Vad gör Sverige i Syrien egentligen?

Under en vecka i början av november 2014 besökte jag tillsammans med en delegation av svensk-syrier Damaskus. Jag mötte en fungerande storstad med livlig trafik på gatorna, mat i affärerna och klungor av skolbarn på trottoarerna väntande på sina skolskjutsar. Människor talade utan aggressivitet eller hysteri om situationen, med en beslutsamhet och tillförsikt att samhället fungerade och skulle klara krisen som folken gjort där många gånger tidigare. Damaskus har invaderats, skriftligt dokumenterat, minst sextio gånger i historien.

Den hänsynslösa krigföringen – med gisslan, mord, massakrer, plundring – pågår idag i främst norra och östra Syrien. Allt detta är redan välkänt i Sverige. Vädjanden om hjälp till Syrien, från svenska medier och journalister, har länge använts för att lura svenska folket. Det svenska biståndet kallas ”humanitärt”, men det har gått till en exilopposition som bedrivit väpnad kamp i fyra år ihop med våldsamma jihadister, av vilka många nu är allierade med den brutala terroriströrelsen ISIS. Sverige har stött de västliga stormakter och Nato, som tillsammans med Turkiet, Saudiarabien, Qatar, Libyen och Jordanien, har tränat och beväpnat tiotusentals inskickade terrorister.

Hotet från ISIS och denna massrekrytering av världens värsta terrorister hotar nu att slå mot inte bara Västvärldens ekonomiska utmanare Ryssland, Kina och Indien, utan också tillbaka mot hela Västvärlden och även Sverige. Skall denna nya subkultur av terrorism motas, är det nödvändigt att samarbeta med nationen Syrien som står i främsta ledet mot ISIS. Återbemanning av den tomma svenska ambassaden i Damaskus är nödvändig för att i tid hejda de svenska ungdomar som svärmar för att ”frälsa världen” genom att gå med i ISIS.

Syriens regerings systematiska återuppbyggnad av samhällsfunktionerna, sjukvården, skolorna, särskilt flickundervisningen, transporterna och hela folkförsörjningen är landets enda fungerande motkraft mot ytterligare ödeläggelse och ISIS’ barbari. Vapnen läggs nu ned i by efter by genom regeringens beundransvärda program för försoning med de syriska medborgare som lurats av utländska makter att ta till vapen i sin opposition mot regeringen och nu ser sitt land förstöras av utländska våldsmän och plundrare.

Sverige måste också tillåta ekonomiskt samarbete med Syrien. Det är bara visionerna om framtiden som på allvar kan få ungdomar att lämna pessimismens väg ner till ISIS. Som en av världens knutpunkter kan Syrien genom den nya dynamiken med BRIKS och den Nya Sidenvägen ta del i utvecklingsprojekt för inte bara Mellanöstern utan hela världen.

Åter till Ny Solidaritet: http://larouche.se/artikel/valpamflett-nej-till-nato-briks-en-vag-ur-kaoset