USA: Värre än Weimar!

Jag föddes den 8 september 1922, under början av skeendet av det skändliga hyperinflationssammanbrottet av ekonomin i den tyska Weimar-republiken 1923. Hotet mot den transatlantiska ekonomin är nu idag mycket värre, och faktiskt ett överhängande hot just nu, så länge som den nuvarande amerikanska presidenten Barack Obama sitter kvar på sitt ämbete. Detta är inte bara en gissning, utan något som kommer att totalt slå sönder hela den transatlantiska ekonomin snart, om inte de nödvändiga rätta åtgärderna vidtas mycket snart.

Så länge som den nuvarande amerikanska presidenten Barack Obama sitter kvar på sin post är den redan framstormande katastrofen praktiskt taget ostoppbar. Så kortfattat som möjligt, antingen tvingas Obama och Wall Street att genomgå en brådskande både moralisk och finansiell reform eller så är den dödliga katastrofen så gott som säker för så gott som hela den transatlantiska regionen någon gång mycket snart. Fram till idag har både presidenten och större delen av kongressen var för sig förblivit mer och mer hysteriskt kraftlösa, på grund av deras egen rädsla att vägra våga se en framtid som det finns en omedelbar utväg att undvika, hellre än att upptäcka sina egna nuvarande tankefel.

Galenskapen handlar i grund och botten om pengar. Stäng Wall Street och dess dåraktiga svindlerier – och förhållandevis omedelbara lösningar finns plötsligt tillgängliga, vilket också kunde ha varit fallet under krisen som skapades på grund av Versaillesfreden och som ledde till Adolf Hitlers maktövertagande i Tyskland. Vem såg till att Adolf Hitler fick makten i Tyskland? Vem bar skulden för kriserna på Wall Street och i City of London 1929? I båda fallen var det finanscentra i Wall Street och City of London, då som nu.

De förvirrade medborgarna blev alltför angelägna att spekulera och hoppades i sitt stilla sinne på rikedomar med hjälp av finansiell spekulation och brydde sig inte tillräckligt om att göra något gott för mänskligheten, särskilt efter morden på John F. Kennedy och hans bror Robert, iscensatta på grund av deras betoning på att få igång vetenskapsdrivna teknologiska framsteg. Detta förklarar varför de angloamerikanska finanssvindlarna i London och Wall Street ville se morden på John F. och Robert Kennedy. Det var inte att de hatade John eller Robert; det var rädslan för en ny president Franklin Roosevelt, eller, för vissa andra, något som liknar en ny Benjamin Franklin, ett geni som Alexander Hamilton, James Monroe, John Quincy Adams, Franklin Roosevelt eller, som alternativ, utväljandet av Warren G Hardings mytomspunna ostron.

Oaktat allt slingrande och grimaserande och vilt protesterande från Wall Street och London är detta sanningen som måste inses om du personligen vill kunna glädja dig åt ett långt och verkligt produktivt och behagligt liv.

Krisens kärna är egentligen inte USA:s nuvarande kris i sig. Händelserna som förde USA (och Europa) in i dagens frambrusande sammanbrott handlade helt om Wall Street och London då som nu. Vad var orsaken? Den omedelbara orsaken var den del av våra dåraktiga väljare som valde presidenterna George W. Bush Jr och Barack Obama till deras ämbeten, till nu nästan fjorton mycket ruskiga år.

Under de senaste veckorna har den transatlantiska världen störtats ner i en allmän ekonomisk sammanbrottskris skapad i denna del av vår planet. Vad vi just nu upplever på båda sidor av Atlanten är en hyperinflation som kommer att pågå så länge som USA:s nuvarande president Barack Obama sitter kvar som USA:s president. Inte bara USA självt, utan också Väst- och Centraleuropa som en del av den transatlantiska regionen, dras nu djupare och djupare ner i den värsta ekonomiska kollapsen sedan trettonhundratalets nya mörka tidsålder. Denna gång blir det troligen till och med värre än under trettonhundratalets medeltida Europa.

Det finns en bättre väg

Om viljan finns att vidtaga de nödvändiga åtgärderna, finns det ett alternativ, i skydd av USA:s grundlag, genom vilket vårt USA inte bara styrs mot en verklig ekonomisk återhämtning, utan våra omedelbara åtgärder, under vår grundlag, som vidtas nu skulle kunna styra vår republik bort från avgrunden som vi varit på väg mot sedan avvisandet av mitt lagförslag ”Home Owners & Bank Protection Act” framlagt juli-augusti 2007.

Istället har medlemmarna av USA:s kongress och den federala regeringen handlat, på den tiden och också senare, så att vår republik störtats in i en nedåtgående spiral till den politik som nu har kastat ner vår republik till vad som har blivit den djupaste ekonomiska krisen som har drabbat nationerna i den transatlantiska gruppen. Nu har, sedan veckoslutet 9-10 november och måndagen efter, ekonomin fallit, än så länge, in i den brantaste finansiella sammanbrottskrisen i den moderna transatlantiska historien.

Som tur är skulle vår republik fortfarande kunna räddas nu. Som många vet har jag ett förflutet som en av de ledande ekonomiska prognosmakarna i USA under de senaste decennierna, som min unika riktiga förutsägelse av depressionen 1971 under Richard Nixon, den djupa recessionen 1980, den branta nedgången skapad av George W. Bush, Jr. och nu skräckföreställningen som vi fått av Barack Obama. Brotten mot USA:s federala konstitution begångna av Obama-regeringen har sammanfallit med Obamas nerstörtande av vårt USA, in i en depression som vårt USA aldrig kan ta sig ur som det nu ser ut.

