänna deras existens, som BBC gjort, så då bara en månad efter att man fått dem (och när andra redan tagit upp det), och BBC och de flesta andra medier har fortfarande inte berättat vad som står i dessa e-mail. På grund av Climategate kommer nu de politiska ledare som vill införa en världsregering att verkligen anstränga sig för att driva igenom den innan det är för sent, för så fort folk får reda på det som ni och jag vet, så kommer de inte att vilja ha en sådan världsregering, eftersom de kommer att fatta att klimatet inte är i fara. Det har alltid varit en bluff, och vi får inte låta dem som använder denna bluff för att ta friheten ifrån oss, komma undan med det.

– De har helt klart förstört data som begärts utlämnade med stöd av den brittiska offentlighetsprincipen (FOIA). Detta är ett brott och jag tror att den ansvarige professorn, och eventuellt en och annan medarbetare vid East Anglia-universitetet kommer att åtalas för detta och beläggas med dryga böter. Jag kan inte se hur de skulle kunna komma undan, med tanke på att innehållet i deras e-mail är så tydligt. I ett mail skrev professor Jones till sina kolleger runt om i världen: 'Jag ber er att förstöra era data, för annars måste vi lämna ut dem.' Detta är en skandal, och han får absolut inte komma undan med det. Jag hoppas han blir åtalad, fälld och straffad.

– Jag tror att professor Rahmsdorf kommer att göra honom sällskap, och antagligen professor Schellnhuber också. Jag har varit på professor Rahmsdorfs föreläsningar och jag har lagt märke till att han aldrig använder kontrollerade källor utan alltid hänvisar till realclimate.org. Vad är detta för hemsida? Det är en hemsida skapad av ett giftigt nätverk av ohederliga forskare som Rahmsdorf, Schellnhuber och Jones tillhör. Dit hör också Hansen och Schmidt från Nasa, Tom Karl, som leder USA:s centrum för insamling av klimatdata, Kevin Trenberth, som förvanskade innehållet i den banbrytande uppsatsen från 1997 om förhållandet mellan mängden solenergi som jorden tar emot och avger. Alla dessa personer har kopplingar till varandra genom e-mailen. Vi anade att de hade kopplingar men vi hade inga bevis – förrän nu. Jag har påpekat förut att dessa personer, i olika stadier av klimathysterins utveckling, har förvanskat, lagt till och dragit ifrån data, använt sig av missvisande matematiska modeller, gått ovetenskapligt till väga, medvetet lett in den vetenskapliga debatten i en fåra, en falsk sådan, som har gjort problemet större än det borde vara. Det är inget fel på klimatet, vår påverkan på det är i princip lika med noll, men de ville berätta en annan historia, av ekonomiska skäl, eftersom de alla tjänade pengar på det.

Det faktum att en stor del av den tyska industrin länge har satsat på miljövänlig teknologi, och tydligen tänker bli "marknadsledande" på detta område som grundar sig på helt felaktiga vetenskapliga antaganden, gör inte dess representanter mindre förblindade. Lyssna på vad Fred Singer hade att säga på samma konferens i Berlin:

– Sista ordet riktar jag till er som är bekymrade över Tyskland och den tyska ekonomin. Jag har här framför mig något som getts ut av BDI [Tysklands motsvarighet till Svenskt näringsliv]. De accepterar vartenda ord från IPCC. Hur är det möjligt att folk som är utbildade, kanske till och med har en ingenjörsexamen, kan gå på detta nonsens? De tror kanske att de kommer att tjäna på det. Det kommer de inte att göra! Alla kommer att förlora, alla här inne kommer att förlora, och det är en skam att sånt här tillåts hända. Jag läser upp några av namnen: Keitel, Löscher, Schulz.

Förlorare: Befolkningen

– En sak är klar: Vi har inget klimatproblem, och framför allt inget klimatproblem som kan lösas med mänskliga ingripanden. Frågan är: varför denna uppståndelse? Vad är det som händer? Tittar man lite närmare så ser man att det handlar om makt och pengar. Själv sysslar jag inte med sådant, men för er som arbetar inom media och press vore det bra att ta reda på vem som tjänar på detta och vem som förlorar. Jag kan tala om för er vem som förlorar: befolkningen som helhet.

– Vi som bor utanför Tyskland ser med stor besvikelse på det som händer här i landet, med den nya regeringen. Vi hade väntat oss och hoppats på en förändring liknande den i Australien förra veckan, där man sa bestämt nej till ett system med utsläppsrätter. Vi tror att samma sak kommer att hända i USA. Men här i Tyskland ser vi att den svart-gula regeringen [CDU–FDP] för en politik som inte skiljer sig från den röd-gröna regeringens [SPD–De gröna], eller till och med är värre: 40 procents minskning till 2020? Det är befängt, det är helt lönlöst.

Denna oerhörda fördumning av befolkningen måste upphöra genast. Det finns bara en vettig fråga att ta upp i Köpenhamn: Hur kan den största systemkrisen i mänsklighetens historia lösas, och hur kan den himmelsskriande fattigdom som över hälften av mänskligheten lever i övervinnas.

Den enda applicerbara lösningen har lagts fram av Lyndon LaRouche: En allians mellan USA, Ryssland, Kina och Indien som verkar för införandet av ett nytt kreditsystem.