Vad är Anglofili?

Enligt professor Dr. Askarysund är anglofili en psyko-social sjukdom som sprids genom att den drabbades mun kommit i kontakt med en brittisk liberal imperialistisk oligarks röv. Sjukdomen kan ge utslag av brun rasism kring näsan och munnen samt en del grön miljöfanatism kring hjärnan. En stark vilja att utrota stora delar av mänskligheten för att rädda hotade björnar och fladdermöss (eller sin favoritsnigel) hör också till de vanligaste symptomen.

Enligt rapporterna har sjukdomen varit vanligt förekommande i Sverige, särskilt intensivt när en anti-brittisk kung, eller hans närmaste män, blivit mördade. Under de senaste månaderna har patologer märkt att sjukdomen haft stor spridning i området kring Dagens Nyheter.