Det som nu är nödvändigt är att förhindra att den nuvarande presidenten, Barack Obama, kan förlita sig på ”fula trick” av den sort som president Obama är så förtjust i för att stoppa denna åtgärd; återinförandet av president Franklin D. Roosevelts politik genom att framgångsrikt rösta igenom ett sådant förslag i kongressen, nu.

Om inte president Barack Obama avlägsnas från sitt ämbete har situationen i vårt land nått den punkt sådan att en fortsättning med president Barack Obama i ämbetet skulle betyda slutet av vårt USA under den nuvarande konstitutionen.

Som tur är finns det ett alternativ om vi agerar mycket snart för att använda de nödvändiga konstitutionella alternativen. Utvägen finns tillgänglig, och är i enlighet med grundlagen, om vi hittar dugliga ledare bland oss med tillräckligt mod att göra vad som är enligt grundlagen, och som är den enda just nu tillgängliga grundlagsenliga aktionsplanen för att rädda vår nation från vad som faktiskt är ekonomiskt självmord om vi inte agerar omedelbart för att rädda vår nation. Jag reser mig nu själv som en som visat sig vara en ledande bland de ledande ekonomer bland andra i vår republik, som är villig, och dessutom mer än kvalificerad att presentera denna utväg offentligt här och nu.

Ta i beaktande de följande brådskande åtgärder som behövs nu:

Det finns två absolut nödvändiga ingripanden som måste göras och omedelbart genomföras om vårt USA skall räddas från ett nu accelererande nerstörtande i en faktiskt hopplös allmän ekonomisk sammanbrottskris.

För det första måste vi utestänga president Barack Obama från sitt ämbete omedelbart. Det finns två sätt att göra detta. Det första är att ställa presidenten inför riksrätt för sådana tillgängliga grunder som hans överträdelse av bestämmelsen att bara kongressen får starta krig. Det andra är att avsätta honom med det tjugofemte tillägget till Konstitutionen som grund.

Endast med avstängning av presidenten från ämbetet vore det troligt att USA kunde räddas från vad som redan är kantrandet in i en faktisk ekonomisk död av vårt USA och dess ekonomi. Den tvivelaktiga mentala hälsan hos denna president och den rena hatfullheten hos denna till synes sjuka president, visar båda på omständigheter att bli av med presidenten genom ett riksrättsåtal, eller den sannolikt dålig mentala hälsa hos presidenten, som båda på ett bra sätt skulle göra honom politiskt hjälplös i frågor om vår republiks allmänna välfärd.

När vi har övervägt dessa tillgängliga utvägar, som kan användas för att rädda vår republik från vad som annars skulle bli dess omedelbara politiska död under ledning av president Obama och hans brittiska imperieherrar, kommer vi snart att ha säkrat de åtgärder som krävs för att starta en process av allmän ekonomisk återhämtning i vår republik.

Räddningsåtgärder

1. Förstör president Obamas möjligheter att stoppa legala åtgärder genom att avlägsna denna president från maktpositionen som han skulle kunna försöka använda för att förhindra ett lagligt stöd för återinförandet av den ursprungliga Glass-Steagall-lagen precis som den skapades under ledning av president Franklin D. Roosevelt.

2. Denna åtgärd kommer att vara tillräcklig för att lamslå en korrumperad president så att den förhindrar en maktutövning som annars skulle vara tillgänglig för honom att använda i hans otillåtna stoppande av det nödvändiga, omedelbara återinförandet av den ursprungliga Glass-Steagall-lagen.

3. Detta välgrundade handlande mot honom separerar den legitima skuldsättningen från spekulationsverksamheten som associeras med sammanslutningar som ”Wall Street” och liknande verksamheter utomlands.

4. USA:s lagstiftning måste förbättras, så att idén om monetarism kan ersättas, och detta med ett system baserat på förtroendet för USA:s grundlagsenliga federala kredit.

5. Eftersom återstoden av den kvarvarande monetära krediten i USA, som finns kvar inom systemet, inte kommer att vara tillräckligt för att starta en ekonomisk återhämtning, skall USA-dollarbaserade kredit ges ut till sådana ändamål som:

A. återställandet av alla federala staters viktiga funktioner, och

B. kapitalskapande, som det definieras under ett kreditsystem, med hjälp av medium- och långfristiga investeringar med hjälp av högre nivåer av per capita och energiflödesintensitet än som existerar nu, med en tonvikt att göra slut på undertryckandet av fusionskraft som behövs för en verklig modern ekonomi: en intensitet på rymdåldersnivå att användas inom viktiga områden.

---

Bakgrundsfakta om läget i Detroit

Detroit, en gång världens bilcentrum, har brutit samman. En gång USA:s fjärde största stad med 1,8 miljoner invånare 1950, har nu sjunkit till 18:e plats med 680 000 invånare. 1950 fanns det 247 000 industriarbeten i staden. Nu finns det 24 000. Det finns 78 000 övergivna bostäder i staden. 60% av barnen lever under fattigdomsgränsen. 2/3 av stadens ambulanser fungerar inte. 2/3 av stadens parker är stängda. Antalet poliser har minskat med 40% på 10 år. Staden har själv begärt sig i konkurs. Striden står nu hård om bankerna skall betalas först eller om de före detta stadsanställda skall få sin pension.

Detroit är inte ensam om sitt problem. Andra stora städer som Philadelphia (1 500 000), San Fransisco (825 000), Memphis (650 000), Baltimore (600 000), Cleveland (400 000), Oakland (400 000), New Orleans (370 000) och Saint Louis (320 000) har liknande problem. Det finns också massor av städer mellan 50 000 och 300 000 invånare som kan betraktas som sönderfallande städer. Mest känt är Camden i New Jersey med 65 000 invånare utan en enda livsmedelsaffär.

Tillbaka till Ny Solidaritet: http://www.larouche.se/artikel/pamflett-bygg-for-framtiden